Писмо от сем. Петрови, гр. Плиска

Към началото...