За Възродителния процес, 4.09.1989 г. (подлежи на връщане)

ЦК на БКП, отдел "Деловодство"

СТРОГО ПОВЕРИТЕЛНО! ЕКЗ. №...

Подлежи на връщане в сектор "Политбюро и Секретариат" до 30 септември 1989 г.

 

 

СТАНОВИЩЕ

на Политбюро на ЦК на БКП по някои
актуални проблеми на възродителния процес

Проблемите на възродителния процес винаги са били в центъра на вниманието на Политбюро и Секретариата на ЦК на БКП. И в последно време, във връзка с напрежението, възникнало сред част от българското население, потомци на ислямизирани в миналото наши сънародници, по партийна и държавна линия бяха предприети своевременно нужните иконо¬мически, политически и други мерки, благода¬рение на което това напрежение не доведе до О криза в нашето общество.

Няма съмнение, че развитието на събитията, след като ние разрешихме на потомците на ислямизираните българи да пътуват свободно, е в съгласие с нашите предвиждания.

- Ние постъпихме правилно, като разрешихме на тези българи да пътуват зад граница   и облекчавахме всички, които заминаваха и заминават за Република Турция, независимо от обстоятелството, че това доведе до сериозни трудности   във важни отрасли на нашето стопанство.

- Благоприятно е обстоятелството, че българският народ като цяло подкрепи нашето решение, че се създаде градивен патриотичен подем.
Особено важно е, че Турция бе принудена да затвори границата си едностранно и с това още веднъж да покаже истинското си отношение към потомците на ислямизираните българи.

- Правителството на Тургут Йозал се саморазобличи и с неуспеха си да устрои хората, на които обещаваше много.

- Срещу него се надигнаха политически сили вътре в страната, неговата позиция е обект на критика и зад граница.

Нашите предвиждания се потвърждават и от потока от хора, които се завръщат.

- Това също е негативен разултат за правителството на Тургут Йозал.

Този поток очевидно ще се увеличава, защото условията в Турция контрастират рязко с условията за живот и личностна реализация в България.

- Тези, които се завръщат от онзи "рай", към който ги водеха емисарите на турския национализъм, на пантюркиз¬ма, са силно доказателство за правотата на нашата политика.

Изводът следователно е, че ние имаме известно предимство, че все още инициативата е в наши ръце.

- Историята предлага обаче горчиви уроци, когато успехът се сменя с беда, дори с поражение.
- Нацията няма да ни прости, ако допуснем това.

За нас сега водещото и определящото, задача над задачите е да продължим успешно приложението на приетите постановки и решени и особено на решението на Политбюро на ЦК на БКП от 16 юни 1989 г.

- Затова е много важно да се ориентираме правилно в обстановката.
В общи линии ходът на събитията от края на май досега потвърди нашата оценка за характера на антибългарската кампания в съседна Турция и в някои западни страни.

- Тази кампания е момент от един по-широк план за дестабилизация на
социалистическата общност, чието изпълнение в други страни дава реални резултати.

- у нас за създаването на групи и движения, които да "работят" в тази насока, няма достатъчна социална база и затова се търсят   други клинове, за да се подкопае единството на нашето общество, да се демонтира България като социалистическа държава.

- Явно е, че специфичното в подхода към България е проблемът с така наречените етнични турци.

- Този проблем се оказва възлов за социализма у нас, за бъдещето на държавата и партията.

И затова всеки момент от развитието на процесите трябва да се анализира особено внимателно.

В сегашния момент е твърде важно да се оцени решението на турското правителство да затвори едностранно границата си с Народна република България.

- Това решение на Йозал се тълкува от някои среди в чужбина като политическо самоубийство.

Но в известен смисъл то е и част от сценария на антибългарската акция, използува се и ще се използува за задълбочаване и изостряне на кризата.

Потвържденията са много, но три са особено важни:

- Успешната манипулация с мнението на останалите у нас мюсюлмани, чието недоволство се насочва  срещу нашето партийно и държавно ръководство. Въпреки известно отрезвяване, което се забелязва, значителен е броят на онези, които все още вярват на силите, използуващи ги за жертва в по-големи политически кроежи.

