12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

2 януари 1996

 

 


София, 2 януари 1996 година
Брой 1 /1556/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова

    
Здрава и мъдра 1996 година!

 

София, 2 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА СРЕЩА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /23 ДЕКЕМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/ ПО ПОВОД НА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО.


Втората национална среща на Движението за социален хуманизъм в Българската социалдемократическа партия /БСДП/

РЕШИ:

1. Избира Национално представителство на Движението за социален хуманизъм от 25 души в състав: Александър Радославов, проф. Богдан Атанасов, Божидар Георгиев, Валентин Пешев, Динко Пейчев, Евгения Николова, проф. Захари Карамфилов, Илия Вълчев, Кина Стойчева, проф. Кирил Боев, Лилия Ненчева, Лиляна Минчева, Мария Радева, Митко Донев, Митко Трушев, Никола Николов, Николай Николов, Павлина Николова, Стефан Златев, Стефан Нешев, Стефан Радославов, Тодор Марков, Ценко Янакиев, Юри Копач, д-р Янко Станев.

2. Възлага на Националното представителство да утвърди своята структура и разпределението на длъжностите на своите членове.

3. Възлага на Националното представителство да организира съдебната и друга регистрация на идейното течение Движение за социален хуманизъм в БСДП като сдружение с идеална цел по Закона за лицата и семейството.

4. Статутът, програмната декларация и всички други документи, необходими за регистрация на Движението за социален хуманизъм, да се приемат на неговата Трета национална среща в срок от два месеца.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 2 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕЗ 1990 Г. РЕФЕРЕНДУМ ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до Изпълнителното бюро на Висшия съвет на Българската социалистическа партия.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Както е известно, референдумът за преименуване на Българската комунистическа партия /БКП/ в Българска социалистическа партия /БСП/, проведен през март 1990 г., е фалшифициран. За преименуването са гласували 360 000 от 1 050 000 членове на БКП. Този факт вече не може да бъде скриван.

Във връзка с това Секретариатът на Централния комитет /ЦК/ на БКП убедително настоява за следното:

I. Незабавно да бъде предоставена на ЦК на БКП за изследване и публикация пълната документация на проведения референдум за преименуване на БКП в БСП, проведен през март 1990 година.

II. Незабавно да бъде запечатан в присъствие на наши представители и с наш печат целият архив на БКП, отразяващ дейността и състоянието на партията до 4 април 1990 г., включително печатите, бланките, членските книжки, делата на комунистите, които се намират във Висшия съвет /ВС/ на БСП и в комитетите на БСП по места, след което всичко да бъде предоставено на ЦК на БКП за етапно пребазиране.

III. Незабавно да се даде ход на делото по пожара в Партийния дом.

IV. В срок от два месеца да ни бъде предоставена за ползване онази част от Партийния дом в София, която е строена с членски внос, дарения и труд на комунистите.

