12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Комитет за защита на религиозните права - архив

 

Комитет за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности

 

Комитет за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности

Християнски съюз "Спасение" - съст. Калин Йосифов, "Началото", 2008 г.

Християнски съюз "Спасение" - о. Христофор Събев, сб. "Началото", 2008 г.

Документи за началото на СДС, съст. Калин Йосифов ...

Септември се основава Независимото дружество за защита правата на ... 19 март 1989 г. е основан Комитетът за защита на религиозните права, ...

Разговор с Ева Калчева - Румяна Узунова, Интервюта, 1989 г.

Първият свободен митинг на независимите сдружения в България

Специално приложение: Регистър на политическите партии в България: 093. Християтдемократическа общност (ХДО) Пресслужба "Куриер" бр.142, 22 юли 1992 г.

Кръглата маса - документи, 3.01.1990 - 14.05.1990 г.

Партии и организации - учредители на СДС: Комитет за защита на религиозните права, свободата на съвестта и духовните ценности

За отказа за регистрация на КЗРП от Великотърновския съд и за намесата на Светия синод на БПЦ (о. Христофор Събев)  - Румяна Узунова, Интервюта, 1989 г.

Неформален разговор на Анна Манолова с о. Христофор Събев - Румяна Узунова, Интервюта, 1989 г.

Разказ на о. Христофор Събев за задържането му, 17.04.1989 - Румяна Узунова, Интервюта, 1989 г.

Обръщение-проповед на йеромонах Христофор Събев на митинга на 18.11.1989 г., 19.11.1989 г - Румяна Узунова, Интервюта, 1989 г.

Интервю с о. Христофор Събев, 19.11.1989 г. - Румяна Узунова, Интервюта, 1989 г.

СДС - 1989-1991 - статии, спомени и документи, свързани със създаването на СДС през 1989 г.

За Христофор Събев - Петко Симеонов,  архив снимки

отец Христофор Събев - биографична справка

Статия за о. Христофор Събев - Иван Иванов, 2008 г.

Декларация на Христофор Събев против награждаването на Димитър Амбарев и Благой Топузлиев

Неформалите - Петко Симеонов, 2010 г.