2 януари 1995

 

  

 

 


София, 2 януари 1995 година
Брой 1 /1302/


МИРНА, ЗДРАВА И БЛАГОДЕНСТВАЩА 1995 ГОДИНА


София, 2 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "БЛАГОДАРИМ ЗА МЪДРИЯ ИЗБОР" НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА КОАЛИЦИЯТА БСП, БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" И ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА НОВАТА 1995 ГОДИНА.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,


Измина една трудна за България година. Пред прага сме на новата 1995 г. За нас тя е година на надеждата, основание за която са резултатите от най-важното политическо събитие за страната ни - предсрочните парламентарни избори. БСП ги предизвика, спечели ги с обединените сили на социалисти, еколози и земеделци, но главният успех е ваш - на всички български граждани. С вашите гласове, с вашето доверие и с вашата гражданска зрялост вие решихте проблема за управлението на страната, гарантирахте й политическа стабилност, възложихте отговорностите на управлението на тези, които искат, могат и се ангажират да ги носят. Това беше мъдър избор! Благодарим ви за него.

Ние сме реалисти и знаем, че предстои труден кризисен период, сложен преход. И в такива условия ще изпълним предизборните си ангажименти. Необходима е обществената подкрепа, по-широко парламентарно мнозинство, защитено от политически обструкции коалиционно правителство. Ние сме доказали, че политиката на национално съгласие и протегната ръка е наша принципна и последователна позиция и ще следваме мандата на избирателите за максимална конструктивност и съпричастие при решаване проблемите на страната. Независимо как ще се отнесат към него останалите парламентарни и извънпарламентарни сили, ние ще изпълним главния си дълг към избирателите - да поемем напълно отговорностите за управлението през следващите четири години.

Новият парламент и правителството още от първите си дни през януари ще се заемат с истинските проблеми на обществото. Ще съставим бюджет, който да даде шанс на българското производство да възстанови елементарната човешка справедливост, да гарантира сигурна държава. Ще завършим поземлената реформа, за да дадем възможност на новите собственици, на кооперациите и агрофирмите да възстановят разрушеното село с помощта на държавата и цялото общество.

Ще се заемем с реалната промяна в социалното дело и публичния сектор, а не с нови самоцелни експерименти в здравеопазването и образованието, науката и културата. Ще започнем още през идната година социалната приватизация. Ще дадем необходимото на армията, полицията и съдебната система, за да изпълняват обществения си дълг, за да гарантират мир по границите и ред в страната. Достойната външна политика, активното участие в европейските интеграционни процеси, в общобалканското сътрудничество ще гарантират авторитетното място на България в съвременния свят.

Изграждането на демократична, социална и правова държава и модернизацията на обществото в навечерието на новия век са невъзможни без активното и съзнателно участие на работниците и предприемачите, интелектуалците и земеделците, търговците, служителите и ръководителите, на всички вас, уважаеми съотечественици.

Скъпи сънародници,
В празничните дни ви пожелавам добро здраве, спокойствие и радост в семейството, лични успехи. Нека се поздравим за новата 1995 г. Тя идва с полъха на новото, с надеждата за по-добри дни за България!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "СИЛАТА И ВЯРАТА СА У ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИВАН КОСТОВ ПО ПОВОД НА НОВАТА 1995 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА,

Обръщам се към вас в навечерието на Новата 1995 година, за да пожелая на вас, на вашите семейства и роднини, на вашите приятели и партньори преди всичко здраве и успех.

Зад гърба ни има и добри, и недотам добри времена, времена на постижения и времена на изпитания. Годините на промяната не всички от нас определят като успешни за себе си и за своите семейства.

Натрупаха се огорчение, умора, а може би у някои и отчаяние. На върховно изпитание е поставена издръжливостта на нацията, вярата ни в собствените сили, в способността ни да съградим ново демократично общество с модерна пазарна икономика.

Това е момент да си припомним, че силата и вярата са у всеки един от нас. Нека взаимно си ги дадем и си помогнем. Когато някой дава вяра и сила на другите, неговата вяра и сила стават повече. Нека забравим огорченията и потърсим доброто в живота; нека силните си емоции и страсти превърнем в енергия и направим една, макар и малка, но конкретна стъпка напред. След нея ще направим и друга. Така, както след болест човек се учи да ходи отново, ще тръгнем отново и ние.

