Хроника на БСДП за м. януари 1996 г.

02.01.1996 - "Дума" - в анкета председателят на БСДП г-н Петър Дертлиев определя 1995-та година като година на изпитания. Още един път партията е успяла да утвърди това, което е нейно неизменно качество - устойчивостта. Според д-р Дертлиев 1995 -та е била една тежка година. Година , съпроводена с бури, с опити да се дезорганизира една партия (несполучливо) и начало на все повече заявената самостоятелност на БСДП, в която е бъдещето.

03.01.1996 - Движението за социален хуманизъм в БСДП изпраща документите си от Втората им национална среща (от 23.12.95 г. в София) до ръководството на БСДП.

08.01.1996 - "24 часа" - в интервю д-р Петър Дертлиев споделя, че БСДП е в период на финансови трудности и поради тази причина са освободили част от сътрудниците си. Липсата на контрол върху бившия главен секретар на БСДП Стефан Радославов, който се е занимавал с финансовите въпроси на партията, е довела до това състояние на нещата. Г-н Дертлиев припомня, че за парламентарните избори Стефан Радославов е обещал да осигури 20 млн.лв., което се оказало само голо обещание. Равносметката била ужасяваща - навсякъде, където е могло да бъде отложено плащането, не е било изплащано веднага. Като става въпрос за сума от около 2-3 милиона лева.
На въпрос дали би дал под съд Радославо д-р Дертлиев отговаря, че не е привърженик на такова решение на проблема.

09.01.1996 - "24 часа" - Стефан Радославов заявява пред репортер на вестника, че БСДП не е във финансова криза, а разполага с поне 2 млн.лева. Според него БСДП е разполагала с 3,5 млн.лв. налични пари, с които да се издържа, и 1,8 млн. - за текущи разходи. В момента са останали 2 милиона лева, с които Дертлиев би могъл да плаща на хората си и да продължи своята работа. За Радославов било загадка защо д-р Дертлиев освобождава сътрудниците си. Според лидера на Движението за социален хуманизъм в БСДП Стефан Радославов неверните обвинения, че е похарчил 2-3 милиона партийни пари са целяли неговото злепоставяне.
- "Стандарт" - Петър Дертлиев заявява пред журналисти, че е искал да провокира собствената си партия и нарочно е пуснал информацията за финансовата криза в БСДП. Причината за това негово действие е, че много от съпартийците му разчитали доскоро само на издръжката от централата. А от членски внос БСДП събирала само по 40 хил.лв. на месец.
Според д-р Дертлиев БСДП ще оцелее, тъй като са се намерили щедри спонсори в местните организации, които са по-богати от софийското бюро.
- "Пари" - председателят на БСДП прогнозира пред журналисти, че вотът на недоверие към правителството на Жан Виденов най-вероятно ще предизвика само промени в състава на кабинета. Жертвеният агнец според него ще е министърът на земеделието. Зърнената афера фокусирала всички пороци на сегашното управление. Тя показала лошите информационни връзки и криминализирането на икономиката ни. Младият министър-председател според Дертлиев имал едно огромно предимство - срещу него нямало нито един сигнал за лична корупция. Зърненият скандал поставял пред премиера три възможности за действие: да се справи с мафиотския капитал, мафиотският капитал да се справи с него или пък да направи компромис пред този тип капитал.
- "Пари" - д-р Дертлиев заявява, че той като инициатор на масовата приватизация не може да остане встрани от този процес. Той съветва българите да не се въздържат от участие в боновото раздържавяване.
- "Пари" - пред журналисти Петър Дертлиев съобщава, че от 6 месеца БСДП иска среща с министър-председателя във връзка с имотите на партията, но БСП вече не желаела да разговаря със социалдемократите. Стратегията Лилов в другата столетница била заменена със стратегията Виденов, която гласяла: Аз сам.

10.01.1996 - "Свободен народ" - на свое разширено заседание 2/08.01.1996г. ръководството на Софийската градска организация обсъжда организационното и финансово състояние на партията. Там действията на т.нар. Движение за социален хуманизъм биват оценени като насочени срещу единството и програмните документи на партията и рушащи БСДП и нейния авторитет в обществото. На това заседание се взима решение въпросът да бъде препратен към Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) за становище. Освен това ръководството препоръчва на местните организации на БСДП в гр. София да разгледат партийното поведение на своите членове, членуващи в т.нар. Движение за социален хуманизъм.
- "Свободен народ" помества на страниците си решенията на Втората национална среща на Движението за социален хуманизъм в БСДП от 23.12.1995 година. Втората национална среща избира Национално представителство на ДСХ от 25 души, сред които са Стефан Радославов, Стефан Нешев, Стефан Златев, Тодор Марков, Лиляна Минчева, проф. Захари Карамфилов.
На тази среща се възлага на Националното представителство да организира съдебната регистрация по Закона за лицата и семейството на идейното течение Движение за социален хуманизъм в БСДП като сдружение с идеална цел за популяризиране и развитие на идейното наследство на д-р Атанас Москов.
Взима се и решение статутът, програмната декларация и всички други документи, необходими за регистрация на Движението за социален хуманизъм, да се приемат на неговата Трета национална среща в срок от два месеца.
Националната среща решава да уведоми Социалистическия интернационал за кризата в БСДП и за целите и дейността на идейното течение Движение за социален хуманизъм в БСДП.
- "Земя" - в проведена от вестника анкета д-р Дертлиев заявява, че най-вероятно ще вложи приватизационните си бонове в някой специализиран фонд - може би здравен или пенсионен. Според него приватизацията, каквата я виждаме сега е само пародия на онова, което те са предлагали през 1990 година. Тогава предложили една широка социална приватизация при една все още неразрушена българска индустрия.

