2 октомври 1990

СОФИЯ, 2 ОКТОМВРИ 1990 ГОДИНА                                        БРОЙ 194 /212/

СОФИЯ. 2 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН  ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА НА БЪЛГАРСКИЯ АВТОНОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БАДС/, ПРИЕТА НА ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА.


ВЪВЕДЕНИЕ

ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ И ДЪРЖАВА ПОКАЗАХА СВОЯ ИСТОРИЧЕСКИ АБСУРД С ЦЕНАТА НА МИЛИОНИ ЧОВЕШКИ ЖЕРТВИ В ЦЕЛИЯ СВЯТ. МОНОПОЛНОТО ГОСПОДСТВО НА КАЗАРМЕНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ РАЗРУШИ ЦЯЛАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА, СЪЗДАВАНА ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО И НАЛОЖИ АНТИЧОВЕШКИ И АНТИОБЩЕСТВЕНИ НОРМИ НА ВЛАСТ И УПРАВЛЕНИЕ, РАЗРУШИ ДУХОВНИТЕ УСТОИ НА НАРОДНИТЕ ТРАДИЦИИ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА БИТИЕТО. ТОТАЛИТАРНИЯТ РЕЖИМ ЛИШИ ЧОВЕКА ОТ ВСЯКАКВИ РЕАЛНИ ПРАВА - ПРАВОТО НА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ КАТО ЛИЧНОСТ, ПОДЛАГАЙКИ ГО НА СОЦИАЛЕН, НРАВСТВЕН И ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ГЕНОЦИД.

НОМЕНКЛАТУРНАТА КЛАСА РАЗДЕЛИ НАРОДА НА ПАРТИЙЦИ И БЕЗПАРТИЙНИ, ПРОТИВОПОСТАВИ РАБОТНИЦИТЕ СРЕЩУ ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА, СЕЛЯНИТЕ СРЕЩУ РАБОТНИЦИТЕ. ТОВА ЗЛО НЕ ОТМИНА И ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ОБИКНОВЕНИТЕ ЧЕСТНИ КОМУНИСТИ, КОИТО ПО СЪЩЕСТВО СЛУЖЕХА И СЛУЖАТ НА НОМЕНКЛАТУРАТА КАТО ПОСЛУШНА МУСКУЛАТУРА НА НЕЙНАТА НЕРВНА СИСТЕМА. ПОСТРАДА БЪЛГАРСКАТА ИНТЕЛИГЕНЦИЯ, БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ, БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА - ЦЕЛИЯТ НАРОД.

УПРАВЛЯВАЩАТА НОМЕНКЛАТУРНА КЛАСА РАЗРУШИ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ ЗАКОНИ, ПОСТАВИ СЕ НАД ЗАКОНА И ДЪРЖАВАТА И САМА СЕ ПРЕВЪРНА В ЗАКОН И ДЪРЖАВА. ПОСЛЕДНАТА Й СТЪПКА БЕ ДА СЪЧИНИ СВОЯ ПАРТИЙНА КОНСТИТУЦИЯ НА РЕПУБЛИКАТА /НЕЩО КАТО ЮРИДИЧЕСКИ ПАРАВАН ЗА ПРЕД СВЕТА/, КОЯТО ТЯ НИТО ЗАЧИТАШЕ, НИТО СПАЗВАШЕ!

БЪЛГАРСКИЯТ АВТОНОМЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ, ЩЕ ВОДИ ОТКРИТА МИРНА, С КОНСТИТУЦИОННИ СРЕДСТВА ПОЛИТИЧЕСКА БОРБА ЗА ПОБЕДА НА ДЕМОКРАЦИЯТА, СВОБОДАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА, РАВЕНСТВОТО ПРЕД ЗАКОНА, ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА БЪЛГАРИЯ.


ПОЛИТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО НА ДЪРЖАВАТА

- ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ, В КОЯТО ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ПАРТИИ СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНИТЕ;
- УПРАВЛЕНИЕТО, ИКОНОМИКАТА, НАУКАТА, КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ДА БЪДАТ ЗАЩИТЕНИ ОТ ВСЯКАКВИ ИДЕОЛОГИИ;
- ВСИЧКИ ЗАКОНИ ДА ПРОИЗТИЧАТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕДНА ПРОГРЕСИВНА, ДЕМОКРАТИЧНА КОНСТИТУЦИЯ;
- КОНСТИТУЦИЯТА ДА ИЗРАЗЯВА ВЪРХОВНАТА ВОЛЯ НА НАРОДА;
- БЪЛГАРИЯ - РЕПУБЛИКА, НАЧЕЛО НА КОЯТО ДА СТОИ ИЗБРАН ПРЯКО ОТ НАРОДА ПРЕЗИДЕНТ;
- ПАРЛАМЕНТ, КОЙТО ДА РАБОТИ ПОСТОЯННО;
- КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД.

ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

- СВОБОДНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА;
- СОБСТВЕНОСТ - ЧАСТНА, КООПЕРАТИВНА И ДЪРЖАВНА;
- ЗЕМЯТА ДА СЕ ВЪРНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ Й СОБСТВЕНИЦИ, А БЕЗИМОТНИТЕ ДА СЕ ОЗЕМЛЯТ;
- НОВА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА, СЪОТВЕТСТВУВАЩА НА НАШИТЕ УСЛОВИЯ И ТРАДИЦИИ, ОТГОВАРЯЩА НА ЧОВЕШКИТЕ ПОТРЕБНОСТИ;
- СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, РЕГУЛИРАНО ЧРЕЗ СПРАВЕДЛИВА ДАНЪЧНА СИСТЕМА;
- РАЗКРЕПОСТЕНА ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ;
- В БЛИЗКО ВРЕМЕ КОНВЕРТИРУЕМ ЛЕВ;
- СОЦИАЛНО СЪОБРАЗЕНА ПРОГРАМА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА

- ПРАВО И СВОБОДА НА ТРУД У НАС И В ЧУЖБИНА НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН;
- ДЪРЖАВНО ПОДПОМАГАНЕ НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ И БЕЗРАБОТНИТЕ;
- ОСИГУРЕНО ДЪРЖАВНО БЕЗПЛАТНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ; ЧАСТНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ;
- ОБРАЗОВАНИЕ - ДЪРЖАВНО И ДР. ФОРМИ, ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА, ГАРАНТИРАЩА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ;
- НАУКА И КУЛТУРА, ОСВОБОДЕНИ ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКО ОПЕКУНСТВО;
- СПРАВЕДЛИВО ПРОПОРЦИОНИРАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ И ПЕНСИИТЕ;
- УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА.

НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

- СВОБОДНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ВСИЧКИ ЩЕ СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА, БЕЗ РАЗЛИКА НА ПАРТИЙНА, ЕТНИЧЕСКА, РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ; СВОБОДА НА ТРАДИЦИИТЕ И ОБИЧАИТЕ, ЕЗИКА И КУЛТУРНИТЕ ТРАДИЦИИ НА ОБЩНОСТИТЕ. КАТО ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК Е БЪЛГАРСКИЯТ.

ВЪНШНА ПОЛИТИКА

- ОБЩЕСТВО, ОТВОРЕНО КЪМ ВСИЧКИ СТРАНИ В СВЕТА, ЗА ЕВРОПЕЙСКИ СЪЕДИНЕНИ ЩАТИ;
- ОБОГАТЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ НИ ВРЪЗКИ С ВСИЧКИ СТРАНИ В СВЕТА, ЗА ДОБРОСЪСЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА БАЛКАНИТЕ, ЗА ЗАЧИТАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ И НА ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСЯКА СТРАНА.

ЕКОЛОГИЧЕСКА ПОЛИТИКА

- ЕКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ЧИСТА ЗЕМЯ И ЧИСТО НЕБЕ;
- СЪЗДАВАНЕ НА СТРОГИ ЗАКОНИ, ГАРАНТИРАЩИ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА НАРОДА.

СОФИЯ, 27 АПРИЛ 1990 Г.                                  /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА УЧРЕДЯВАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИ КОНСЕРВАТИВЕН СЪЮЗ МЕЖДУ КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР.


ДНЕС, 20 СЕПТЕМВРИ 1990 Г., НА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ РЪКОВОДСТВАТА НА КОНСЕРВАТИВНАТА ПАРТИЯ, БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ И БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ РЕШИХА:

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА И НАСТЪПИЛОТО НАЦИОНАЛНО РАЗЕДИНЕНИЕ РЪКОВОДСТВАТА НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ПАРТИИ СЕ СПОРАЗУМЯХА ДА КОНСОЛИДИРАТ УСИЛИЯТА СИ ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА СТРАНАТА ОТ КРИТИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, В КОЕТО СЕ НАМИРА.

ЗА ИЗМИНАЛИЯ ПЕРИОД БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ПРЕВЪРНАТА В ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИДАТЪК КЪМ СТАЛИНСКАТА ТОТАЛИТАРНА СИСТЕМА, БЕЗ СВОЙ НАЦИОНАЛЕН ОБЛИК И МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕСТИЖ. В МОМЕНТА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СТРАДА ОТ ВСИЧКИ ПОРОЦИ НА ТОТАЛИТАРИЗМА В ПОЛИТИЧЕСКАТА, ИКОНОМИЧЕСКАТА И ДУХОВНАТА ОБЛАСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ИЗКУСТВЕНО СЪЗДАДЕНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА. ВИСОКАТА СТЕПЕН НА ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛИЗЪМ В ИКОНОМИКАТА И ШОВИНИСТИЧНИТЕ НАСТРОЕНИЯ, ПОРОДЕНИ ОТ НАКЪРНЕНОТО НАЦИОНАЛНО ДОСТОЙНСТВО, СА ДВЕТЕ ГЛАВНИ ПРЕПЯТСТВИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ПО-НАТАТЪШНАТА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО.

ТОВА СА И ОСНОВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ И НАЦИОНАЛНОТО РАЗЕДИНЕНИЕ, ВОДЕЩИ ДО ЦЯЛОСТНА ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ. ПОГАЗВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА НЕЗАВИСИМОСТ Е ПЪРВОПРИЧИНА ЗА ТОВА КРИЗИСНО СЪСТОЯНИЕ. КЛЮЧ ЗА НЕГОВОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ Е ПЪТЯТ НА НАЦИОНАЛНОТО ОБЕДИНЕНИЕ. ИДЕЯТА, ОКОЛО КОЯТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО ТОВА ОБЕДИНЕНИЕ, Е ПЪЛНОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ

СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ.

ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ АРГУМЕНТИ, РЪКОВОДСТВАТА НА ТРИТЕ ПАРТИИ СИ ПОСТАВЯТ ЗА ЦЕЛ ДА УСКОРЯТ ПРОЦЕСА НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ В НАШАТА СТРАНА И ДА ПРЕДЛОЖАТ КАЧЕСТВЕНО НОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ИЗЛИЗАНЕТО НА СТРАНАТА ОТ ТОТАЛНИЯ КОЛАПС, В КОЙТО СЕ НАМИРА В МОМЕНТА.

