1 октомври 1996

 


София, 1 октомври 1996 година
Брой 117 (1672)


София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ "ЗА МОРАЛ, СПРАВЕДЛИВОСТ, ХУМАННОСТ" КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ИЗБИРАТЕЛ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИЗДИГНАТАТА ОТ ОРГАНИЗАЦИЯТА КАНДИДАТУРА ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА ИВАН СТОЯНОВ И РУМЯНА ЯКИМОВА


ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ,

В настоящия момент на всеобхватна и жестока криза, нямаща прецедент в мирната история на страната, предстоящите избори са за всички нас изход и шанс. Тази криза не е свързана нито с логиката на общественото развитие, нито с природно бедствие, война или икономически катаклизъм. Тази криза, превърнала се във фалит на България като държава, е умишлено предизвикана и хладнокръвно планирана от тъмни задгранични сили, а я провеждат българските им послушници и маши. Провеждат я тия същите, които доказаха, че за собственото си властване и егоистични интереси могат да бъдат по-съветски хора и по-руснаци от самите руснаци. Те доказаха, че могат да бъдат най-верни слуги на американците, а ако се наложи, ще станат и будисти.

Повече от половин век те подло и методично ви лъжат. Те ви обещаха рая на комунизма, междувременно превърнали се в капиталисти. Те чрез създадената от тях псевдоопозиция издевателски ви обещаваха "еднофамилни къщи за всеки и ежегодни ваканции на екзотични острови". Те всички заедно превръщат обсебването и грабежа на жизнения ви труд в лотария чрез т.нар. приватизация, която си е чисто номенклатурно директорска. На тях са подвластни и тях обслужват легализираната престъпност и узаконен рекет. Те заедно организирано и неотклонно ни тласкат към първобитна бедност, крещящо социално неравенство, болести, невежество, неосигуреност. Те чрез манипулацията на телевизията и контролирания печат, чрез създадената от тях и колаборираща псевдоопозиция и рекламните й лидери за пореден път искат да ви принудят да гласувате за тях и чрез тях за собствената си робска участ.

Ние искаме да ви припомним, че глупак е този, който два пъти се спъне в един и същи камък или втори път даде гласа си за тези, които са го измамили.

Ние ви призоваваме да реализираме този шанс за промяна, защото може да се окаже последен. Призоваваме ви заедно да се противопоставим на тия тъмни сили, които ни доведоха до сегашното ни дередже.

Призоваваме ви да гласувате за кандидатите на Демскратическа партия в България за спиране на необявената война срещу народа и началото на истински преход - така, както това стана в Германия след войната, както това стана в бившата Източна Германия, наречена ГДР, Чехия, Албания, а сега може би и в Монголия.

Ние не ви обещаваме фикции - ние вървим по изпитан път, многократно проверен в живота на други държави, изпаднали в разруха, която изживяваме ние - Италия, Япония, Южна Корея, Сингапур, Тайван, Хонконг, Чили, Египет и много други.

Ние отдавна сме направили своя избор. Тази програма ние предлагаме на българската общественост още от изборите за президент през 1992 г.

Сега е ваш ред на избор.

Доверете се на кандидатите на Демократическа партия в България, избрали германския модел и програма за обществено, икономическо и социално бъдеще на България.

И да ни помага бог.

Демократическа партия в България /ДПБ/ е възстановена на 18 декември 1989 г. с автентичното име на партията на първите български демократи от 1896 г. П. Каравелов и Алеко Константинов. Има регистриран и автентичния вестник на партията в. "Пряпорец". ДПБ има единствена автентичното завещание /политическо, имуществено и морално/ на последния лидер на партията отпреди деветосептемврийския преврат 1944 г. Никола Мушанов, убит от комунистите в затвора. ДПБ за четвърти път участва в избори самостоятелно. На изборите за местна власт от 1995 г. ДПБ има избрани вече общински съветници в големи и малки градове на България.

Учредителите на партията са едни от персоналните основатели на СДС. Ние даже сме кръстници на тази излъгала надеждите на милиони българи псевдоопозиция. Името на този кръстник е Константин Георгиев - председател на ДПБ.

Отчитайки факта, че тази псевдоопозиция е създадена от Политбюро на БКП /днешна социалистическа/, за да обслужва нейните интереси и да заблуди българския народ, ние напуснахме съюза още през април 1990 г. и основахме ДПБ като алтернатива на СДС.

