Път: : Циганите

Мургавата багра

Мануш Романов беше един от лидерите на циганите. Когато заговореше за своята общност, винаги отбелязваше, че говори от името на "мургавата багра в палитрата на българската нация".

В една справка на ДС за него пише:

"Мустафа Алиев – това всъщност е Мануш Романов (1928 – 2004) – режисьор, драматург, събирач на цигански фолклор. Режисьор в Централния цигански театър „Ромá”, просъществувал от 1947 г. до 1951 г., и в редица други театри в страната (Кърджали, Михайловград, Кюстендил). Редактор на вестниците „Романó есú” (през 1949 г.) и „Невó дром”/„Нов път” (1949 – 1950). Председател на Демократичен съюз „Ромá”, основан след началото на демократичните промени през 1990 г., участник в Кръглата маса (1990) като член на ръководството на Комитета за национално помирение, депутат в Седмото Велико народно събрание."

 

снимка от профила във Фейсбук на Любомир Юруков