СОФИЯ, 20 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ: ИВАН ЕДИСОНОВ
БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ: ИВАН АМБАРЕВ
БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ-ЦЕНТЪР: ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 2 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СЪВМЕСТНИЯ ПРИЗИВ НА СЪЮЗА НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА И НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА.


ОБСТАНОВКАТА В НАШАТА СТРАНА ПРОДЪЛЖАВА ДА Е ВЗРИВООПАСНА. В НЯКОИ СЕКТОРИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, КАКВИТО СА ИКОНОМИКАТА, ЕКОЛОГИЯТА, ПАРТИЙНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯТ МОРАЛ, НЕ РЯДКО ВЪЗНИКВАТ ПРОТИВОБОРСТВА СЪС СИМПТОМИ, ВЕЩАЕЩИ ПЪЛНО ПОГРЕБЕНИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ МИР, ПООЩРЯВАЩИ ПРИЗРАКА НА ГРАЖДАНСКАТА ВОЙНА. БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД Е РАЗТРЕВОЖЕН. ТОЛКОВА НЕСЪСТОЯТЕЛНА И АБСУРДНА Е НАЙ-НОВАТА СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА НА НЯКОИ ГРУПИРОВКИ ОТ СДС КАКТО В ПАРЛАМЕНТА, ТАКА И В ИЗВЪНПАРЛАМЕНТАРНИТЕ СФЕРИ.

А НИТО НАСТОЯЩЕТО, НИТО БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ СЕ НУЖДАЯТ ОТ ХАОС.

ОБРАТНОТО - ВСИЧКО ИЗИСКВА МЪДРИ КОМПРОМИСИ, РАЗБИРАТЕЛСТВО, ЕДИНЕНИЕ.

САМО ТАКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕН МИРНИЯТ НИ ПРЕХОД КЪМ ИСТИНСКА ДЕМОКРАЦИЯ.

ВСИЧКО ИЗДИГА ЕДИНСТВЕНАТА ИСТИНА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МОМЕНТ:

ОТГОВОРНОСТТА ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ И НА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ЖИВОТ Е ВСЕОБЩА ОТГОВОРНОСТ. ВЪРХОВНА НУЖДА Е РОДИНАТА НИ ДА КРЕПНЕ.

ПАТРИОТИЧЕН ДЪЛГ НА ВСИЧКИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ Е ДА ПОДКРЕПЯТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ИЗБРАНО ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ СЪЗИДАТЕЛИТЕ НА МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ БЛАГА - НЕКА ПРЕКРАТИМ ВСЯКАКВИ СТАЧКИ, ДЕМОНСТРАЦИИ И ВСИЧКИ ПРОЯВИ, ЗАПЛАШВАЩИ ОБЩЕСТВОТО НИ С ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ. ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ КОНФЛИКТИ МОГАТ И ТРЯБВА ДА СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ СПОРАЗУМЕНИЕ В КОЛЕКТИВИТЕ, СЪВМЕСТНО С ВИСШЕСТОЯЩИТЕ СИНДИКАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ.

ПРИЗОВАВАМЕ НАЙ-ГОРЕШО СДС И ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ДА ОБСЪДЯТ МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО НАПРЕЖЕНИЕ, ЗА ИЗДИГАНЕ НА БАРИЕРА ПРЕД ЕКСТРЕМИЗМА И ХАОСА, ЗА ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ТВОРЧЕСКА ЕНЕРГИЯ!

СОФИЯ, 27 СЕПТЕМРВИ 1990 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА: О.З.ГЕН.КР.РАДОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТE ОТ ОТЕЧЕСТВЕНАТА ВОЙНА: О.З.ГЕН.Ц.КОЛЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА КОМЮНИКЕТО НА ИНИЦИАТОРИТЕ ЗА ОСНОВАВАНЕ НА РОТАРИ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ.


РОТАРИ КЛУБ - ДРУЖЕСТВО ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ С ПО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ВСЯКА ПРОФЕСИЯ

1.КРАТКА ИСТОРИЯ НА РОТАРИ КЛУБ

ПЪРВИЯТ РОТАРИ КЛУБ В СВЕТА Е ОСНОВАН НА 23 ФЕВРУАРИ 1905 ГОДИНА В ЧИКАГО /ЩАТ ИЛИНОЙС - САЩ/ ОТ АДВОКАТА ПОЛ ХАРИС И ТРИМА НЕГОВИ ПРИЯТЕЛИ: ТЪРГОВЕЦ НА ВЪГЛИЩА, МИНЕН ИНЖЕНЕР И ШИВАЧ.

ВТОРИЯТ КЛУБ ЗАПОЧВА ДА ФУНКЦИОНИРА ПРЕЗ 1908 ГОДИНА В САН ФРАНЦИСКО /ЩАТ КАЛИФОРНИЯ - САЩ/. ТРЕТИЯТ СЕ ПОЯВЯВА В ОУКЛАНД ПРЕЗ 1909 ГОДИНА, ЧЕТВЪРТИЯТ В СИАТЪЛ, ПЕТИЯТ В ЛОС АНЖЕЛОС И ШЕСТИЯТ В НЮ ЙОРК.

