Важна бележка!

Поставили сме "Подкрепа" при неформалите, доколкото нейното начало като синдикат започна по този начин.

Но не би било коректно "Подкрепа" да се разглежда само като синдикална организация.

През 90-те години, пък и в началото на новия век, тя беше значима политическа сила, с която бяха принудени да се съобразяват не само в СДС, чийто съучредител е тя, но и останалите партии.

Освен това "Подкрепа" развиваше сериозна благотворителна дейност. В началото на 90-те години тя беше един от най-значимите донори на чуждестранна хуманитарна помощ. Тя развиваше благотворителна дейност не само чрез тази помощ.

"Подкрепа" застана в защита на Българската православна църква в трудните години на разкола.

Тя се изяви като значима сила при свалянето на второто правителство на Луканов (1990), при гладната стачка на 39-те, в изборите през окткомври 1991 г., при събитията от януари 1997 г., довели до правителството на ОДС.

Тези особености във възникването и по-сетнешното развитие на "Подкрепа" не позволяват тя да бъде поставена, под каквато и да е рубрика, без уговорки.