3 май 1996


София, 3 май 1996 година
Брой 74 /1629/


София, 3 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТ НА ОПОЗИЦИЯТА И ПО ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ. Документът е приет на заседание на НКС на СДС /София, 25 април 1996 година/.


На своето заседание на 25.IV. 1996 Националният координационен съвет на Съюза на демократичните сили /НКС на СДС/ направи анализ на хода на подготовката за осъществяване на първичните избори на опозицията за президент. НКС на СДС дава висока оценка на досегашния ход на предизборната кампания, на отговорното поведение на политическите сили, подписали споразумението, и на двамата кандидати. НКС намира за коректни и напълно в рамките на толерантната предизборна борба всички направени досега изявления на ръководствата на трите политически сили.

За активизирането и успешното завършване на кампанията по първичните избори НКС на СДС взе следните решения:

1. Отлага всички отчетно-изборни общински събрания на СДС за след 1 юни 1996.

2. Предизборният щаб на Петър Стоянов да продължи изпълнението на графика за срещите на кандидата на СДС в страната. На 2 май 1996 в София да се организира национален митинг под наслов: "Петър Стоянов - достойният президент."

3. Депутатите от Парламентарната група /ПГ/ на СДС да продължат активната си работа в избирателните си райони по организацията на изборната кампания. Да се проведат разширени заседания с ръководствата на общинските и местните структури на СДС във всички общини на страната.

4. Председателите на регионалните съвети в срок до 10 май 1996 да представят в отдел "Национална координация" пълни списъци на членовете на секционните избирателни комисии от квотата на СДС.

5. Общинските ръководства на СДС да запознаят членовете на секционните комисии с Правилника за провеждане на първичните избори и с всички документи, приети от Политическия съвет и Централната комисия.

6. Членовете на районните избирателни комисии от квотата на СДС да станат инициатори за свикване на първите заседания на районните комисии.

7. Членовете на Централната комисия за провеждане на предварителните избори от квотата на СДС да положат всички усилия за ускоряване работата на комисията по определянето на местоположението на избирателните секции в цялата страна с оглед още в началото на следващата седмица обществеността, съответните държавни и общински органи и структурите на трите политически сили по места да започнат конкретна работа по организацията на изборите. Забавянето на решението на Централната комисия по този въпрос след 1 май 1996 ще постави под въпрос самото провеждане на изборите на 1 юни.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК ГЕОРГИ ДИЛКОВ ДО ДЕПУТАТИТЕ ОТ 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЗА ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ПАРЛАМЕНТА ЗА ПРОЛЕТНО-ЛЯТНАТА СЕСИЯ.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Формалните поводи да публикувам това не съвсем лицеприятно, особено за мнозинството в парламента, обръщение са два. Първият - статията "Ескадрони на смъртта срещу бандитите” в съботния брой на в. "Труд” от 20 април т.г., и вторият - откриването на поредната, пролетно-лятна сесия на българския парламент.

Всъщност публичното ми обръщение чрез БТА до средствата за масова информация е провокирано от моята тревога за бума на престъпността и от недостатъчно ефективните законодателни мерки за протйводействие на това общественоопасно явление с оглед ограничаването му до размери, поносими за българския данъкоплатец.

Анализът на данните за престъпността в Република България през последните няколко години показва чувствително влошаване. Утвърждава се тенденцията на организираност, дързост и жестокост при извършване на престъпленията. Полицейските служители все по-често срещат съпротива, включително и въоръжена.

Налице са симптоми за интернационализиране на криминалната престъпност, за симбиозата й с икономиката.

Повишава се криминогенната активност на определени престъпни групи - рецидивисти и непълнолетни лица. Снижава се възрастовата граница на извършителите. Нараства броят на дръзките и тежки престъпления, извършени на обществени места.

Жестоките убийства и въоръжени грабежи, проявите на рекет, зачестилите случаи на отвличане на хора за получаване на откуп, бомбените атентати, унищожаването и повреждането на скъпоструваща материална база на конкурентни фирми и други подобни, увеличават търсенето на огнестрелно оръжие и наемането на бодигардове, които наред със защитни функции нерядко изпълняват "поръчки", сходни на рекета. Сама по себе си същността на тези престъпления е показателна за организирания характер на тяхното извършване, за експанзията на организираната престъпност, разбирана като мафия. Затова свидетелстват и започналите противоборства на отделни престъпни групировки за завоюване на нови периметри за бизнес и преразпределение сферите на влияние.