ПЪРВИЯТ КЛУБ ИЗВЪН СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ Е ОСНОВАН В КАНАДА ПРЕЗ 1911 ГОДИНА. ПРЕЗ СЪЩАТА ГОДИНА РОТАРИ КЛУБ ПРЕКОСЯВА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН И КЛУБОВЕ ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ПОЯВЯВАТ В ЛОНДОН, ДЪБЛИН И БЕЛФАСТ. ПЪРВАТА НЕАНГЛОЕЗИЧНА СТРАНА, В КОЯТО Е ОСНОВАН РОТАРИ КЛУБ, Е КУБА. ТОЙ Е ОСНОВАН ПРЕЗ 1915 ГОДИНА В ХАВАНА, НО В МОМЕНТА НЕ ФУНКЦИОНИРА. ПРЕЗ 1918 ГОДИНА ТАКИВА КЛУБОВЕ ЗАПОЧВАТ ДА СЕ ОСНОВАВАТ В ЮЖНА АМЕРИКА - НАЙ-НАПРЕД В МОНТЕВИДЕО /УРУГВАЙ/. СЛЕД ТОВА СЕ СЪЗДАВАТ КЛУБОВЕ В МАНИЛА /ФИЛИПИНИТЕ/, А ТРИ ГОДИНИ ПО-КЪСНО - В ПАРИЖ. ПРЕЗ 1920 ГОДИНА РОТАРИ КЛУБ НАВЛИЗА И В АЗИЯ - В ШАНХАЙ /КИТАЙ/ И В КАЛКУТА /ИНДИЯ/.

ПЪРВИЯТ РОТАРИ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ Е ОСНОВАН В СОФИЯ ПРЕЗ 1933 ГОДИНА И НЕГОВИТЕ ОСНОВАТЕЛИ СА: ЛЮБЕН БОЙКОВ, АЛЕКСАНДЪР КЛИЧЯН, ЦВЯТКО КАДИЙСКИ, ЦОНЬО БУРОВ И ДИМИТЪР САВОВ. СЛЕД ТОВА КЛУБОВЕ СА ОСНОВАНИ ВЪВ ВАРНА /1935 Г./, В РУСЕ /1936 Г./, В БУРГАС, ПЛЕВЕН И ГОРНА ОРЯХОВИЦА ПРЕЗ 1937 Г., В ТЪРНОВО - ПРЕЗ 1938 Г. И В ПЛОВДИВ ПРЕЗ 1939 ГОДИНА. ПРЕЗ 1943 ГОДИНА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАБРАНЯВА ФУНКЦИООНИРАНЕТО НА ВСИЧКИ ДРУЖЕСТВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ, [В Т.Ч.] НА РОТАРИ.

В МОМЕНТА СЪЩЕСТВУВАТ ОКОЛО 25 000 РОТАРИ КЛУБА В 163 СТРАНИ, А ОБЩИЯТ БРОЙ НА ТЕХНИТЕ ЧЛЕНОВЕ Е 120 000 ДУШИ. ЧЛЕНОВЕТЕ НА РОТАРИ КЛУБ СЕ СЪБИРАТ ОБИКНОВЕНО ЕДИН ПЪТ СЕДМИЧНО НА ОБЯД ИЛИ НА ВЕЧЕРЯ, ЗА ДА ОБЩУВАТ В ПРИЯТНА И ПРИЯТЕЛСКА АТМОСФЕРА. ТЕ ОБСЪЖДАТ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ И ИЗРАЗЯВАТ ПОДКРЕПАТА СИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ. ЧЛЕНОВЕТЕ НA КЛУБА НЕ ОБСЪЖДАТ ПОЛИТИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ ПРОБЛЕМИ.

ГЛАВНАТА КВАРТИРА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ РОТАРИ КЛУБ СЕ НАМИРА В ЧИКАГО.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ КЛУБ ОБЕДИНЯВА ШECT РАЙОНА, КОИТО СА РАЗДЕЛЕНИ НА УЧАСТЪЦИ. ВЪВ ВСЕКИ УЧАСТЪК ИМА ПО 35-40 КЛУБА.

2. НРАВСТВЕН КОДЕКС НА РОТАРИ КЛУБ

РОТАРИ КЛУБ Е НЕПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО СЕ ОТНАСЯ С ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ РЕЛИГИОЗНИТЕ, РАСОВИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ. РОТАРИ КЛУБ ОСИГУРЯВА ПОДКРЕПА НА РАЗЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И ИЗПЪЛНЯВА МНОЖЕСТВО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ. ТЕЗИ ПРОГРАМИ СА ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, КУЛТУРАТА И ДРУГИТЕ ХУМАНИТАРНИ ОБЛАСТИ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА РОТАРИ КЛУБ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ОБЩУВАТ С ЧЛЕНОВЕ НА ДРУГИ ТАКИВА КЛУБОВЕ, ВСЕКИ ОТ КОИТО /СПОРЕД ПРАВИЛНИКА НА РОТАРИ КЛУБ/ Е НАЙ-ДОБЪР В СВОЯТА ПРОФЕЕСИЯ.