V. Да бъдат предадени незабавно за ползване на Българската комунистическа партия всички имоти, конфискувани от фашисткия касационен съд с определение номер 1 от 2 април 1924 г., остойностени по тогавашния курс на лева, както следва:
1. София - здание монументално на площад "Лъвов мост" - пететажна сграда, застроена върху 1200 кв.м площ, на стойност 10 102 308 лева.
2. София - дърводелска фабрика на ул. "Индустриална" 7 на стойност 913 360 лева.
3. София - партийна печатница на ул. "Отец Паисий" 87 - масивна сграда от 501 кв.м на стойност 3 223 471 лева.
4. София - зданието на бул. "Патриарх Ефтимий" 33 - театрален салон със стаи, на стойност 663 344 лева.
5. София - бул. "Ал.Стамболийски" 51 - сграда - салон с тераса, и други двуетажни сгради с обща застроена площ 300 кв.м.
6. Пловдив - двуетажна къща с пристройка и двор на стойност 273 900 лева.
7. Варна - постройка - театрален салон на стойност 1 260 597 лева.
8. Варна - хан с оценка 630 409 лева.
9. Варна - лозе с оценка 13 440 лева.
10. Плевен - имот от 2935 кв.м, върху който са построени две сгради за мелница на обща стойност 1413 лева.
11. Плевен - бирария и салон на стойност 462 593 лева.
12. Шумен - три отделни сгради, построени в един двор - парцел IX-X в квартал 83 от тогавашния план на града.
13. Шумен - мелница - двуетажна, с още две сгради, застроени върху 645 кв.м с общо пространство 6200 кв.м в м. "Воденичището".
14. Преслав - двуетажна сграда с осем стаи и магазин, пристройка и две изби заедно с дворно място от 225 кв. м в квартал 12 на ул. "Хан Крум”.
15. Дупница - четири парцела в общ блок в центъра на града с общо 3529 кв.м и едноетажна къща от 140 кв. м.
16. Нова Загора - клуб на БКП с площ 260 кв.м и незастроено пространство от 477 кв. м на ул. "Черковна” 53
17. Сливен - клуб-салон със сцена и дворно място от 766 кв. м на стойност 98 055 лв.
18. Ловеч - имот на ул. "П. Евтимий" /застроено и незастроено място 700 кв. м/ заедно със строителни материали за постройка на клуб на БКП.
19. Бургас - две места от 1150 кв. м и 789 кв. м на стойност съответно 51 044 и 11 468 лева.
20. Перник - място от 4089 кв. м на стойност съответно 51 044 и 11 468 лева.
21. Троян - дворно място, местността "Блатото" от 800 кв. м.
22. Габрово - постройка върху 200 кв. м.
23. Белово - бичкиджийница, къща и воденица.
24. Асеновград - дворно място от 390 кв.м с оценка 20 000 лева.
25. Видин - двор с къща от 235 кв. м на стойност 4100 лева.
26. Село Дълбоки, Старозагорско - сграда - салон върху 200 кв. м на стойност 72 000 лева.
27. Село Чифлик, Троянско - дворно място - селище от 250 кв. м.
28. Село Угърчин, Ловешко - дворно място от 500 кв. м.
29. Село Лопушна, Берковско - имот от 400 кв. м.
30. Село Меляне, Берковско - здание с оценка 62 712 лв.
31. Село Кошарник, Михайловградско - нива от 10 дка и 850 кв. м.

Всички тези имоти са добити със средствата и труда на българските комунисти, отнети са от фашистката власт и по право принадлежат на БКП.

Тези мерки са единственото, което все още можете да направите, за да се облекчи положението ви в деня, в който народът ще ви съди за направената нечувана фалшификация и престъпната ви антинародна и антикомунистическа политика след това.

Крайно време е да разберете и да спрете да повтаряте, че БСП е "бившата комунистическа партия". В България има не "бивша", а истинска комунистическа партия и това си е БКП. БСП е буржоазна партия с антикомунистическа дейност и не може да бъде наследница на БКП, не само защото децата не могат да наследяват родителите си приживе, но и защото БСП няма и не може да има нищо общо с БКП. През 1891 г. Димитър Благоев създаде марксическата Българска социалдемократическа партия /БСДП/ за борба с капитализма и монархията. Преименувана по негова инициатива последователно в Българска работническа социалдемократическа партия - тесни социалисти /БРСДП - т.с./, и в БКП, тя не е преставала да се бори за победата на пролетариата в класовата борба с буржоазията. Тази партия стана съучредител на Третия комунистически интернационал, така както съвременната БКП стана съучредител на Новия комунистически интернационал. БСП кандидатства да бъде приета в антикомунистическия Социалистически интернационал. На своя III конгрес, който незаконно обяви за 41-и, БСП с гласуване и с убедително болшинство отхвърли марксизма като своя идеология, а ленинизма - още на ревизионистичния XIV конгрес. Какво общо може да има БСП, партия, която ръководи сега реставрацията на капитализма в България, осъществява приватизация и реституция, обвързва страната с НАТО и с Европейския съюз, активно спомага за икономическото й поробване от Международния валутен фонд /МВФ/ и Световната банка, с героичната история на Българската комунистическа партия, дала свидни жертви в класовата битка с капитализма! Няма никаква логика в претенциите за наследствени връзки между БСП и БКП. Тези претенции са израз на нечувана наглост.

