Писмо от Временния обществен комитет гр. Хасково

Към началото...