Наредба за разпределението, 7 февруари 1977

Към началото...