Писмо и списък на семействата в с. Узунджово

Към началото...