ЦЕЛИТЕ НА РОТАРИ КЛУБ СА СЛЕДНИТЕ: СТИМУЛИРАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИДЕАЛА ЗА ПОЛЕЗНОСТ В ОБЩЕСТВОТО. ТОЗИ ИДЕАЛ Е В ОСНОВАТА НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НА КЛУБА, КАТО ПО-СПЕЦИАЛНО СТАВА ДУМА ЗА СТИМУЛИРАНЕТО И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕТО НА:

- ВЗАИМНОТО ОПОЗНАВАНЕ И ПРИЯТЕЛСТВО КАТО ОСНОВА ЗА ПОЛЕЗНОСТ В ОБЩЕСТВОТО;
- ДОВЕРИЕТО КАТО НРАВСТВЕН КОДЕКС В БИЗНЕСА И В РАЗЛИЧНИТЕ ДРУГИ ПРОФЕСИИ, УВАЖЕНИЕ КЪМ ВСЯКА ПОЛЕЗНА ИНИЦИАТИВА И КЪМ АМБИЦИИТЕ НА ВСЕКИ ДА СЛУЖИ ПО-ДОБРЕ НА ОБЩЕСТВОТО;
- СЛЕДВАНЕТО ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА НА ИДЕАЛА ДА БЪДЕШ ПОЛЕЗЕН, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ПОЛЕЗНОСТ В ЛИЧНИЯ, ПРОФЕСИОНАЛНИЯ И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ;
- ДОБРОНАМЕРЕНОСТ, ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И МИР В СВЕТА ЧРЕЗ ПРИЯТЕЛСТВО МЕЖДУ БИЗНЕСМЕНИТЕ И ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, ОБЕДИНЕНИ ОТ ИДЕЯТА ДА СЛУЖАТ НА ОБЩЕСТВОТО.

ЗА ИНИЦИАТОРИТЕ ЗА ОСНОВАВАНЕТО НА РОТАРИ КЛУБ В БЪЛГАРИЯ: К.НИНОВ

/КОНТАКТ ЧРЕЗ ТЕЛ. 88 58 77 И 87 39 79/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ /БРСП/, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА ПАРТИЯТА НА 23 МАЙ 1990 ГОДИНА ВЪВ ВАРНА.


ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА БРСП

1. БРСП СИ ПОСТАВЯ КАТО ОСНОВНА И НЕОТЛОЖНА ЗАДАЧА СЪЗДАВАНЕТО НА ПРАВОВО ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, СПОСОБНО ДА СИ ОСИГУРИ МАТЕРИАЛНА ЗАДОВОЛЕНОСТ, МОРАЛЕН И КУЛТУРЕН ВЪЗХОД НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ;

ФОРМИРАНЕТО НА ДУХОВНО И ФИЗИЧЕСКИ ЗДРАВ НАРОД, БОГАТА И ЕДИННА НАЦИЯ, МОДЕРНА И СИЛНА ДЪРЖАВА.

2. ПО ВЪПРОСА ЗА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО БРСП Е ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА, ВЪПЛЪТИЛА В СЕБЕ СИ ИДЕИТЕ И ВДЪХНОВЕНИЕТО НА АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ. ПАРЛАМЕНТАРНА ПРАВОВА РЕПУБЛИКА В УСЛОВИЯТА НА МНОГОПАРТИЙНА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА.

3. В ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ ПАРТИЯТА СЕ СТРЕМИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИОРИТЕТ НА ВСИЧКИ НАЧИНАНИЯ И СРЕДСТВА, КОИТО СЛУЖАТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОХАБЕНОТО В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ЖЕЛАНИЕ И СТРЕМЕЖ КЪМ ДОБРОНАМЕРЕН ПОЧТЕН ТРУД.

НИЕ ТРЯБВА ДА ПОЕМЕМ ПО ПЪТЯ НА ЕДИНСТВЕНО ОСИГУРЯВАЩАТА НАРОДНОТО ЕДИНСТВО ИСТИНА, ЧЕ ФИЗИЧЕСКИЯТ И УМСТВЕНИЯТ ТРУД СА НЕОТДЕЛИМИ ПРИ ВСЕКИ ТРУДОВ ППРОЦБС. ГЛАВНОТО НЕ Е ВЪВ ВИДА И СТЕПЕНТА НА ИЗРАЗХОДВАНАТА ОТ ЛИЧНОСТТА ЕНЕРГИЯ. НИЕ НЕ РАЗГЛЕЖДАМЕ ТРУДА КАТО ПРОСТ, СЛОЖЕН ИЛИ СПЕЦИАЛЕН, А ПРОСТО КАТО НЕОБХОДИМ. НЕ МОЖЕ ДА СЪЩЕСТВУВА И ДА СЕ ЗАПЛАЩА ТРУДА ПОД ФОРМАТА НА НЯКАКВА ПРИВИЛЕГИЯ, АКО СЪОТВЕТНИЯТ ТРУД НЕ Е НЕОБХОДИМ НА ОБЩЕСТВОТО. ТРУДЪТ НА ПРОМИШЛЕНИЯ РАБОТНИК, НА СЕЛСКОСТОПАНСКИЯ РАБОТНИК, НА ТРАНСПОРТНИЯ, СТРОИТЕЛНИЯ И ТЪРГОВСКИЯ ТРУЖЕНИК, НА РАБОТНИЦИТЕ И ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА ОТ ВСИЧКИ ОТРАСЛИ И ПОДОТРАСЛИ, НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР САМ ПО СЕБЕ СИ Е ПРИВИЛЕГИРОВАН, КОГАТО И ДОКОЛКОТО Е НУЖЕН И ПОЛЗОТВОРЕН НА НАРОДА, НАЦИЯТА И СВОБОДНАТА ЛИЧНОСТ В ПРАВОВАТА ДЪРЖАВА.

