Обръщение към президента Желев и министър-председателя Попов

Към началото...