Гласувайте за нашите кандидати - това е германската програма за обществено, икономическо и социално развитие.

ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ,
Четете и разпространявайте програмните идеи на ДПБ.

София, 25 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПРЕЗИДЕНТЪТ ЖЕЛЕВ ОТРЕЧЕ ПРАВОТО НА ТРАКИЙСКИТЕ БЕЖАНЦИ НА БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО ПО РОЖДЕНИЕ" НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО ПО РОЖДЕНИЕ


Казусът Пирински приключи, но казусът на тракийските българи, възникнал от решението на Конституционния съд от 23 юли 1996 г. за правото на българско гражданство по рождение, не е приключил. Съюзът на тракийските дружества ще го отстоява до неговото справедливо, законно и морално разрешение.

ЗАЩО?

Конституционният съд определи, че правото на българско гражданство по рождение се придобива в момента на раждането - неоспорим факт. Но той допълни: ако не е предшествано от друго чуждо гражданство. Именно това допълнение, което липсва в конституцията, лиши незаконно тракийските бежанци от правото на българско гражданство по рождение. Защото когато те са се родили, българските земи на Тракия против тяхната воля са присъединени към Турция и Гърция. Техните родители и те, макар че са истински българи, насилствено са заставяни да приемат чуждо поданство. С отричането на това конституционно право бе отречен на практика и техният български родови корен.

Съюзът на тракийските дружества поиска от президента Желю Желев да внесе питане в Конституционния съд: "Имат ли право на българско гражданство по рождение родените в българските земи Тракия, Македония, Добруджа, Западните покрайнини, Родопите и Странджанско, когато тези земи по силата на различни обстоятелства са били присъединени към чужди държави?"

Със своя отговор президентът не откликна на това въжделение на тракийските българи. Той не сезира Конституционния съд, което на практика означава съгласие с отказа да бъде признато правото на българско гражданство по рождение на значителна част от българите. Това по същество представлява проява на национален нихилизъм. Според нас нарушава се и Конституцията на Република България, тъй като съгласно чл. 92, ал. 1 държавният глава "олицетворява единството на нацията".

Съюзът на тракийските дружества в България изразява увереност:

че депутатите, потомци на тракийци, ще отнесат този национален въпрос до Конституционния съд;

че Народното събрание ще приеме в най-скоро време закон, който да гарантира правото на българите за българско гражданство и по рождение.

Нашата позиция е ясна и категорична. Правото на българско гражданство по рождение е право на всеки българин с български родови корен, независимо кога и къде е роден.

Ние настояваме да се възстанови вписването в паспортите и в другите официални документи народността /националността/ на българските граждани. Ще отстояваме правото на бежанците в официалните им документи да се посочва родното им място - село или град, а не името на чуждата държава.

Висш дълг на държавниците, политиците и обществениците преди всичко и над всичко е да защитават българите, българщината и Отечеството ни България!

Към това ги призоваваме ние, тракийските българи, които до болка сме познали и изстрадали раздялата с родните земи и опитите да бъдем лишени от българския родови корен.

София, 25 септември 1996 г.    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадин Карамитев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕФЕРЕНДУМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ И ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО НА БЪЛГАРИЯ


На пресконференцията, дадена в Агенция "Балкан" на 30 август 1996 г., Христо Куртев, национален секретар на Федерация "Царство България" /ФЦБ/, предложи да се проведе допитване до народа "Искате ли Търновската конституция?" - "да" или "не".

С това за първи път монархистите изявиха желание да се проведе референдум за възстановяване на Търновската конституция и решаване на въпроса за държавното устройство на страната.

До този момент всички политически сили, включително и президентът на републиката, голословно заявява, че въпросът за държавното устройство ще се реши от народа с референдум.

С учудване констатирахме, че предложението на ФЦБ се посрещна с пълно мълчание, което бе нарушено няколко дни по-късно от един безпрецедентен с цинизма си акт. Депутатът Димитър Велев на 5 септември внесе Законопроект за допитване до народа, чиято цел е да забрани свободната волеизява на българския народ. Веднага председателят Сендов разпредели по комисиите този скандален законопроект, в чийто чл. 4-ти четем: "Чрез национален референдум не могат да се решават:
1. въпроси за допълнение и изменение на конституцията;
2. въпроси от компетенциите на Великото народно събрание;
3. въпроси за държавния бюджет и за данъчно облагане;
4. въпроси от компетенциите на съдебните органи;
5. въпроси от компетенциите на Конституционния съд;
6. други въпроси, за решаването на които със закон е предвиден специален ред.