Новата 1995 година ще бъде също година на избори, този път за кметове и общински съветници. Искам да ви уверя, че това ще бъде още една причина да работим и се борим за вашето доверие. Като гаранти на демокрацията и прехода към модерна икономика, като носители на традиционните български национални ценности и християнски добродетели ние сме с вас.

Нека Господ ни закриля.

Бог да пази България в трудните времена на изпитания.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОКЛАМАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ ЗА СЪЗДАВАНЕТО, ЦЕЛИТЕ И НАМЕРЕНИЯТА НА МЛАДЕЖКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /26 И 27 НОЕМВРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


Младият човек е забравен. Той има свои проблеми, които дори не се признават. Обществото не му помага. Не го стимулира за по-бързо излизане от кризата.

А ние, младите, сме тук - в България! Искаме да живеем в страната си. Да живеем по-добре. А децата ни - още по-добре!

Затова създаваме своя организация. Младежка, демократична, патриотична, лява.


СВЕТЪТ, ЕВРОПА И НИЕ

И днес светът не живее в мир. Войните, стремежът към световно господство, погазването на правата на човека са реални заплахи за демокрацията. Икономическите интереси се противопоставят на човешкия морал. Първите са по-силни от всичко. Млади хора загиват заради етнически различия, възраждащия се шовинизъм и ксенофобия. Процъфтява наркоманията. Безпризорни деца и младежи все по-често се срещат на улиците.

Използват ни като инструмент за разчистване на политически сметки.

Развитието на науката и техниката променя съвременното общество. Решаващи стават качествата на човека. Инвестирането в образованието, професионалната квалификация, науката имат определящо значение за бъдещето.

Ето защо искаме да променяме света. Да живеем в мир. Семействата ни да са спокойни. Смело да се вглеждаме в идващите години.

Ние се чувстваме част от младежта на света. Ние не носим враждите от миналото. Различията в расите, пола, религията, културата не са повод за унищожаване на хора. Искаме да живеем с всички на тази Земя!

Европа започва обединяване. Ние ще участваме в този процес на премахване на ненужни бариери, на обединяване в името на доброто. Но ние не разбираме единението като ново делене на по-богати и по-бедни, на по европейци и други. Нашите национални традиции, култура, интелект и талант ни равнопоставят с другите в Европа.

И България се променя. Но много бавно. Политическите борби не стимулират развитието ни. Ние искаме много повече демокрация, сигурност, благоденствие. Обществото ни не е с лице към проблемите на младите, семейството, децата. Има много още какво да им даде.


НАШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА

Ние създаваме своя младежка организация, обединени около идеите на демократичния социализъм. За нас социализмът е проект за освобождаване на човека, за създаване на обществени условия за творческа реализация на всеки индивид.

В нашата основа са левите идеи. Само с тях може да се реализира държавно управление, осигуряващо достойно съществуване на всеки българин, жизнен стандарт на съвременно ниво, а не само за някакъв елит.

Свободата е неотменно право на всеки човек. Без нея не се развиват нито обществото, нито личността. Свободни - от унижаващи зависимости, от бедност и от страх. Единствени граници са правата на околните.

Справедливостта ни е необходима, за да имаме еднакви шансове и възможности за съществуване. Равни трябва да сме и пред закона. Справедливо трябва да е разпределението на благата, създадени от всички.

Солидарността е основа за обединяване на усилията ни за по-добро съществуване. Солидарността означава и да признаваш другите и техните права. Да си съпричастен към свободата им. Да обединим силите и волята за промяна.

Освен класическата триада на ценностите на демократичния социализъм за нас особено значение имат и:

- трудът - като право, като двигател на прогреса на човечеството. За младите проблемът с реализацията на правото на труд е много актуален. В обществото ние сме без финансови резерви, без земя, без собственост. Ние разчитаме главно на себе си;

- новото качество на живота - сегашните критерии за благоденствие не са актуални. Ние искаме още днес да живеем по-добре, с по-пълна реализация на заложбите и таланта си;

- развитието и реализацията на индивидуалността - ние искаме да реализираме своята индивидуалност, развивайки се свободно. А от обществото търсим максимално добри условия за развитие;

- екологията - все по-тревожна част от ежедневието ни. Защото тъкмо ние и нашите деца ще живеем на Земята в следващите десетилетия. Тъкмо ние ще дишаме въздуха и ще се храним от земята, които се замърсяват сега:

- заради всичко това обществото ни се нуждае от хуманизация. От обръщане към добродетелите на човека. Тук особено място заема грижата за младежта, семейството, децата;

- нашето общество се нуждае и от укрепване на демокрацията. Необходимо е да се развиват демократичните подходи, търпимостта към другомислещите, стремежът към съгласие.