15.01.1996 - по време на пресконференция зам.-председателят на БСДП Теодор Дечев изказва съмнението си, че всичките 25 души от председателството на ДСХ са присъствали на Втората национална среща на движението. Ето защо ИБ на БСДП ще изпрати писма до всички тях за да потвърдят лично принадлежността си към ДСХ.
- "Труд" помества на страниците си материала на д-р Петър Дертлиев "Левицата не може да се обедини чрез несправедливи обвинения към БСДП". Чрез тази статия той дава отговор на тези, които го обвиняват, че руши единството на левицата. Според него не е достатъчно да се наречеш "ляв" за да бъдеш такъв. Дертлиев счита, че СДС в много по-голяма степен е партия на онеправданите, на потиснатите, на хората от "втора класа" в сравнение с БСП. По този начин БСП е направило не само капитализъм, но най-лошия, мафиотски, грабителски капитализъм.
Д-р Дертлиев пита защо БСП е правило ортаклък със СДС срещу БСДП при не един повод по време на изборите през 1991 г., 1994 г. и 1995година.

16.01.1996 - "Земя" - д-р Дертлиев заявява пред журналисти, че ако Движението за социален хуманизъм иска да се регистрира като самостоятелна политическа сила, никой няма да възрази, но алтернативна фракция нямала място в БСДП.
- "Дума" - ИБ на БСДП предава на ЦКРК документите от Втората национална среща на ДСХ в БСДП с молба за становище дали е нарушен уставът на партията. Според Изпълнителното бюро съществуването на идейно течение в партията със структурни органи - председател и представителство, което има статут и програмна декларация, е грубо нарушение на устава.
Ръководството на БСДП счита, че дейността на ДСХ руши единството на БСДП и цели да я злепостави у нас и в чужбина.
- "Труд" - от Столичната община проверяват възможностите Сметната палата да се помести в помещенията на ул."Екзарх Йосиф" 37, където сега са офисите на БСДП, ГОР, АДС, Съюзът на филмовите дейци и някои отраслови синдикати на "Подкрепа".
- "Труд" - БСДП дължи 150 000 лева сградни разходи.
- "Пари" - д-р Дертлиев съобщава, че БСДП е на път да реши финансовите си затруднения след мерките, които ръководството на партията е предприело. Новото е, че финансов мениджър ще отговаря по финансовите въпроси в БСДП.

17.01.1996 - "Стандарт" - в статия д-р Дертлиев твърди, че правосъден идиотизъм прави от престъпника Живков мъченик. Тодор Живков трябвало да бъде осъден за реалните му огромни престъпления (дейността на ДС, лагера "Слънчев бряг", възродителния процес) за поука на поколенията. А после д-р Дертлиев щял да бъде сред първите, които ще предложат помилване.

18.01.1996 - "Земя" - председателят на ДСХ в БСДП счита, че политическият курс на ръководството на партията е погрешен поради крайно десния му завой, което можело да доведе социалдемокрацията до самоликвидация.
- "Земя" - според Стефан Радославов ДСХ не нарушава устава на БСДП, тъй като той не забранява регистрирането на членове на партията в сдружения с идеална цел по Закона за лицата и семейството. Централната контролно-ревизионна комисия на БСДП нямало да има какво да съди и осъжда, тъй като статутът на движението и останалите им документи били все още в проектен вариант. Те ще се приемат на Третата национална среща през м. март.
- "Пари" - бившият главен секретар на БСДП Стефан Радославов заявява, че ще съди за клевета и за умишлено злепоставяне д-р Петър Дертлиев заради обвиненията му за финансовото разоряване на партията.
- "Свободен народ" - на заседание на ИБ на БСДП от 13.01.1996 година д-р Дертлиев и Теодор Дечев са докладвали за финансовото и организационно състояние на БСДП. През следващите няколко месеца БСДП ще трябва да разчита преди всичко на помощта на местните си организации. На това заседание е докладвано за вече оказаната помощ от организациите Люлин и Средец в София и от Пловдивската организация, както и за готовността, заявена от организацията на БСДП "Оборище" в София, която на свое събрание е взела решение да подпомогне "Свободен народ" с 50000 лева.
- "Пари" - Петър Дертлиев заявява пред вестника, че не е от хората, които смятат, че правителството на Виденов е изчерпало своите възможности. Но то ще трябва да претърпи ремонт. БСП обаче дължала много на Жан Виденов, тъй като с появата си той спомогнал за нейния успех. Според д-р Дертлиев Жан Виденов трябва да има куража да постави на дневен ред въпроса с престъпността . Престъпността се лекувала само с шокова терапия. По този проблем и президентът трябвало да се прояви като обединяваща национална фигура, която да подпомогне съгласуваността на институциите в борбата с престъпността.
- "24 часа" - в анкета д-р Дертлиев заявява, че президентът Желев в желанието си да се хареса на широката общественост сега говори за референдум "Република или монархия". С приемането на Конституцията на България през 1991 г., която е била узаконена с пълно мнозинство, той счита, че проблемът цар или президент е бил решен.

