Сайтът "Преходът" на  портала Омда беше мотивиран през ноември 2012 г. от проекта  ФНИ- FFNNIPO_12_00757, чието финансиране от ФНИ приключи точно след година - през ноември 2013 г.

От ноември 2013 продължаваме да работим по темата със собствени сили и средства.

Това, което изпълнихме по договор с ФНИ - ДФНИ-М01/1, е само частица от онова, което в Омда сме вършили повече от 20 години и продължаваме да вършим и сега - събирателска, проучвателна и публикационна дейност на документи, емпирични социологически изследвания и анализи.

Каква е целта ни: Да събираме и дигитализираме документи и анализи (текст, звук, видео) за Прехода. Така е формиран и продуктът на проекта - сайтът https://prehod.omda.bg, който трябва да подпомага знаенето и разбирането.

Такава или близка цел имат и много други фирми, фондации, учреждения, физически лица... Така и трябва да бъде. Няма лошо.

Локализираме прехода във времето от 1984 до 2001 г. Съвпадението на началната година със заглавието на романа на Оруел "1984" е случайно, но многозначително, което не искаме да ограничаваме с истинските причини - началото на масовата кампания на Възродителния процес у нас, към което ще прибавим и поемането на властта в СССР от Горбачов (1985). Започваше промяна със световни измерения.

Избираме 2001 година, защото тогава, с рухването на властта на ОДС и триумфът на Симеон Втори, се случи нещо повече от смяна на правителство.

Нелепо е обаче да се вземат времеви отрязъци от историческия процес, като се изолират от предхождащо и следващо. Историята не е халва, от която може да се отреже едно парче. Всяко събитие и исторически процес протичат в контекст, вън от който са неразбираеми.

Ние маркираме контекста.

Онова, което е свършено в сайта благодарение на финансирането от ФНИ, е означено със знака на Фонда:

  

 

Собствените ни работи, за които сме изразходвали и ще изразходваме само ресурси на omda.bg, са означени със знака на сайта:

Намираме за важно да внасяме това уточнение.

В своята работа по проекта сме си сътрудничили с Държавна агенция "Архиви" и където това е намерило документален израз, поставяме знака на Агенцията:

Документите, които са сканирани от студентите по  програмата "Практики" на МОН, което е станало необходимо поради работата ни по проекта FFNNIPO_12_00757, са означени със знака:

В работата по проекта си сътрудничим с различни бюджетни институции, неправителствени организации, частни дружества и отделни лица.

В зависимост от взаимнаните ни договорености отбелязваме това по съответен начин. Например документите, които дигитализираме с договор за сътрудничество с БТА, са означени с логото на Агенцията или знаците на "Пресслужба Куриер":

 

Омда по договор си сътрудничи с Института за изследване на обществата и знанието при БАН (преди това - Институт по социология). Има съвместна дейност с Българската социологическа асоциация.

Сътрудничествата с посочените институции не са имали финансов характер. Те са на основата на размяна на услуги и възможности. На БТА предадохме почти 18 000 файла, на ДАА - 35 000, а 23 от книгите по проекта вече имат ISBN.

В своята работа omda.bg си сътрудничи с десетки фирми, НПО, партии, личности от страната и чужбина. Нашата работа би била невъзможна без това сътрудничество. 

Омда огласява документите, коментарите, мемоарите, такива, каквито са. Те не изразяват в никакъв смисъл мнение на Омда по засегнатите въпроси.

(Последна промяна в уводния текст - 23 февруари 2018 г. Промените в съдържанието на сайта са почти всекидневни. Посочените дати ориентират кога и как е правена редакция или е ново съдържание..)

Можете да коментирате сайта и отделните му страници в профила на Омда във  Фейсбук

prehod.omda.bg не събира лични данни за посетителите на сайта.

Последни статии