- Засилената дейност на западните средства за масова информация срещу нашата страна.

- И, което е най-важното, потвърждение на този извод е засилената активност на някои политически кръгове на Запад

Първият "сигнал" беше декларацията нa генералния секретар на НАТО Вьорнер, който отправи заплахи срещу България като суверенна държава.- член на друга военнополитическа организация, каквато е Варшавският договор.

Решението на президента Джордж Буш да отзове временно посланика на САЩ у нас прояснява картината.

- Става дума за политически натиск от "висока категория" върху нас.

- САЩ оказват също така натиск върху  своите съюзници в интерес на Турция и по този начин се включват на "пълни обороти" в антибългарската кампания.

Очевидно е, че това е решаващ момент в развоя на кризата, че се очертава нова ескалация на напрежението.

За това има съответна международна обстановка, която не е в наш интерес:
- събитията в голяма част от съветските републики, свързани с проявите
на национализма;

- обстановката в Полша, състоянието на нещата в Унгария и т.н.

Много трудно е да се предвиди точно ходът на събитията, но в известен смисъл може да се говори за стратегическа инициатива на Запада в стремежа му към дестабилизация на социалистическата общност.

- А това значи, че събитията у нас ще се провокират до известна степен
съгласувано с кризата в СССР и другите страни от социалистическата общност.

- Нещо повече - би могло да се предположи, че България в момента е една от целите за оползотворяването на тази инициатива.

Би могло да се предположи също така, че този процес ще бъде особено активен след 1.IX.1989 г., когато ще се облекчи пътуването на останалите български граждани.

Полезно е във връзка с това да се припомни, че след 9 септември 1944 г. и особено след Априлския пленум от 1956 г. България е социалистическа страна, където Западът не постигна никакви успехи в стремежа си към дестабилизация на социализма.

- Фактически сегашната обстановка е най-големият му шанс и той ще направи всичко възможно, за да го оползотвори.

- А това означава, че ни очаква период на непознато за социалистическа България напрежение и изпитание за нейния икономически, политически и духовен потенциал.

Нужно е да се каже, че в тази обстановка ние не сме сами.   Съветската декларация от 1 септември 1989 г. съдържа вярна оценка за събитията и сочи единствено правилния път за преодоляването на кризата:

- Двустранни преговори без предварителни условия,нормализация на отношенията между България и Турция.

-  Ние не можем да не бъдем благодарни за подадената ръка.

Ние обаче не бива да си правим никакви илюзии и сме призвани да вземем необходимите мерки.

Явно е, че инициативите, които сега се предприемат от партийното и държавното ръководство, се посрещат от трудовите колективи и териториалните общности с разбиране и това създава условия за пълна мобилизация на нашите възможности.

- Работи се самоотвержено във всички сектори на икономиката, областните, общинските и първичните партийни организации осъществяват активна политическа дейност, българският народ се мобилизира в съответствие с решенията на Централния комитет и на правителството.

Явно е обаче, че ние трябва да се подготвим още по-добре, за да посрещнем трудностите, които ни очакват.

Подобна подготовка   изисква и задълбочен анализ, и предложения за алтернативни реше¬ния на проблемите в следните направления:

 

1. За състоянието и "капацитетните възможности" на нашата икономика.

Информацията, която постъпва, е прекалено оптимистична, като се има предвид реалното състояние на много предприятия, земеделски стопанства и т.н.

- А ясно е например, че с прибирането на реколтата ще се справим трудно, че важни отрасли на народното стопанство са затруднени от изтичането на работна сила.

- Ако добавим, че с въвеждането на фирмената организация сме в преходен период, картината става тревожна.

Данните говорят, че по общини и области нещата се премислят и решават,   но напре¬жението ще нараства.

Освен това срещаме сериозни затрудне¬ния с договорираните доставки от СССР.

Разбира се, трябва да се избегне въз¬можна паника.