Все по-често в престъпни структури участват действащи и бивши служители на МВР, а корупцията в полицията, сред митническите власти, банковите, държавните и общинските чиновници се увеличава.

В същото време сме свидетели на безсилието на законодателната, изпълнителната и съдебната власт да обуздаят престъпността и да застанат в защита на живота, здравето и имуществото на българските граждани.

Доживяхме създаването и на тайна организация със зловещото наименование "Ескадрони на смъртта".

Какво още чакаме да се случи, дами и господа?

Колкото и благородни да са подбудите и целите на такава организация, едва ли някои би желал екзекутивни отряди да раздават правосъдие, да ликвидират престъпници, да "наказват" съдии, прокурори, следователи и полицаи, да "закриват" охранителни и застрахователни компании...

Не отричам направеното досега от народните представители. Приехме и предстои да приемем редица важни и необходими за бъдещето ни развитие икономически закони. На фона на развилнялата се в страната ни престъпност постигнатото обаче съвсем не е достатъчно. Дошло е време да обърнем по-голямо внимание на наказателните закони. През започналата и следващите парламентарни сесии приоритетно значение в законодателната ни дейност трябва да имат тези закони.

Нека не прозвучи нескромно, но съм длъжен да ви напомня, че досега сам или заедно с други колеги от ПГ на БББ съм депозирал в НС 15 злободневни за съвремието ни законопроекта и две проекторешения. Два от тях /За изменения и допълнения на Закона за МВР и на Закона за пенсиите/, с които предложих да се премахне делението на офицерите и сержантите от МВР на първа и втора категория труд, на първо и второ качество хора, фактически залегнаха като поправката "Дилков" в Закона за изменение и допълнение на Закона за пенсиите, приет през февруари т.г.

От останалите законови проекти, повечето от които са разгледани в съответните постоянни комисии и няма никакви процедурни пречки да бъдат внесени за обсъждане в пленарна зала, по-съществени са: проекторешението от 22 март 1995 г. за отмяна на наложения от Великото народно събрание /ВНС/ мораториум върху изпълнението на смъртното наказание: двата проектозакона за провеждане на референдум по този въпрос; двата проектозакона за регламентиране на частната издирвателна и охранителна дейност, проектозаконът "За изменение и допълнение на Закона за контрола върху оръжието, взривните вещества и боеприпасите" от 1950 г., както и пакет наказателни закони - "За изменение и допълнение на Наказателния и Наказателно-процесуалния кодекс". И не на последно по значение място втори закон "За изменение и допълнение на Закона за МВР", насочен към премахване различията в социалното осигуряване на офицерите и сержантите от МВР в сравнение с техните колеги, кадрови военнослужещи от състава на въоръжените сили и т.н.

За мое съжаление и в противоречие с интересите на българските избиратели тези и други подобни закони досега не намериха място в дневния ред на пленарните заседания.

Не мога да остана равнодушен към някои демонстративни, показни и дори гротескни инициативи на избрани от мнозинството /и с гласове на БББ/ министри, които ще останат известни като участници в изпълнителната власт с: едноименния списък на министър Начев; "закрепостяването" на няколко милиони български граждани към хиляда "лични" лекари от министър Виткова; приноса им към "Зърнената афера" на един ексминистър, "Фуражната криза" на министър Шиваров и др.

През пролетно-лятната сесия на българския парламент призовавам своите колеги - народни представители, да спрем политизирането на проблемите, свързани с ограничаването на престъпността, да обсъдим и приемем по-ефективни закони за да й противодействаме. Само така ще допринесем за изграждането на наистина демократично и правово гражданско общество.

София, 26 април 1996 г.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ НА БББ:

Георги Дилков


* * *

София, 3 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ И НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ, ДО РУМЯНА ТАСЛАКОВА ОТ РАДИО ДОЙЧЕ ВЕЛЕ - КЬОЛН, ГЕРМАНИЯ, ПО ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРСКАТА ОПОЗИЦИЯ И ОТРАЗЯВАНЕТО НА ПРОЯВИТЕ Й ПО РАДИО "ДОЙЧЕ ВЕЛЕ” И РАДИО "СВОБОДНА ЕВРОПА".


