Доклад за резултатите от социологическото изследване на града и селото - 1967 г.


Снимка: Омда

Снимка: Омда

назад към Доклад за резултатите от социологическото изследване на града и селото - 1967 г.