- Но всяко самоуспокоение е повече от опасно, всяко подценяване на процесите може да ни доведе наистина до беда.

Така че формирането на две или три експертни групи, които ускорено да "заснемат" процесите и да излязат с вариантни решения на проблемите, е наложително.

- Техните предложения трябва срочно да се обсъдят в Политбюро и в правителството и на тяхна основа да се разработи програма за действие.

 

2. За средствата и подходите за разгръщане на външнополитическа дейност, съобразено с новите реалности.

Колкото и трудна да е сегашната обстановка, нужно е да се намерят форми за защита и настъпление.

Потребно е да се анализира в целия й обем правната страна на проблема с потомците на ислямизираните българи.

- Нещата са известни като история и като документи, но ние трябва да предвидим всички претенции към нас и да разработим наши отговори на тези претенции.

Нещо повече:

- Много е важно да поемем в тази насока инициативата в свои ръце и да поставим активно и настъпателно свои искания към турската държава във връзка със съдбата на нашите сънародници.

В случая особено важно е по-нататъшно-развитие на отношенията с Турция.
- Ние сме за диалог и сме готови да подновим поради промяната в условията обсъждането на проблемите, които бяха отразени в комюникето, подписано от др. Т. Живков и от г-н К. Еврен през 1982 година.

 

3. За промяна в акцентите на нашата пропаганда.

Нужно е да се посочи, че в последно време средствата за масова информация налучкват верния тон. Вероятно ще е целесъобразно обаче да се засили тяхната дейност в следните насоки:

- защита на правата на българските граждани в Турция;

- извисяване на реалния подвиг на онези, които свършиха работата на заминалите;

- по-активно общуване с онези потомци на ислямизирани българи, които останаха в България, без да се поддават на уловките на   емисарите на турския национализъм;

-  целенасочена работа с онези, които се готвят да отиват в Турция.

Налага се необходимостта компетентните органи да работят по-непосредствено със средствата за масова информация.

И още. Полезно е пред западноевропейските страни да се припомнят някои неща от историята.

-    Без да се засягат ислямът като религия и религиозните чувства на неговите привърженици, трябва силно да се изведе истината, че на Балканите е унищожавано християнството и християнската цивилизация, а това през Средновековието означава европейската цивилизация и нейното бъдеще.

-    Полезно е да се акцентира върху "скритото християнство" у ислямизираните българи и върху това, че на тях им се пречи да изявят своето българско етнично самосъзнание. Да се обърне внимание на пораженията върху нашата културна самобитност в резултат от ислямиза-цията на част от народа ни.

В подходяща форма да се припомни, че балканските   народи и особено българите през вековете са преграда за заплахата, надвиснала над по-близки и по-далечни западни страни.

- Не е излишно да се покаже, че днешното отношение на някои западни политически сили към България напомня позициите на Европа на Берлинския конгрес от 1878 г., че е опасно да се повтарят стари политически ходове.

 

4. За взаимоотношенията на потомците на ислямизираните в миналото   българи с останалата част от нашия народ.

Очевидно е, че една от целите на анти-българската акция е раздор между двете групи.

-  Успехът в това отношение е очевиден но той не бива да се надценява.

Ние трябва да направим всичко за сближаването на тези групи население.

Много важно е да се промени позицията и към тези, които се върнаха от Турция, и към тези, които се канят да пътуват.

- Диалогът с тях трябва да се осъществява от позициите на властта и закона, на Кодекса на труда, които са валидни за всеки български гражданин.

- Естествено е тези наши сънародници да поемат своя дял от трудностите, които изпитва държавата.

Същевременно, както се и прави, потребно е да се отчитат различията между отделните групи потомци на ислямизираните българи и да се подпомага всячески процесът на тяхното приобщаване към българското общество в съответствие с тези различия.

Деликатен е проблемът с членовете на БКП, които заминават или се връщат, с отговорните по партийна и държавна линия граждани.

-  Вероятно настояванията за изключване от партията във всички случаи са крайни.