ГОСПОЖО ТАСЛАКОВА,

Вече шест години търся отговора /или може би по-точно - доказателствата за предварително известния ми отговор/ на един изключително важен научен и практически политически въпрос, който, убеден съм в това, ще вълнува още дълго време умовете на професионалните учени политолози, професионалните политици, професионалните политически журналисти, и осъзнатата част от населението /наречена народ и представляваща твърде малка част от населението/, понесла на гърба си тежестите на политическата ситуация. Обръщам се към Вас, но всъщност имам предвид ръководството на българската секция на Радио "Дойче веле" и отговарящите за политическата стратегия на радиото германски ръководители, защото имам доказателствата, че те още преди шест години са знаели ако не целия, то поне почти целия отговор. Обръщам се и към Вас, защото имам доказателството, че и Вие така или иначе още преди шест години сте знаела какво знаят Вашите ръководители от това радио.

Искам да Ви припомня онзи изключително важен за България момент на януари и февруари 1990 г., когато всички медии, включително и Радио "Дойче веле", широко огласяваха дейността на така наречената Национална политическа "Кръгла маса". Искам да Ви припомня този момент, защото тогава ние с Вас съвсем не случайно се запознахме, а след това съвсем не случайно повече не се видяхме. Тогава Вие ме потърсихте, пожелахте да Ви разкажа вижданията си за новосъздадения Съюз на юристите демократи и за новосъздадената опозиция и нейната дейност на "Кръглата маса". После Вие излъчихте по радиото мнението ми по първата тема, по втората запазихте мълчание и ми изпратихте кратко писмо,с което ми изказвахте благодарност за "интервюто" и за "информацията". По този начин Вие, като представител на Радио "Дойче веле", ми дадохте да разбера, че нямате никакво намерение да разпространявате политическите оценки, мнения и твърдения на автентичните противници и затворници на комунистическия режим. След това по вашето радио повече не се появи нито мое мнение, нито моето име. За разлика примерно от мненията на комунистите, неокомунистите, социалистите и фалшивата опозиция, които вашето радио вече шест години популяризира всеки ден.

Не си мислете, че се чувствам лично засегнат от тази политическа позиция на вашето радио. Все пак обаче аз съм представител на една политическа позиция, която така или иначе е факт в политическото време и пространство и привържениците на тази позиция се удивляват на ролята на вашето радио в политическите процеси в България.

Припомням Ви, че "информацията", която вашето радио не пожела да излъчи през февруари 1990 г., бе моето становище, че България е вкарана в унизителен сценарий с цел да бъде оставена в лапите на руската бяла мечка и участващата в "Кръглата маса" опозиция е фалшива и изпълнява главна роля в този сценарий. Приложено представям Ви и три броя книги, в които е отразена позицията на ръководената от мен Партия Либерален конгрес, а именно - позиция на категоричен антисъветизъм, антикагебизъм, антикомунизъм и антимафиотизъм - това са том 1 и том 2 на моята книга "Документ за самоличност /Политическа документалистика/" и книгата на заместник-председателя на партията Тошо Пейков "Записки по българските реформи. Анализ на един неуспешен преход". Със скромния тираж от хиляда бройки на тези книги ние се мъчим да пробием тоталната информационна завеса на унизителния за България сценарий на преход от комунизъ м към неокомунизъм.

Госпожо Таслакова,
Бих желал да си припомните нашия единствен разговор и да предложите своето обяснение на факта, че отказахте да излъчите едно автентично становище, което днес е категорично доказано като верен анализ. Днес е категорично доказано, че ръководените от КГБ дейци на перестройката в Москва и техните доверени лица и агенти в София са имали споразумението да не допуснат до реалната власт и до масмедиите нито един от категоричните противници на системата. Днес в мемоарите си Михаил Горбачов признава, че през юли 1990 г. лично е "одобрил" предложената му от Андрей Луканов кандидатура на Желю Желев за президент на България, а времето показа, че изборът и на двамата е бил изключително удачен за дългосрочните цели на имперската руска политика, на Балканите. Позволявам си да Ви припомня, госпожо Таслакова, че още през февруари 1990 г. в поисканото Ви от мен и неизлъчено от радиото ви интервю бях предупредил, че точно такъв ще е ходът на историческото развитие, движено от фалшивата опозиция.