20.01.1996 - "Новинар" - в интервю Стефан Радославов заявява, че не е враг, а опонент на д-р Дертлиев, но нещата умишлено се представяли като конфликт между личности и амбиции.
Движението за социален хуманизъм се считало за вътрешнопартийно идейно течение, без организационни структури, а само с информационни. Задачата им е да дават алтернативи на решенията,които взима ръководството им. Те са идейно течение в БСДП и не желаят да се отделят от партията.
- "Новинар" - в интервю Дертлиев заявява, че БСДП е вековна партия с традиции, в която има пълна свобода на позиции и идеи, място за всички разномислещи социалдемократи. Освен за хора, които искат да създадат партия в партията, които създават свои организационни структури, провеждат конспиративни събрания и ни позорят пред нашата и международна социалдемократическа общност. "Ако има изключени от БСДП, то няма да е защото членуват в някакво измислено идейно движение в нея, а защото нарушават устава на партията."

23.01.1996 - "24 часа" - в анкета "Подкрепихте ли Дони?" д-р Дертлиев отговаря положително. Според него това е само началото на една солидарност между хората, които възстават срещу престъпността у нас. Все пак г-н Дертлиев очаква тези, от които зависи нейното укротяване, да предприемат някакви реални действия.
- "Земя" - БСДП се включва в работата на организираната от Центъра за исторически и политологически изследвания при ВС на БСП и фондация "Фридрих Еберт" международна конференция на тема: "Европейската социалдемокрация и българската левица".
- "Стандарт" - зам.-председателят на БСДП Теодор Дечев прочита доклад пред международната конференция "Европейската социалдемокрация и българската левица" със заглавие "Лявото" в България - етикети и критерии: прокарването на корпоративни интереси от най-различен характер. Скандалът "Топенерджи" бил придобил христоматиен характер като илюстрация на горното твърдение, но имало и други, не по-малко драстични примери, неподхождащи на една лява партия. Такъв бил случаят и с новосъздадената Българска земеделска и промишлена банка.

25.01.1996 - "24 часа" - в материала си "Рано й е на тази БСП за Социнтерна" председателят на БСДП Петър Дертлиев заявява: "БСП може и да получи статут на наблюдател в Социнтерна, но това не е оферта, а мнение, може би пожелание."

29.01.1996 - "Дума" - със среща-възпоменание "Спомени за д-р Атанас Москов" Ипълнителното бюро на БСДП и фондация "Янко Сакъзов" отбелязват една година от смъртта на почетния председател на БСДП д-р Атанас Москов. Присъства и Стефан Радославов от Движението за социален хуманизъм в БСДП.

30.01.1996 - "Земя" - Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК) на БСДП се произнася по въпроси отправени от централното ръководство за нарушения на устава. Според комисията организацията в община "Сердика" е нарушила Закона за местните избори през ноември миналата година, подкрепяйки кандидати на БСП, но трите организации - "Сердика", "Слатина" и "Нови Искър" не са нарушили устава, въпреки че са отказали да участват в предизборната кампания на БСДП.
- "Новинар" - ЦКРК постановява, че Движението за социален хуманизъм е противоуставно. След това решение на ЦКРК централното ръководство вна БСДП очаква членовете на вътрешнопартийното течение писмено да си откажат от участието си в ДСХ.
Националния съвет на БСДП ще реши през февруари как да санкционира неотказалите се активисти на Движението за социален хуманизъм.
- "Труд" - в писмо до ЦКРК Стефан Радославов заявява, че уставът на БСДП не забранява съществуването на идейни течения, а обвиненията към Движението за социален хуманизъм, че разединявали партията и колаборират с БСП, се дължали на озлоблението и ниския политически морал на част от ръкововодството.
- "Дума" - в материал за конференцията "Европейската социалдемокрация и българската левица", организирана от фондация "Фридрих Еберт" и Центъра за исторически и политологически изследвания на БСП се представя мнението на Иван Стоянов от БСДП, че западната социалдемокрация нямала истинска представа за процесите в България и в БСП, а прибързала и необмисленото приемане в Социалистическия интернационал е довело до идееен застой и провал на БСДП.
- "Новинар" - в интервю Ангел Ахрянов, зам.-председател на БСДП разказва за настоящата си работа като зам.-кмет на София, отговарящ за културата, просветата и вероизповеданието.