Системата ни от ценности не е затворена и застинала. Демократичният социализъм в историческото си развитие е променял свои идеи и подходи, но в същността си се е запазил. Развитието и модернизацията му са много важни. Не са ни чужди съвременните схващания на демократичната левица по света.

Ние знаем, че не сме постигнали единствената истина. Ние сме отворени към различни мнения и се гордеем с младежки присъщата ни търпимост към опонентите ни.


НАШИТЕ ЦЕЛИ И НАМЕРЕНИЯ

Обобщено, целта ни е решаване на проблемите на младежта в България - по-цялостно, по-обхватно и постоянно.

Първо. Ще отстояваме създаването на държавна политика за младежта. Тя може да бъде съставена от различни програми, които решават проблеми на младите хора, или да е единен комплексен правителствен нормативен път. С необходимите финансови механизми и поне ежегодно актуализиране. Основни проблеми, които трябва да се решават от държавата за младежта, са:

- Намаляване на младежката безработица.

Високият процент на безработни до 30 години, вливането сред тях веднага на завършващите даден вид образование, липсата на всякаква перспектива са изключително тревожни факти. Възможните решения са в различните форми на стимулиране на бизнеса на младите; овладяване в процеса на образование на повече от една професия; осигуряване на първо работно място, надеждна система за сезонен и почасов труд.

- Създаване на система за кредитиране на младите хора.

Стимулиращо кредитиране е необходимо за започване на бизнес, за осигуряване на образованието, за решаване на битови и жилищни въпроси. По този начин ще се реализира нашият принцип за стимулиране на самостоятелното решаване на собствените проблеми на младежта, а не стремеж към увеличаване на консумацията.

- Реформа в образованието.

Гарантиране на държавната поръчка с първо работно място    след завършване на образованието. Спешна изработка и приемане на Закон за висшите учебни заведения и акредитацията им. Разширяване взаимодействието с учебни центрове и академични звена в цял свят. Увеличено и преимуществено финансиране на центровете за работа с децата.

- Специална програма за борба с младежката престъпност.

Промени в законите за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, за санкционирането на лица, предоставящи наркотици и помещения за употребата им. Ефикасни мерки срещу проституиращи с деца. Строго регламентиране дейността на сектите.

- Физкултурата и спортът.

Превръщането им в младежко ежедневие. Акцентиране върху мощно развитие на масовия спорт. Стимулиране на детско-юношеския, ученическия и студентския спорт.

- Стимулиране на младите творци и научни работници.

Създаване на държавен младежки фонд за целта.

Второ. Заставаме зад максимално участие на младите хора при вземането на решения за съдбата им. Думата ни трябва да се чува и в законодателната, и в изпълнителната власт, и в цялото общество. Техните представители имат място навсякъде.

Трето. Нашата организация ще задоволява потребността на младите хора от обществено-политическа изява. Ще използваме всички законно разрешени форми за целта.

Четвърто. В собствената ни дейност ще се занимаваме с всичко, което е интересно за членовете ни - музика, спорт, младежки туризъм, културни изяви.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ "ПЕРСПЕКТИВА ’98 - НАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ" НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" С ПРЕДСЕДАТЕЛ ПЕТЪР СЛАБАКОВ.


СКЪПИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Политически клуб "Екогласност” е наследник и продължител на първите независими екологични организации - "Обществения комитет за екологична защита на Русе" от 1988 г. и Независимото сдружение "Екогласност" от пролетта на 1989 г. Винаги сме били първи, защото интересите, които изразяваме, са общи. Те не признават партийните цветове и социалните групи. Не просто всеки български избирател, но и всеки човек на тази земя без оглед националността му има дълг пред природата и пред бъдещето на човечеството. Всички хора са еднакво изправени пред глобалните проблеми на планетата ни и тези проблеми засягат не само нас, съвременниците, а и поколенията след нас.