Бих желал да ми отговорите, госпожо Таслакова, защо Радио "Дойче веле", и Радио "Свободна Европа" заложиха именно на такива "консенсусни" политици от сорта на Желев и напълно игнорираха и изолираха от медиите и властта реалните и категоричните противници на комунистическата система. И защо това не само вече шест години е така, но и продължава, и вероятно ще продължава още дълго време да е така? Дали това е и ще продължава да е последователна германска политика, или е само информационна стратегия в полза на Русия, провеждана еднолично от отделни журналисти? Дали е случаен фактът, че Западна Европа, включително и Германия и германското Радио "Дойче веле", заложиха не на противниците на марксизма и съветизма, а на фигурите, които днес са фактори в подготвяната реинтеграция на уж съборената империя? Не се ли питате, госпожо Таслакова, защо днес в редиците на парламентарното комунистическо мнозинство са "ухажваните" от западните медии, включително и от вашето радио "опозиционери", за които аз и такива като мен предупреждаваха, но нямаше кой да ги чуе? Не се ли питате къде ще бъдат утре онези ваши опозиционни любимци, които пропуснахте да попитате къде са били преди това?

23 април 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ:

ст. н. с. доцент Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА НЕЗАВИСИМА И НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ С ИСКАНЕ 37-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА ПРИЕМЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА СТАТУТ НА НЕУТРАЛИТЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до българската общественост и е отворен за подписване от всички български обществено-политически организации и движения.


Ние, представителите на обществени организации, политически партии и граждански движения, водени от загрижеността за националната сигурност, суверенитета и териториалната цялост на нашата Родина, се обръщаме към депутатите и парламентарните групи в 37-то Народно събрание да приемат декларация за обявяване статут на неутралитет на Република България.

В обстановката на извършващите се кардинални промени в Европа и света и на динамичното развитие на международните отношения България може и трябва да тръгне по самостоятелен път във външната си политика, отчитащ върховните национални интереси, да даде своя принос за изграждането на новия международен ред. Политиката на неутралитет в най-голяма степен отговаря на принципите на уважение териториалната цялост на държавите, ненамеса във вътрешните им работи, неупотреба на сила или на заплаха за употреба на сила, отговаря на волята на българския народ за сътрудничество, добросъседство и за по-пълно приобщаване към утвърдените международни структури за икономическо и социално развитие и към общочовешки ценностй.

Република България трябва да поеме задълженията:
- да не членува във военни съюзи и блокове;
- да не взема участие във въоръжени конфликти;
- да не предоставя територията си за военни бази, за тилова подкрепа, за разполагане и за транзитно преминаване на чуждестранни войски, включително и през териториалните й води и въздушното й пространство, както и за разузнавателни цели срещу трети държави.

Правителството да положи необходимите усилия за осигуряване на ефективни гаранти на неутралитета ни чрез подписването на двустранни и многостранни договори с държавите - постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, и съседните балкански страни.

Ние се обявяваме решително против прибързаните и необмислени изявления на президента и на определени политически сили в Народното събрание за присъединяване на България към Северноатлантическия военен съюз - НАТО, Разширяването на НАТО ще предизвика дисбаланс във военната област и ще доведе до нарушаване на постигнатите договорености за сигурността на Европа и света. Колективната сигурност на Европейския континент е немислима, без да се отчитат интересите на Русия и страните от ОНД и Източна Европа. Участието на нашата страна в НАТО ще струва на българския народ над 19 милиарда долара допълнителни разходи за превъоръжаване, ще доведе до значителни загуби поради преструктурирането на военнопромишления комплекс и намаляването на износа на военна продукция и няма да гарантира нашата национална сигурност. Политиката на активен неутралитет изисква цялата територия на България да бъде забранена за присъствието на чужди войски. Ето защо ние подкрепяме патриотичната инициатива на обществеността в гр. Вършец за обявяването му за "Зона, забранена за НАТО", последвана от обществеността в градовете Девин и Рила, селата Розино, Пловдивска област, и Василовци, област Монтана. Заставаме зад решенията на конференциите, събранията и митингите срещу присъединяването на страната ни към НАТО, проведени в София, Пловдив и други градове.

На прага на двадесет и първи век българските политици и държавници трябва да осъзнаят своята отговорност и да не противопоставят гражданите на страната ни с въпроса "за" или "против” един или друг военен блок. Големият въпрос е за такова политическо решение за бъдещето на България, което да отчита както съществуващите реалности, така и очакваните промени в Балканите, Европа и света и нашите национални интереси. Убедени сме, че обявяването на статут на неутралитет от Република България ще бъде прието с уважение и разбиране от международната общественост. Страната и народът ни ще бъдат поставени в качествено нова и по-благоприятна ситуация за прогрес и развитие.