Първите две точки направо забраняват да се провежда референдум по жизненоважния за нацията въпрос като формата на държавно управление и противоречат на чл. 1-ви, ал. 2-ра и 3-та от конституцията.

ФЦБ апелира към народните представители още в комисиите да внесат необходимите корекции, за да може народът свободно да изразява своя суверенитет. Протестираме остро против опита да се ограничат драстично правата на гражданите и с този тоталитарен законопроект да се нанесе сериозен удар срещу демокрацията у нас.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС ЯНКО ЯНКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БАЗИСНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО ПО ПОВОД ИЗПРАТЕНИ ПИСМА С ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯ


ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ,

На 6 май 1996 г., понеделник, Гергьовден, се обърнах към всички вас с две страници "изложение" и една страница "приложение", в които ставаше въпрос за това, че същата сутрин бях намерил пъхнато под вратата на апартамента "послание" със съдържанието "Млъкни, за да живееш".

Текстът на писмото ми до вас бе публикуван и разпространен от БТА, пресслужба "Куриер", Бюлетин N 79 /1634/ от 21 май 1996 г., стр. 6.

Припомням, че в този текст изрично съм посочил, че съм категорично убеден, "че това е демонстративно дело на онези личности и организационни формирования, които по-рано бяха известни като Държавна сигурност /ДС/, а днес са известни като мултимафия, превърнала държавните властнически органи в свои структурни звена", и "че една от най-зловещите личности в този престъпен механизъм е Димитър Христов Иванов, бившият началник на Шести отдел на Шесто управление на ДС".

Припомням ви, че "изложението" ми до вас завършваше с думите "Настоявам за спешно разследване!".

Пет месеца след това по този повод ме потърси и проведе разговор с мен кварталният полицейски инспектор, отговарящ за жк "Дианабад", където живея и където бе станало събитието.

Едва ли ще ви изненадам, господа управляващи, като ви заявя, че прокурорът, който е разпоредил да се извърши "проверка" от кварталния полицейски инспектор, е "интелектуално кретенизирана личност", "предоставила професионалната си ангажираност с правото и държавата в служба на мафията". Едва ли ще ви изненадам с това си твърдение, защото вие много добре знаете, че това действително е така и че у нас масово и тотално се действа по този начин. В този конкретен случай е целяно искането ми за спешно разследване да бъде замотано в джунглата на бюрокрацията и да се предостави за решаване от онзи, който просто има съвсем други функции и задължения, и който естествено не може да реши проблема. Този модел на псевдоангажираност всъщност е само един от вариантите на онова, което се нарича "отказ от правосъдие". Не само юристите, но и обикновените граждани на България много добре знаят, че този модел на отказ от правосъдие всъщност е бил разработен от зловещите КГБ и ДС, а днес всички виждат, че той се прилага от цялата държавна машина, поставила се в служба на мафията.

ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ,
Така или иначе продължавам и ще продължавам да искам разследване на този случай заедно с изключително многото други мои искания за разследване, по които прокуратурата просто не ми е отговорила или ми е отговорила по най-кретенски начин!

Смятам, че заинтересуваните да ми изпратят въпросното "послание" са именно бившите служители на КГБ и Държавна сигурност и днешни ръководители на мафията в България. Това са хората, които в продължение на много години методично унищожаваха всичко, свързано с мен и моите близки, и днес се опитват да ме спрат да им търся отговорност за престъпленията, извършени от тях като служители на държавата. Това са хората, които днес действат като мафия и с агентурата си бяха използвали за пране на мръсни пари фирмите, собственост на ръководената от мен партия, и за което аз настоявам за разследване още от 25 март 1993 г., а Софийска градска прокуратура под закрилата на Главната прокуратура прикрива престъпниците и въобще не се произнася по очевидните и неопровержими предоставени от мен доказателства.

ГОСПОДА УПРАВЛЯВАЩИ,
Нека все пак ви припомня, че главните подробности, аргументи, съображения и доказателства са публикувани в том 2 на книгата ми "Документ за самоличност. Политическа документалистика", екземпляри от която впрочем вие вече притежавате. Там са и имената на онези, които са жизненозаинтересувани от това да се опитат да ми "затворят устата".