ГЛАВНОТО ЗА ВСИЧКИ И ЗА ВСЕКИ Е ВЪВ ВИДИМИЯ, ОСЕЗАЕМ ЕФЕКТ ОТ ТРУДА. ТРУД ЗА ЛИЧНОТО И ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ПРЕУСПЯВАНЕ.

4. ПОЛЗОТВОРНИЯТ ПРИНОС Е КРИТЕРИЯТ НА ПАРТИЯТА И ЗА ТОВА КАКВИ ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНИ СТРУКТУРИ И ФОРМИ СА НЕОБХОДИМИ И ДОКОГА ТРЯБВА ДА СЪЩЕСТВУВАТ.

5. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОРНИТЕ ЦЕЛИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРТИЯТА ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ЛИКВИДИРАНЕТО НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА БЮРОКРАЦИЯ И ВСИЧКИ РАЗНОВИДНОСТИ НА СПЕКУЛАЦИЯ, НЯМАЩИ НИЩО ОБЩО С НЕОБХОДИМИЯ ЗА [...............липсващ текст]

ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА БРСП

1. БРСП Е САМОСТОЯТЕЛНА НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ И ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, СВЪРЗАНА С ДЕЙНОСТТА И СТРЕМЕЖИТЕ НА ВСИЧКИ ФУНКЦИОНАЛНИ И СОЦИАЛНИ СТРУКТУРИ В ОБЩЕСТВОТО НА НРБ.

2. ПАРТИЯТА ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТТА СИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ПАРТИИТЕ В НРБ.

3. БРСП СЕ ИЗГРАЖДА ВЪРХУ ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП, ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ. ПО РЕШЕНИЕ НА КВАРТАЛНИТЕ И СЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖЕ ДА СЕ ФОРМИРАТ ИЗБИРАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ В ОБЩИНСКИ И НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ.

4. ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИ ДЕЙНОСТ ПАРТИЯТА СЕ РЪКОВОДИ ОТ ВОЛЯТА НА ПАРТИЙНИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ИЗРАЗЕНА ЧРЕЗ ВСЕНАРОДНО ДОПИТВАНЕ, ДЕЙСТВУВАЩАТА КОНСТИТУЦИЯ, ЗАКОНИТЕ В СТРАНАТА И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО.

5. ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА БРСП, МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ СЕ ИЗГРАЖДАТ НА ДЕМОКРАТИЧЕН ПРИНЦИП И ПЛУРАЛИЗЪМ. РЕШЕНИЯТА ПО ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА НА ВСИЧКИ НИВА СЕ ВЗЕМАТ САМО ЧРЕЗ ТЯХНОТО ОБСЪЖДАНЕ, ГЛАСУВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЧРЕЗ БОЛШИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ГЛАСОВЕТЕ.

6. ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПАРТИЯТА РАЗРАБОТВА ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕНИ ОТ НЕЙНИТЕ ОРГАНИ КОМПЕТЕНТНИ КОМИСИИ СЪОТВЕТНИ ПРОГРАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ, КАТО ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ ПОДЛЕЖИ НА ОДОБРЕНИЕ СЪГЛАСНО РАЗДЕЛ ВТОРИ, Т.5.

7. БРСП ЩЕ ПОДДЪРЖА ТЕЗИ ЕЛЕМЕНТИ И СТРУКТУРИ, ФОРМИРАЩИ СЕ В ОБЩЕСТВЕНО-ИСТОРИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА НЕЙНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ, Т.Е. ТЕЗИ, КОИТО СА ДОБРОДЕТЕЛНИ И ЕФЕКТИВНИ.

ПАРТИЯТА ДОПУСКА ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ОПИТ В ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО НА ДРУГИ СТРАНИ ОТ ЕВРОПА И СВЕТА.

НУЖНО И ЖЕЛАНО Е ВСИЧКО, КОЕТО ОСИГУРЯВА ЕФЕКТИВЕН, ПОЛЗОТВОРЕН ТРУД, ДОБРУВАНЕ НА ЛИЧНОСТТА, НАРОДА, НАЦИЯТА И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

8. ПАРТИЯТА НЕ ОТРИЧА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ, ИЗДИГНАТИ ОТ МАРКС, ЕНГЕЛС, ЛЕНИН, БЛАГОЕВ КАТО ИДЕАЛ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, НО БРСП ОТРИЧА И ОТХВЪРЛЯ АВТОРИТАРНИЯ И НЕЕФЕКТИВЕН ОПИТ, КОЙТО БЕ ИЗВЪРШЕН ЗА ПРАКТИЧЕСКОТО ВНЕДРЯВАНЕ НА ТЕЗИ ИДЕИ В ОБЩЕСТВАТА НА СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНА ЕВРОПА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В БЪЛГАРИЯ.

9. СЪЩЕСТВЕНА ЦЕЛ НА ПАРТИЯТА Е ОТСТРАНЯВАНЕТО, ЕЛИМИНИРАНЕТО НА ИЗКУСТВЕНО И НЕПРАВОМЕРНО ФОРМИРАЛАТА СЕ В БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СОЦИАЛНО-ИМУЩЕСТВЕНА ДЕФОРМАЦИЯ.

10. В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОЯ УСТАВ, ЦЕЛИ И ПРОГРАМИ ПАРТИЯТА ВЛИЗА ВЪВ ВЗАИМОВРЪЗКИ С ДРУГИ БЪЛГАРСКИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ, КАКТО И С ПАРТИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ НА ДРУГИ СТРАНИ, УЧАСТВУВА В МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ И ДВИЖЕНИЯ, КАТО СПАЗВА НОРМИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО И НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО.