От името на обществените организации, партии и движения призоваваме Народното събрание да приеме декларация за обявяване на статут на неутралитет на Република България!

Възванието за независима и неутрална България е отворено за подписване от всички български обществено-политически организации и движения.

София, 20 февруари 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАВИЛНИК /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ВЪТРЕШНИ ИЗБОРИ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА КАНДИДАТ НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е приет от Централната комисия на обединената опозиция за предварителни избори на 12 април 1996 година.


15. Отваряне на урната и общо преброяване на бюлетините

/1/ Председателят в присъствието на цялата комисия разпечатва урната, отваря я и я обръща на масата, докато изпадне цялото й съдържание. Ако са използвани и допълнителни урни, те се отварят едновременно с първата и се изсипват на същото място. След като се установи, че урните са празни, те се отстраняват от масата.

/2/ Председателят на комисията /или друг предварително упълномощен от комисията неин член/ отваря /изправя/ последователно сгънатите бюлетини и едновременно с това гласно ги преброява. Останалите членове на комисията следят преброяването. Броят на преброените бюлетини се записва в черновата на протокола.

/3/ Председателят на комисията /или друг предварително упълномощен от комисията неин член/ взима последователно една по една от изправените бюлетини и ако бюлетината съответства на един действителен глас, гласно го обявява и я разпределя в отделните купчинки по кандидати.

/4/ Ако бюлетината съответства на недействителен глас, гласно се обявява и се поставя на отделна купчинка "Недействителни бюлетини".


16. Преброяване на бюлетините

/1/ На масата се намират действителните бюлетини, разпределени на отделни купчинки по кандидати, и купчинката, съдържаща недействителните гласове.

/2/ Председателят на комисията /или друг предварително определен неин член/ последователно преброява действителните бюлетини от купчинките за всеки кандидат поотделно. Останалите членове на комисията следят преброяването. Резултатите се вписват в таблицата за разпределяне на гласовете по кандидати в черновата на протокола на секционната комисия.

/3/ След това аналогично се преброява и купчинката, съдържаща недействителни гласове, и резултатът се вписва в съответното място на черновата на протокола.


17. Извършване на контролна проверка по преброяването

/1/ Сумата на действителните гласове, подадени за всички кандидати, събрана с броя на недействителните гласове, трябва да е равна на числото, получено при първото преброяване на всички бюлетини по т. 15, ал. 2.


18. Вписване на данните в официалния протокол

/1/ Ако контролното равенство по т. 17 е изпълнено, числовите данни се вписват в четирите екземпляра на протокола.

/2/ В противен случай секционната комисия брои отново отделните купчинки за намиране на допуснатата грешка.

/3/ Протоколите се подписват задължително от всички присъствали членове на комисията. Ако има несъгласия с написаното в тях, те имат право да впишат особеното си мнение.


19. Комисията в състав от поне трима членове от различни политически сили транспортира и предава в районната комисия един екземпляр от протокола и списъка на гласувалите. Останалите три екземпляра от протокола се получават по един от представителите на СДС, НС и ДПС.


20. Районната комисия установява резултатите от гласуването въз основа на протоколите от секционните комисии и ги съобщава по телефон или факс на Централната комисия.


21. /1/ Районната комисия съставя протокол в четири екземпляра за резултатите от гласуването в района, който се подписва от членовете на комисията.


22. /1/ Районната комисия предава един екземпляр от протокола си на Централната комисия, комплектован с протоколите на секционните комисии и списъците на гласувалите в секциите. Останалите три екземпляра от протокола се получават по един от представителите на СДС, НС и ДПС.

/2/ Транспортирането на протоколите и другите изборни документи се извършва от поне трима членове на РК от различни политически сили.

/3/ Предаването и приемането на протоколите и другите изборни книжа в ЦК се извършва по опис.