София, 20 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ "ДИАБЕТ" КЪМ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ИНСТИТУЦИИ В СТРАНАТА ПО ПОВОД НА ОСИГУРЯВАНЕТО НА ДИАБЕТИЦИТЕ С ЛЕКАРСТВА И ХРАНА


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

В последно време в резултат на настъпилата в страната тежка икономическа криза положението на болните от диабет е рязко влошено, което наложи Управителният съвет на Българска асоциация "Диабет" да се обърне към вас за спешни мерки и помощ!

Напомняме на всички, че в България има над 250 000 души засегнати от захарната болест, от които около 4000 са юноши и деца. Основното лечение е с инсулин и орални медикаменти и със спазването на специален диетичен хранителен режим.

Какво е положението сега в страната?

- Поради липса на парични средства в лева снабдяването в десетки общини с инсулин и орални препарати, предимно вносни, е сериозно затруднено. Предвидените по бюджетите пари закъсняват с месеци и не се изплащат редовно реализираните вече лекарства, което създава паника у нашите болни. От друга страна, държавният бюджет дължи милиони левове на различните фирми-вносителки на лекарствата, глюкометрите и консумативите и сме пред реалната опасност да се спре вносът на животоспасяващите ни лекарства и безславно да загинем!

Въпреки всичките си усилия Министерството на здравеопазването поради недостиг на пари започна нова лекарствена политика за подмяна на голяма част от вносните лекарства с българско производство на такива, които за инсулините са с недоказани в практиката лечебни качества и непредвидени усложнения върху здравето на диабетиците.

- Практически е невъзможно диабетиците да спазват така важния диетичен хранителен режим поради невероятния скок на цените на хранителните продукти - у нас липсват каквито и да са данъчни и митнически преференции за производители и търговци на диетични диабетични храни, които да стимулират тяхното производство или внос! Действащата в страната мрежа от диетични столове е крайно недостатъчна, опитите на някои ентусиасти да разкриват магазини с предлагане на храни за диабетици един след друг завършват с фалити поради липсата на каквито и да е улеснения от властта!

- По наши изчисления за всеки диабетик е необходима ежемесечна допълнителна сума от над 10 000 лева за поддържане на диетата и за купуване на лекарства за съпътстващите ни болести - даже и доскоро действалите нормативни документи за безплатните лекарства бяха премахнати пак заради липса на пари!

Ние питаме:

Нормално ли е една държава да не се грижи за своите болни поданици, които не по своя воля и желание са болни?

Нормално ли е една държава да отделя в моментите на обща криза огромни суми за нови БМВ-та, депутатски жилища, мобифони, бодигардове, задгранични командировки и т.н., а ние да сме оставени на произвола на съдбата и бавно да измираме?

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,
Обръщаме се към всички управляващи институции - Народно събрание, президентство, Министерски съвет, областни и местни ръководители, за взимането на спешни мерки за нормализирането на условията на живот на болните от захарна болест в България!

Уверяваме ви, че повече е много трудно да се живее и ще се принудим да се обърнем за помощ към цялата световна общественост като членове на Световната федерация на диабетните асоциации, за да можем по някакъв начин да си спасим живота!

Чакаме с надежда вашите действия!

София, 27 септември 1996 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД "БУЗЛУДЖАНСКОТО ДЕЛО Е НЕОБРАТИМО" /ЧАСТ ВТОРА/, ОГЛАСЕН ОТ ВЛАДИМИР СПАСОВ - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЦК НА БКП И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, НА 3 АВГУСТ 1996 Г. НА ВРЪХ БУЗЛУДЖА