11. ПАРТИЙНОТО ЗНАМЕ Е С ПРАВОЪГЪЛНА ФОРМА, РАЗДЕЛЕНО ДИАГОНАЛНО ОТ ДОЛНИЯ ЛЯВ ЪГЪЛ НАГОРЕ НА ДВА ЦВЯТА - ГОРЕ ЧЕРВЕНО, ДОЛУ - ЗЕЛЕНО. ПО ДИАГОНАЛА СА РАЗПОЛОЖЕНИ ИНИЦИАЛИТЕ - Б Р С П.

В ГОРНИЯ ЛЯВ ЪГЪЛ - РАБОТНИЧЕСКИ ЮМУРК, А В ДЕСНИЯ - СЪРП И ЧУК.

12. ПАРТИЯТА МОЖЕ ДА ПРЕКРАТИ ДЕЙНОСТТА СИ ЧРЕЗ ОБСЪЖДАНЕ НА ТОЗИ ВЪПРОС В ОРГАНИЗАЦИИТЕ И ЧРЕЗ БОЛШИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ГЛАСОВВТЕ, ЗА КОЕТО СЕ СЪСТАВЯТ НЕОБХОДИМИТЕ ПРОТОКОЛИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ. ТОВА МОЖЕ ДА СТАНЕ И ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

А/ КАТО РЕШИ ДА СЕ САМОРАЗПУСНЕ;
Б/ КАТО СЕ СЛЕЕ С ДРУГА ПАРТИЯ.

ПРОТОКОЛИТЕ И ДРУГИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯВАТ ЯСНОТА ЗА ПРИЧИНИТЕ НА САМОРАЗПУСКАНЕТО ИЛИ СЛИВАНЕТО С ДРУГА ПАРТИЯ, ЗА СЪХРАНЯВАНЕТО ИЛИ УНИЩОЖАВАНЕТО НА АРХИВА И ЗА УРЕЖДАНЕ НА ВЪПРОСИТЕ С ИМУЩЕСТВОТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 2 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/.


ИЗТЕКОХА ВСИЧКИ СРОКОВЕ ПО ПОСТИГНАТИТЕ МЕЖДУ СИНДИКАТИТЕ И ПРАВИТЕЛСТВОТО ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ИНДЕКСИРАНЕ НА ДОХОДИТЕ, С КОЕТО ТРЯБВАШЕ ПОНЕ ОТЧАСТИ ДА СЕ КОМПЕНСИРАТ УДАРИТЕ, НАНАСЯНИ ЕЖЕДНЕВНО НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ ОТ РАСТЯЩИТЕ ЦЕНИ.

СЪГЛАСНО ПОДПИСАНОТО НА 14 АВГУСТ СПОРАЗУМЕНИЕ ИНДЕКСАЦИЯТА ТРЯБВАШЕ ДА СЕ ПРИЛАГА ОТ 1 СЕПТЕМВРИ. ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТНОВО НЕ УДЪРЖА НА ДУМАТА СИ. БЪЛГАРСКИТЕ ТРУДЕЩИ СЕ НЯМА ДА ПОЛУЧАТ ПОЛАГАЩАТА ИМ СЕ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА М. СЕПТЕМВРИ. НЕПРИЕМАНЕТО НА ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ПОСТАВЯ ПОД СЪМНЕНИЕ ИНДЕКСИРАНЕТО И ЗА М.ОКТОМВРИ. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ЦЕНИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ СТРЕМИТЕЛНО ДА НАРАСТВАТ. МНОГОКРАТНОТО ОТЛАГАНЕ НА ИНДЕКСИРАНЕТО ЯСНО ПОКАЗВА, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРАКТИКА СЕ СТРЕМИ КЪМ ЕДНОСТРАННА РЕВИЗИЯ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ /КНСБ/ ЗА КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ С ПРАВИТЕЛСТВОТО ПО ТОЗИ ВЪПРОС СА ИЗЧЕРПАНИ.

ПРИ СЪЗДАЛАТА СЕ СИТУАЦИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ СЧИТА, ЧЕ КНСБ НЕ МОЖЕ ДА ББЗДЕЙСТВУВА, ПОРАДИ КОЕТО:

1. СВИКВА НА 1 ОКТОМВРИ ОТ 17.00 Ч. НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ.

2. СВИКВА НА 2 ОКТОМВРИ ОТ 17.00 Ч. КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КНСБ.

СОФИЯ, 1 ОКТОМВРИ 1990 Г.        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: КР. ПЕТКОВ


X   X   X

СОФИЯ, 2 ОКТОМВРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА PAЗПРОСТРАНЕНИЕ УЛТИМАТУМ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БАТАК, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ, ОТПРАВЕН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ /ПРЕЗИДЕНТ/ НА РЕПУБЛИКАТА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКАТА,
ГОСПОДА,

НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБШИНАТА, СЪБРАНО ДНЕС, 27 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА, НА МИТИНГ В ГР. БАТАК ИЗРАЗЯВА СВОЕТО ВЪЗМУЩЕНИЕ И НЕДОВОЛСТВО ЗА НАЧИНА И ПОДХОДА ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ HP.200/24 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. НА БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, С КОЕТО СЕ ОТМЕНЯТ РЕШЕНИЯ HP. 54 ОТ 1971 Г. НА ИК НА БИВШИЯ ОНС - ГР. ПАЗАРДЖИК И HP. 41 ОТ 1989 Г. НА ИК НА ОБЛНС-ГР. ПЛОВДИВ, ТРЕТИРАЛИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КУРОРТА ЯЗОВИР "БАТАК" И ИДЕНТИФИЦИРАНЕТО НА ЗЕМЛИЩНИТЕ НИ ГРАНИЦИ С ОБЩИНА РАКИТОВО.