- Но обсъждане поведението на всеки пар¬тиен член между тях с оглед оставането му в партията е нужно.

 

5. Въпреки всички трудности първостепенна задача е решаването на миграционните процеси в обезлюдените общини и села в съответствие с нашите постановки.

Необходима е програма за промяна на демографската карта в засегнатите райони.

- Този проблем се решава на местно и областно равнище, но той е в компетенцията на правителството.

-  Обстановката трябва да се използува оптимално, като целта да бъде селищните общности, в които живеят потомци на ислямизирани българи, да общуват активно със заселниците от ...

Целесъобразно е в печата и изобщо постепенно да престане употребата на изрази като българи мюсюлмани или ислямизирани българи.

Всички са българи и по-голямата част от пътуващите не са вярващи.

-    И затова точното наименование за всички е български граждани, независимо дали пътуват за Турция или за другаде.

- Религиозният признак е валиден само за научните изследвания и когато
се налагат по-конкретни обяснения. Постоянното натрапване на исляма на всички представители на това население трябва да се преустанови.

Що се отнася до езика, като държава България има един държавен език - българския.

- Що се отнася до битовата употреба на небългарски наречия и езици, нашият закон не я забранява.

Още повече, че това сега е езиковата реалност у нас не само при мюсюлманите.

- Разбира се, по въпроса за имената компромиси не бива да се правят.

Трябва да не се ограничават религиозният живот и формите на битова култура у ислямизираните българи.

- Ние не бива да забраняваме обичаи и обреди, свързани с религиозния живот на човека и с неговата битова традиция.

- Същевременно нужни са енергични мерки за проникване на българската култура сред потомците на ислямизираните българи и за пресичане на масовото разпространение на турска култура.

 

6. Нужно е да се отчете, че българската интелигенция в голямото си мнозинство подкрепи нашата политика по възродителния процес.

Това важи с особена сила за българското учителство, за голяма част от нашата научно-техническа и художествена интелигенция, за медицинските работници, за селскостопанските специалисти, инженери, служители в админис¬тративно-управленската сфера и други.

Разбира се, имаше и интелектуалци, които застанаха на неправилни позиции.

- Тежките "присъди" в случая само ще задълбочат съществуващата изолираност на някои интелектуалци от този проблем. Но ние трябва да изясним убедително своите позиции, да покажем цялата истина за събитията, които протичат.

- Важно е да се търси за съдействие местната интелигенция, като й се даде възможност да вземе отношение по тези проблеми, изхождайки от своя опит и от непосредственото си об¬щуване с потомците на ислямизираните българи.

- Правилно ще бъде институтите по социология и психология, а и цялото обществознание да се включат в изучаването на явленията, като се сключатдоговори стях и от това се , определя тяхното възнаграждение.

- Подобни договори трябва да се сключат и с издателски къщи,и с наши творци във всички изкуства.

 

7. За социално-психологическата и идеологическата диагноза на обществото.

Потребен е пълен и критичен анализ на социалната база на преустройството - на работещите в различните отрасли на народното стопанство, на отделните групи интелигенция, учащи се и пр., и тяхното отношение към процесите и явленията в обществото.

- Сегашните представи за нещата в тази насока са недостатъчно точни.
Нужен е съвременен механизъм за проучване на общественото мнение, на настрое нията в българското общество.  Сегашните форми и средства са остарели и в значителна степен информацията, която се получава, подвежда и е негодна за управленски решения.

Навярно ще бъде правилно да се ускори в съгласие с нашите виждания създава-нето на Институт за проучване на общественото мнение.
Това са някои съображения, които произтичат от сегашната обстановка и които трябва да се имат предвид в непосредствената работа на партийните, обществените, държавните и стопанските органи и организации.

 

/Утвърдено от Политбюро на ЦК на БКП с протокол № 183 от 1 септември 1989 г./

 

Изх. № 933а

4 септември 1989 г.

Изх. № 933 /4. IX. 1989 г.

 

Разпределение на Становище на ПБ по някои актуални проблеми на възродителния процес