На Девети септември 1944 г. беше осъществен заветът на Димитър Благоев. Социалистическата революция в България победи. Тя беше продължение на залпа на Аврора. Втората световна война беше продължение на ВОСР. Сбъднаха се пророческите думи на В.И.Ленин. Революцията продължава. България беше пред прага на нова национална катастрофа. Цар Борис III и неговата монархофашистка клика бяха прикачили страната ни към германския райх. Очакваше ни нова териториална касапница и национално унижение. Позорът трябваше да се измие. Отечественият фронт по инициатива на БКП вдигна народа в кървавата схватка по бойните полета за доунищожението на фашизма. Партизани и войници, студенти и ученици се отправяха на фронта и дадоха своя жертвен принос в разгрома на фашизма от Страцин през Пчиня, Драва, Унгарската пуста до Берлин. След разгрома на фашизма народът ни гласува против монархията, за НРБ. Страната ни тръгна по пътя на социализма. Пак я поведе Орлицата от Бузлуджа, фронтовете бяха други - Перник, Волуяк, Хаинбоаз, Димитровград, хиляди бригадирски обекти - заводи, фабрики, язовири, каскади, автомагистрали, села и градове. Появиха се новите герои - хората на градивния човешки труд. Димнаха комините, забумтяха тракторите по кооперативните блокове, младежите и девойките заляха учебните заведения, въздигнаха се и се възродиха българската култура, наука и изкуство. България имаше много приятели. Безвъзвратно отиваха в забвението дървеното рало, магарето, рогожата, цървулите, кълчищните ризи, съшити на ръка, сламените покриви на къщите. Беше обновен и модернизиран животът на хората. Хората се уважаваха и зачитаха не по фамилии и богатства, а по трудовия принос за прогреса на обществото. Бавно, сигурно и търпеливо се губеха социалните различия. Бяха забравени и загърбени черните петна на миналото и социалистическа България беше поела пътя на човешка хармония. Животът ни стана несравним с безвъзвратно отминалите стари експлоататорски времена. Народът ни пое нанагорнището към висока култура и комунистически морал. Социалистическата система показа своите предимства във всички направления на обществения ни живот. България показа на света икономическото си чудо. Тя стана символ и мечта за много народи по света. Но врагът не спеше. Той саботираше и дебнеше удобния час за реванш. Международното мракобесие, преодолявайки икономически и национални противоречия, понесло ударите на Втората световна война, след това на студената война, на пораженията от локалните военни огнища, търсеше нови форми за удар против човешкия прогрес. То разчиташе на три свои мощни коза - внедрената полицейска агентура в държавния и партийния апарат, подлостта и грабежите. Хиляден научен елит проучваше, анализираше, планираше разгрома на соцлагера. Напипана беше главната насока, а тя беше да се разгроми идеята, да се отрече научната теория на комунизма - марксистко-ленинското учение. Да се всее недоверие, да се разложи младежта, да се разстрои икономиката, да се влошат социалните условия на живот. Да се разгромят работническите и комунистическите партии и движения. Появи се школата на Бжежински - идеологическата диверсия, социално-класовата ерозия, лумпенизация, троянските коне от предатели и ренегати в комунистическите партии.

Разгромът и погромът започна от ревизионистическата клика на Тито и Хрушчов с убийството на Й.В.Сталин от Хрушчов и Берия. Последва появата на предателството на враговете на социализма. Ревизионистичната семейщина се превърна в стил, авторитаризъм, деформации в идеологическата работа, обсебване на политическата и държавната власт, на скрита, внедрена вражеска агентура, особен подбор по шуро-баджанашка линия на кадрите, прокарваха се укази и постановки, разчистващи правнотеоретически и практически капиталистически механизми в икономиката, в стопанския живот и в управлението. БКП се обезличаваше и губеше своята авангардна роля. Тя беше достатъчно масовизирана и разводна, станала приют на политически предатели, хора и потомци с ръждиво социално класово минало, разни кариеристи, службогонци, лакеи и наивници. Станалите икономически сътресения в СССР в резултат на юдейската перестройка на гробокопача на световния комунизъм - Михаил Сергеевич Горбачов, доведоха до нарушени суровинни, търговски и финансови баланси и всичко това разтърси цялостния живот в СССР и на целия социалистически лагер. Появиха се предварително подготвени предателски и дисидентски групи. Те се събираха и шушукаха в потайни квартири и мазета, криеха се в доброжелателни посолства, разяждаха, саботираха. Ние, честните и предани на партията и на народа комунисти, чуствахме, че контрареволюцията набира сили. Тя набираше предатели, разколници, ренегати, фалшификатори на историята. Това бяха лакеи, фарисеи и превратаджии. Зад тях тихомълком, но настъпателно пълзеше фашизмът, монархизмът, старата национализирана буржоазия, Гешевата полицейска агентура, чуждопоклонниците, анархисти, еснафи и лицемерните духовници. Всичко това беше умело планирано, сценирано, режисирано и направлявано от международното мракобесие на ЦРУ и другите империалистически разузнавателни централи. Все още Александър Лилов не е дал обяснение защо по време на антикомунистическата контрареволюция беше в Англия? Той не е дал обяснение как е станал притежател на най-скъпата и богата колекция от икони и защо през 1990 г. реши да ликвидира завинаги БКП?

