Писмо от сем. Попазови, с. Вознесени, Молдова

Към началото...