Писмо от Общинския съвет гр. Кърджали до Ф. Димитров

Към началото...