Въвеждаща бележка

Тук са представени всекидневните обзори на предизборната кампания за парламентарните избори през 1994 г., използвани за целите на Българска партия либерали. Техните читатели са били изцяло потопени в контекста на времето, така че на някои места отделни събития и лица са маркирани с една-две думи, които биха затруднили днешния читател. Предаваме ги в автентичен вид. С квадратни скоби сме отбелязали корекции с днешна дата - 2012 г.

Бюлетините бяха изготвяни от екип журналисти и научни работници с ръководител професор Желка Генова.

В Българска партия либерали съществуваше структура, която се занамаваше със събирането на информация, и отделно - аналитично звено - Институт за развитие на демокрацията.

 

Резултати от изборите >>>>>