23. Централната комисия на основа сумирането на всички получени чрез РК секционни протоколи и съпоставянето им с данните на РК определя окончателните числени резултати от избора за кандидат на Обединената опозиция за президент на Република България и ги внася в Политическия съвет.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ГРАД ПЕРНИК ПО ПОВОД НА ТВЪРДЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ГРАДА. Писмото е адресирано до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Уведомяваме Ви, че лицето Иван Александров Балабанов не е член на Българската комунистическа партия /БКП/ и не може да представлява БКП като общински съветник в Пернишкия общински съвет. С писмото ни не се съобрази Общинската избирателна комисия /ОИК/, тъй като тя го лансира, за да държи в заблуда и измама избирателите комунисти. Той си е съветник на Българската социалистическа партия /БСП/. Той няма нищо общо с БКП. Научаваме, че господин Иван Балабанов бил включен в делегация на Общинския съвет от името на БКП, която щяла да посети Русия. Решително протестираме. Ако го включва в делегация, можете да го включите от името на БСП, но не и от името на БКП, с която той няма нищо общо.

Моля да бъде огласено това наше писмо до БТА и всички средства за масова информация. Централният комитет /ЦК/ на БКП не е издигал кандидатурата на Иван Балабанов за общински съветник.

София, 24 април 1996 г.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР:

Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВЕЩЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА И ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЦЪРКОВНО-НАРОДЕН СЪБОР, ПРИЕТА НА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ НА 24 АПРИЛ 1996 ГОДИНА.


Конференцията декларира:

1. Твърдо подкрепя и изцяло се присъединява към определената дата за свикване на предстоящия Църковно-народен събор, определена от наместник-председателя Неврокопския митрополит Пимен и Светия синод, и изказва голямо доволство от приетите действия досега за подготовка на този събор. Подготвителната комисия, която ще изработи проектоустава, да проведе в него, съгласно каноните, решително съборното и изборното начало, разделение на властите и да се засили и разшири социално-етичното служение на Църквата на народа.

2. Акцията на Максим и кликата му в Синодалния производствен комплекс в Илиянци подкопа всички възможности за преговори по единение в Българската православна църква.

3. Удовлетворени сме, че истината и законността в страната възтържествуваха при прецедента в Синодалния производствен комплекс. Настояваме на виновните лица за самоуправството да бъде потърсена предвидената от закона отговорност.

4. Свещенството с тревога констатира катастрофалното понижаване на жизненото равнище на българския народ и призоваваме управляващите да се замислят за физическото и духовно оцеляване на народа.

5. Конференцията счита, че въвеждането на вероучение в училищата е неотложна инвестиция в бъдещето, гаранция за нравствено възпитаване на народа ни.

6. Апелира църковно-гражданската общественост да направи своите препоръки и предложения относно работата на Църковно-народния събор и да ги изпраща на адрес: София, ул. "Г. С. Раковски" N 58, храм ”Св. Параскева”.

София, 24 април 1996 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА
НА СВЕЩЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Проф. Протопрезвитер д-р Радко Поптодоров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 3 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА "НОВ ВЕК, НОВИ ИДЕИ, НОВА БЪЛГАРИЯ" /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ГЛАСУВАНА НА ПОСТОЯННА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ГОР /СОФИЯ, 20 АПРИЛ 1996 ГОДИНА/.


УВОД

Гражданското обединение за републиката /ГОР/ е политическа организация на свободни хора, обединени от общи цели, идеи и действия за утвърждаването на нови демократични и социалносправедливи обществени отношения. Ние отхвърляме както тоталитарния деспотизъм, така и империалистическото потискане на едни народи от други. Нашата основна цел е постигането на равновесно и устойчиво развитие и на тази основа превръщането на България в просперираща европейска страна.

ГОР е организация на български граждани, които черпят вдъхновение от републиканските и демократични възгледи на Васил Левски, Христо Ботев, от идеалите на хиляди дейци на българското национално-освободително движение. Същевременно сме част от пробиващото си път световно движение за създаване на нов световен политически и стопански ред, отхвърлящ насилието на XX век и неравноправието между народите.

Историята на света, както и историята на България не може да бъде разделена. Разделената история винаги означава разделени xopа и разделени народи. Ето защо ние ще се борим да възстановим историята на България в цялата й пълнота, с победите и загубите й, с героите и мъчениците й, с противоречивостта на нейните строители. Такава е позицията на ГОР и по отношение на националните символи, на историческите паметници, на наименованията на градовете, улиците и на всичко друго българско. Главното в тази насока е не да се върви по пътя на отрицанието, а на възстановяването на историческата истина в цялата й пълнота такава, каквато тя е била.