Пред тази общочовешка отговорност за нас са недопустими дребнавостите на българския политически живот, тотално неприемливи са ровичкането в миналото, стремежът към мъст, реванш и политическо налагане.

Единствената реставрация и реституция ние дължим на наранената българска природа. Ние сега я ползваме на заем. Но в нея утре ще живеят децата ни.

Ние искаме да обърнем нашата програма към бъдещето! Затова "Екогласност" и консерватизмът са несъвместими. Затова "Екогласност" е лява организация, затова е естествен и закономерен и нашият изборен съюз със социалистите и левите земеделци. Тук ние пак сме първи, защото пресичаме една тенденция на конфронтация и предразсъдъци, които вредят на обществото ни.

Изборите за 37-о Обикновено народно събрание, в които ние участваме, за нас са възможност да поемем

Нашите задължения пред избирателите.

Тези задължения са реалистични! Ние не искаме да ви залъгваме с абстрактни програми за промени, а поемаме само такива ангажименти, които могат да се изпълнят от нашите представители за реалния срок на действие на парламента - 1998 г.

Ще разчитаме не само на дейността на нашите депутати, но и на влиянието си върху изпълнителната власт, в центъра и по места, особено след изборите за общински съветници и кметове през 1995 година.

Специфичното в нашата дейност - екологията естествено има приоритет.

Поемаме задължението:

1. Законодателно и управленско уреждане на въпросите около контрола върху качеството. Българският потребител трябва да бъде защитен от заливащите ни вносни сурогати и опасни вредни стоки. Така не само ще се защитят интересът, здравето и животът на консуматора, но и нашето производство ще се превърне в конкурентоспособно на международния пазар, ще защитим родната индустрия и селско стопанство.

2. Национална програма за водоползване, която да положи начало на борбата срещу водоразхищението, засухата и водния режим.

Законодателно и управленски ще бъде даден приоритет не на скъпите многомилиардни проекти от типа "Рила-Места", а на намаляване течовете и изпълнението на по-голям брой малки местни проекти за водоснабдяване.

3. Система на допълнителен контрол и безопасност за ядрената енергетика, привличане на средства за това от европейски и световни фондове. Вместо да "воюваме" срещу атомните електроцентрали /АЕЦ/ с рокконцерти, да искаме твърди гаранции за сигурността им.

4. Приемането на нов Закон за горите, който да не допусне /или поне да ограничи максимално/ реституирането на горите. Държавна грижа и строг контрол върху българската гора, която е национално и световно богатство.

5. Ще запазим природозащитните пояси в Добруджа, ще настояваме за национална програма за залесяване, която да укрепи стръмни терени, водосборни райони и др., като по този начин се ангажира и работна ръка.

6. Приемане на закон за защитените територии, съответстващ на международните стандарти и конвенциите, които е подписала страната ни, който да бъде съобразен и с българските традиции и постижения, които често превъзхождат чуждите.

7. Да се гарантира строг контрол върху предназначението на зелените площи в градовете и селата. За това са необходими промени в Закона за териториално и селищно устройство и в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Запазването и умножаването на градините и парковете и недопускането те да се превръщат в заведения и бензиностанции е наш дълг. Чрез приемането на Закон за общинския бюджет да се гарантира процент от разходите за паркоустройствени дейности.

8. Да въведем задължителни курсове по екология в училищата. Всяко българско дете трябва да получи практически знания за опазването на природата. В неговото съзнание трябва да се формират ценностите на съхраняването на околната среда като фактор за нов тип отношение между човека и природата.

9. Приемане на правителствена програма за почистване на българските реки. Законодателно ще се регламентира изграждането на "басейнови съвети" на принципа на обществено-държавното начало, в които да се съгласуват интереси и усилия на обществени организации, общини и държавни органи.

10. Ще запазим и разширим крайградските зони за отдих на основата на земите, раздадени по укази и постановления, като приоритетно защитим ползвателите на тези земи, които те са облагородили с труд и пот.

11. Да извършим необходимите промени в законите за опазване на водите и почвите и в Закона за опазване на околната среда, където да се измени пропорцията за разпределение на приходите от глоби и такси в полза на общините и за местни проекти.

/Пресслужба "Куриер"/


12:30:00
02.01.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Мария Станкова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!