Самиздат в България през 80-те години на 20 век

Терминът "Самиздат" идва от от руския израз  «сам-себя-издат», «Сам-себе-издат», съкратено Самиздат, чието авторство се приписва на поета Н. Глазков.  През 1950-1960 г. той подписвал издадените със собствени средства свои творби по този начин. С времето терминът става нарицателно име за независимо, нелегално и нецензурирано издание.

В историческия контекст на тоталитарната система в  СССР и на бившия соцлегер Самиздатът е културно-политическо явление, формирало се в края на 50-те, началото на 60-те години на 20 век като противодействие на съществуващата цензура, на официалната пропаганда и литература.

В България Самиздатът не придобива такава популярност, както в бившия СССР. За сметка на това се развива преди всичко "езоповския", евфемистичен стил на изразяване, който българското четящо население от този период безпогрешно разбира.

Едва към края на 80-те години се появяват първите самиздатски издания като:

 

Вижте още:

Пламен Антов: "Езоповските езици на 80-те" на адрес:

https://e-literatur.blogspot.com/2009/12/80_07.html