Орлицата от Бузлуджа чувстваше предателството. Тя го усети още в партизанската борба. Ставаха чудовищни провали. Загиваха наши верни другари, изтичаше секретна информация, провеждаха се неразумни действия. Врагът се вклиняваше в нашите редици. Нещо повече, той заемаше отговорни постове в партийния апарат, в държавното управление и в стопанския живот. Ние усетихме големия заговор срещу комунизма още на Априлския пленум 1956 г., когато под въздействието на Тито и Хрушчов беше поставено началото на разгрома на БКП.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 1996 ГОДИНА


София, 1 октомври - Следва предоставеният за разпространение изключително от ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ПРИ БТА пълен текст на:

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ
№ 82/26 септември 1996 г.

ОТНОСНО: Изпращане на бюлетините в дипломатическите и консулските представителства в чужбина за гласуване при евентуален втори тур


На основание чл. 10н, ал 1, т. 1 от ЗИПВР по повод писмо на Министерството на външните работи № 55-00-28/20 септември 1996 г. Централната избирателна комисия

РЕШИ:

С оглед осигуряване на българските граждани, намиращи се в чужбина, възможност да гласуват и при провеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент, Министерският съвет да изпрати още преди първия тур достатъчен брой бюлетини за всички кандидатски листи за нормалното провеждане и на двата тура.

Препис от настоящото решение да се изпрати на Министерския съвет и на Министерството на външните работи.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Байчо Панев

СЕКРЕТАР: Хараламби Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Изх. № 73/25 септември 1996 г.

ДО
ГОСПОДИН ВЕЧЕСЛАВ ТУНЕВ
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

Копие:ДО
ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Копие: ДО
ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТУНЕВ,

Във връзка с Ваше писмо изх. N 682 от 18 септември 1996 г. относно изпълнението на Решение N 59 от 16 септември 1996 г. на Централната избирателна комисия за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, Ви уведомяваме, че при утвърждаването на решението Централната избирателна комисия се е ръководила от съответните текстове на Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката, както и на пряко свързаните с неговото действие други два закона - ЗИНПОСК - и Закон за радиото и телевизията. Извън правомощията на ЦИК е да изменя или допълва съответните законови изисквания.

По повод направените конкретни бележки и предложения Ви съобщаваме следното:

1. Възприемането на принципа встъпителните и заключителните обръщения да бъдат излъчвани на запис не противоречи на изискванията на Закона, както и на утвърдената досега практика и няма пречки то да се приложи.

2. Разпореждането на т. 6 от Решение N 59/16 септември 1996 година на ЦИК е съобразено със Закона и някои принципни изисквания за провеждане на пропагандната кампания. БНР /съответно - БНТ/ трябва да организира по съответен начин своята дейност. Законът не изключва възможността и за едновременно излъчване на предаванията по БНР и БНТ.

3. Текстът за времетраенето на диспутите /т. 7 от решението на ЦИК/ следва да се разглежда в пряка връзка с изискванията на т. 8 от същото решение, от който не следва, че при всички случаи диспутите задължително продължават 120 минути.

4. Конкретното изпълнение на изискванията по т. 10 и т. 12 от посоченото решение на ЦИК е в компетенциите на БНР /съответно - БНТ/ и по тях не е необходимо допълнително решение или разпореждане на ЦИК.

5. Съгласно чл. 11 а, ал. 7 от Закона за избиране на президент и вицепрезидент на републиката "Регионалните телевизионни центрове, регионалните радиостанции, общинските и местните радиовъзли предоставят седмично до 2 часа телевизионно и радиовреме за предизборни предавания; съгласно чл. 11 б, ал. 1 на същия закон посочените институции "предоставят до 2 часа телевизионно и радиовреме за диспути".

По т. 13 от решението на ЦИК следва да се спазват посочените изисквания на Закона.

6. Записаните текстове в т. 15 от Решение N 59/16 септември 1996 г. на ЦИК за кампанията при провеждане на втори тур намираме за достатъчни. Ако възникне потребност от уреждането на други въпроси, ЦИК ще вземе съответно решение.

7. Изискванията в т. 17 от решението на ЦИК са изцяло съобразени с посочените текстове от Закона за радиото и телевизията.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б.Панев

СЕКРЕТАР: Х.Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


[реклама на БТА]


---------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 27 септември 1996 година


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова, Нина Гаврилова - деж. ред.
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.