Секретариатът на ЦК на БКП още веднъж ви призовава да се вразумите и да спрете този политически шантаж. БКП е готова да ви приеме спокойно като една от буржоазните партии в България, каквато сте всъщност.

София, 18 декември 1995 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ, ПРИЕТИ НА РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ НА 9 ДЕКЕМВРИ 1995 Г. В СТАРА ЗАГОРА.


1. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ:

A. Всички организации на Конституционния съюз /КС/ чрез своите ръководства да представят най-късно до 1 февруари 1996 г. в Управителния съвет /УС/ списъци с членовете на своите организации, които са и ще бъдат само членове на КС. Списъците да съдържат трите имена, пълен адрес, ЕГН и личен подпис на всеки член на организацията.

Б. Ръководството на всяка организация да поиска от местната общинска управа да се даде клубна база, както е по ЗПП, срещу плащане на месечен нормиран наем.

B. Финансирането на организациите и след 1 януари 1996 г. да стане според изискванията на устава и отчетът да се прави на всеки три месеца по сметката на УС на КС. До 9 януари 1997 г. да се изпрати в УС на КС годишният отчет по финансовото състояние на всяка организация.


2. ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ:

A. Конституционният съюз ще извърши необходимата подготовка за пререгистрация на съюза според изискванията на новия Закон за политическите партии /ЗПП/, който се очаква да бъде приет от парламента.

Б. Упълномощава председателя на УС на КС инж. Филип Бучков и председателя на Експертния съвет /ЕС/ на КС инж. Божидар Фотев да изготвят проект за политическо споразумение със СДС на национално равнище за коалиционно участие в бъдещите парламентарни избори.

B. Съветници или кметове, избрани чрез Обединената опозиция на местните избори, преди всичко представляват КС и след това Обединената опозиция и спазват предизборната й програма, изисквайки изпълнение на предизборните споразумения по места в зависимост от начина на участие - коалиционно или чрез подкрепа на СДС.

Г. Конституционният съюз няма да участва в подписката, организирана от Федерация "Царство България" /ФЦБ/, Симеон II - държавен глава, поради очевидната несъстоятелност на същата. Негово величество цар Симеон II е цар на българите и само като такъв може да бъде канен от промонархическа формация. КС няма да участва в политически компромиси по този въпрос. Единствено НВ цар Симеон Втори може да решава съдбата на българската корона.

Д. Конституционният съюз е за възстановяването на националния герб до 1947 г.

Е. Конституционният съюз няма да вземе участие в евентуални президентски избори, но разрешава на своите членове да гласуват по съвест.

Ж. Конституционният съюз спира активните си действия по обединение на промонархическите формации /партии, съюзи, движения и клубове/ и ще насочи ефективните си усилия за изграждането на КС като единствената структурно, кадрово и програмно обезпечена промонархическа организация в България, с цел коалиционно участие със СДС на бъдещите парламентарни избори.

З. УС на КС изразява съжалението си от инициативата на "101 интелектуалци" до НВ цар Симеон II, поради факта, че тази инициатива е конгресно решение на КС от 16 септември 1995 г. в Пловдив. Всяка инициатива, водеща до възстановяване на историческата истина, е акт, към който би следвало да бъдат приобщени далеч по-широки обществени среди. УС на КС ще информира НВ цар Симеон II за конгресните си решения и последващите инициативи на съюза в тази връзка.


3. ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ:

А. Конституционният съюз е за незабавно решение на парламента на България по въпроса за интеграция с евроатлантическите структури на страната в полза на приобщаването ни към НАТО. Когато Европа се обединява политически и икономически, формулата за някакъв неутралитет е в ущърб на националните ни интереси. Тези интереси могат да бъдат защитени единствено чрез интегрирането ни изцяло в общоевропейските структури.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ "ОБЕДИНЕНИЕ НА НАЦИЯТА - ДВИЖЕНИЕ НА ОНЕПРАВДАНИТЕ" КЪМ БЛАГА ДИМИТРОВА И РЕНЕТА ИНДЖОВА ДА СЕ КАНДИДАТИРАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ.


Единственият изход за запазване на демокрацията в България ние виждаме в даване на възможност на българския народ реално да участва в решаване на съдбата си. Това може да стане само ако той изрази своята воля за република или монархия, герб, смъртно наказание и всички проблеми на нацията, както и за основните принципи при създаване на законите ни. Това е възможно да се осъществи при постоянно действаща система в общините за допитване до избирателите и за изграждането й в национална. Това обаче може да се реализира от политици, които не на думи, а на дела докажат, че са за национално обединение чрез премахване на конфронтацията и хаоса в политическия ни живот.

От всички досега изявени у нас политици ние сме на становище, че единствени, които отговарят на тези изисквания, са Блага Димитрова и Ренета Инджова. Обръщайки се към тях от името на Българска партия "Обединение на нацията - Движение на онеправданите" /БП "ОН-ДО"/ и 40 процента от българските избиратели ги молим за съгласието им за издигане на кандитатурата им за президент и вицепрезидент в предстоящите избори.

Очите на обикновения честен и трудолюбив българин са обърнати към Вас, Димитрова и Инджова. Вашето решение може да промени съдбата на България. Очакваме положителен отговор и подкрепа от всички онеправдани българи и съдействие на цялата пропагандна система в страната.

София, 19 декември 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Румян Киров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 2 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПО ВЪПРОСА ЗА ПОЛИТИКАТА НА ДОХОДИТЕ И ФИНАНСОВОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ В СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРЕЗ 1996 Г.


През последните месеци на 1995 г. на българската общественост бе лансирана информация за предстоящо значително увеличаване на работните заплати в сферата на здравеопазването чрез въвеждане на нова система за оценка на труда по количествени и качествени показатели на медицинската дейност.

1. Предлаганата методика от Министерството на здравеопазването отчита малко значими количествени показатели и не дава възможност за качествена оценка и адекватно заплащане. Липсата на система за контрол я прави недостоверна и противопоставя отделните звена и специалисти.

2. Предвидените средства в Държавния бюджет не обезпечават финансово тази система и не гарантират обявените "високи заплати", както и цялостното осигуряване на здравната дейност по места.

3. Предлаганият метод за увеличаването на заплатите на практика ще доведе до едногодишно замразяване на доходите на висшите медицински специалисти.

4. Направените предложения от Федерацията на синдикатите в здравеопазването /ФСЗ/ по тази система не бяха взети под внимание и не бяха привлечени водещи специалисти.

Във връзка с това Изпълнителният комитет на ФСЗ реши:

Прекратява участието си в работата по новата система за заплащане на Министерството на здравеопазването /M3/, докато не бъдат взети предвид следните изисквания:

1. С бюджета за 1996 г. трябва да бъде гарантирано 100 процента заплащане на индексациите във връзка с инфлацията за всички работещи в отрасъла.

2. ФСЗ ще преговаря с MЗ за нов тип премиране на отделните категории в отрасъла, след като бъдат коригирани ефективно посочените слабости на предлаганата система.

Ако не бъдат взети предвид направените до момента предложения от ФСЗ, ще бъдат организирани национални протестни действия съвместно с останалите синдикални и съсловни организации от системата на здравеопазването.

София, 22 декември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
02.01.1996 г.


Редактор: Лилия Томова
Дежурен редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                        Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


-------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация

ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"

Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.

-------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!