Тази политическа програма е програма за бъдещето на България, но тя се основава и върху идеята за помирение с миналото. То няма да стане бързо, нито лесно, но помирението е здравата основа, за да се освободим от собствените си комплекси и предразсъдъци и погледнем с национална гордост и самочувствие на света и нашите задачи в него. Ето защо тази програма е програма за освобождението на българския национален дух за отприщването на една нова национална енергия, която ще ни доведе до нова България и нов просперитет на българските граждани.


Раздел Първи

България и променящият се свят:
Нашият възглед и нашите ценности

1. Човечеството навлиза в нова епоха.

Съвременните промени в света имат всеобщ характер. Те засягат всички страни и народи поради глобализацията на световните финансови и стокови пазари, информационното обвързване на държавите и стопанската, ресурсна и екологическа взаимна зависимост. Промяната, която преживяваме, е всеобхватна: радикално се изменят производствените технологии, а чрез тях и структурата на собствеността и властта; променят се мястото и ролята на държавата, социално-класовите образувания, както и целият строеж на обществата. Основните характеристики на живота през последните няколко столетия - индустриалните технологии, деленето на обществата на буржоазия и пролетариат, господството на националните държави и правителства, са подложени на драстични изменения в най-развитите държави.

Всичко това ни дава основание да говорим за началото на нова цивилизация в човешкото развитие, за нов различен от досега цивилизационен подход към самата промяна. Ние не приемаме смяната на етапите в човешкото развитие да става чрез радикални и насилнически революции. В края на XX век те могат да донесат огромни жертви, разрушения и страдания. Ние сме реформатори, отричащи грешките и илюзиите на миналото, но и отчитащи сътвореното през всеки период на човешкото развитие. Затова отхвърляме насилието, изкуственото противопоставяне на хората според идеологии и системи. Поставяме акцента върху културата на прехода, върху постепенното вграждане и замяната на едни отношения с други.

Нашият подход произтича от особеностите на новата епоха. Днес човечеството уверено се устремява към система от принципи, норми, закони и структури, валидни за всички страни по света. Тази промяна няма да стане гладко и безболезнено. Тя ще се осъществява чрез множество локални културни, стопански и политически конфликти, чрез непосредствено въвличане в тях на милиарди човешки същества. Историческата задача на съвременните световни поколения е да преодоляват тези конфликти, да ги превръщат в основа за позитивни промени в международните отношения. Бавно, но неотклонно се формира общосветовно движение за осмисляне и утвърждаване на новите цивилизационни отношения, за премахване на насилието типично за отиващия си век. ГОР се смята за неразделна част от това движение, за организация, бореща се едновременно за национален просперитет и глобално политическо преустройство. Ние се борим и ще се борим за нов световен политически ред, отричащ насилието, неравноправието между народите и решаването на конфликтите с военни средства. Новият световен политически ред трябва да изключва всяка проява на империализъм, господството на едни страни и народи над други, установяването на един, два или повече имперски центъра, така типични за отиващата си цивилизация. Ние се борим срещу възстановяването под каквато и да е форма на биполярния модел на световно господство и свързаните с него студени войни, железни завеси и международно напрежение.

Ние се борим за полицентрично световно устройство и за глобална координация при решаването на такива проблеми като разоръжаването, преодоляването на локалните кризи и конфликти, борбата с бедността, глобалното затопляне, повишаване нивото на океаните и моретата и т. н. Признаването на полицентризма като алтернатива на империалистическите амбиции и установяването на постоянни структури за активна глобална координация са най-важните приоритети на съвременния свят.

Ние се борим за нов икономически ред, насочен към премахване на бедността, към стимулиране изпреварващото развитие на бедните страни, на страните в преход и страните с тежки климатични условия на живот. Това може да се постигне чрез пренасочване на част от инвестициите към по-бедните части на света, чрез децентрализация на световните финансови пазари и структури и по-силно ангажиране на транснационалните корпорации със социални програми.

Ние се борим за последователно разоръжаване и за постепенно пренасочване на разходите за оръжие и войници за икономическо подпомагане на по-бедните народи.

Ние се борим за унификация на националните законодателства, особено в частта им за правата на човека. За установяване на права и отговорности, произтичащи от ценностите на свободата и човешкото достойнство, от статута на правов гражданин на всеки обществен индивид. Ние се борим за световен мир и срещу всяка проява на насилие и тероризъм.

Ние се борим за хармонично съчетаване на глобалната с националните култури, срещу всички форми на електронния и медиен империализъм, унищожаващи културната идентичност на малките народи.

/Пресслужба "Куриер"/


--------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 30 април 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация”


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!