12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Изборът на текст от документите в ДА

Нашият избор на текст (на имидж) на съхранявани в ДА документи за селскостопанските кооперативи се определи от:

- Възможностите на техниката за сканиране.

Подвързаните и прошнуровани документи представляват плътно книжно тяло, при което част от документа остава в сянка, колкото и да се притиска към скенера.

- Финансовите средства.

Има сканиращи устройства, с които може да се преодолее този недостътък, но те са скъпи и далеч надхвърлят бюджета на проекта.

- Времевите граници на проекта FFNNIPO_12_00757.

Работата с тези скъпи устройства изисква квалификация, а време в рамките на проекта за такава квалификация нямахме.

- Документите в ДАА се съхраняват добре.

Достатъчно е да се даде богата информация за тях, за да знае любознателният човек какво може да намери там.