ВЪПРОСНОТО РЕШЕНИЕ HP. 200 НА БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Е ВЗЕТО ПОД НАТИСКА И С ПРЯКОТО ВМЕШАТЕЛСТВО НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА Г-Н АТАНАС СЕМЕРДЖИЕВ, БЕЗ ДА Е ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО НА МС, И ПРИ НЕЗАЧИТАНЕ НА СТАНОВИЩАТА НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ, НАЗНАЧЕНИ СЪС ЗАПОВЕДИ HP.57 ОТ 12.9. 1989 Г. И HP.56 ОТ 6.7.1990 Г. НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ. ТОВА БЕШЕ ПОТВЪРДЕНО И ОТ РАЗГОВОРА И СРЕЩАТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛНАТА ГРУПА ОТ БАТАК С Г-Н СЕМЕРДЖИЕВ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 26 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. В ГР. СОФИЯ.

ПО ТОЗИ НАЧИН ИЗВОДИТЕ НА РАБОТНИТЕ ГРУПИ, ЧЕ НА ТОЗИ ЕТАП НЯМА ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТМЯНА НА РЕШЕНИЯТА НА ОНС И ОБЛНС И ВЪПРОСЪТ ЗА СПОРА ДА СЕ ОТЛОЖИ ЗА ПО-КЪСЕН ЕТАП, А ИМЕННО СЛЕД ИЗЛИЗАНЕТО НА ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА И ВЪВ ВРЪЗКА С НОВОТО ТЕРИТОРИАЛНО ДЕЛЕНИЕ, БЯХА ИГНОРИРАНИ И НИЕ СЕ ОКАЗВАМЕ ОЩЕТЕНА СТРАНА. ТОВА РЕШЕНИЕ ПРЕДРЕШАВА ПО-НАТАТЪШНОТО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ СПОР, В КОЙТО БАТАК ВИНАГИ Е ДЕКЛАРИРАЛ, ЧЕ НЯМА ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕТЕНЦИИ КЪМ СЪСЕДНАТА НИ ОБЩИНА. НЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ СЕГА, КОГАТО ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ В СТРАНАТА СЕ УСКОРЯВАТ, НЯКОЙ МОЖЕ С ЛЕКА РЪКА ДА ОТНЕМЕ ПРАВОТО НА ЕДНО НАСЕЛЕНО МЯСТО, НА ЦЯЛА ОБЩИНА ДА ВЪРВИ КЪМ ПО-ДОБЪР ЖИВОТ.

В ТОЗИ СМИСЪЛ НИЕ СМЕ ИЗНЕНАДАНИ ОТ ЧИСТО ТОТАЛИТАРНИЯ ПОДХОД НА БЮРОТО НА МС И АКТИВНИТЕ ЕДНОСТРАНЧИВИ ДЕЙСТВИЯ И УКАЗАНИЯ НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ВЗЕМАНЕТО НА ТОВА РЕШЕНИЕ. УБЕДЕНИ СМЕ, ЧЕ ЗАД ВСИЧКО ТОВА СТОЯТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ИНТЕРЕСИ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ДА СЕ ИЗВЛЕКАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ОБЛАГИ ОТ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЧАСТИЧНИ ИЗБОРИ В 92-И ВЕЛИНГРАДСКИ ИЗБИРАТЕЛЕН PAЙОН. КАТЕГОРИЧНО СМЕ ПРОТИВ ОТДЕЛНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ЛИЧНОСТИ ДА ТРУПАТ ДИВИДЕНТИ И ПРОВЕЖДАТ ПРЕДИЗБОРНА АГИТАЦИЯ ЗА СМЕТКА НА БАТАШКАТА ЗЕМЯ, КОЯТО ОТ СТОЛЕТИЯ Е СЪХРАНЯВАНА И СТОПАНИСВАНА ОТ НАШИТЕ ДЕДИ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ВАШАТА НАМЕСА ЗА ОТМЯНА НА ТОЗИ ПРОТИВОХУМАНЕН И АНТИДЕМОКРАТИЧЕН АКТ НА БЮРОТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ, КАТО РАЗЧИТАМЕ, ЧЕ ПОВЕРЕНАТА ВИ ИНСТИТУЦИЯ ЩЕ ВЗЕМЕ СТАНОВИЩЕ, КОЕТО НЯМА ДА БЪДЕ ГИБЕЛНО ЗА БАТАК. СЧИТАМЕ ЗА ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ПО ТОЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН ПРОБЛЕМ ЗА БАТАК ДА СЕ ЗАНИМАЕ СЪОТВЕТНА ПАРЛАМЕНТАРНА КОМИСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЯТО СЛЕД ПРОВЕРКА НА МЯСТО И ЗАПОЗНАВАНЕ С ДОКАЗАТЕЛСТВЕН МАТЕРИАЛ ДА ВЗЕМЕ РЕШЕНИЕ. ПОДДЪРЖАМЕ ВАШИЯ ПРИЗИВ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАТА, ИЗРАЗЕНО НА СРЕЩАТА ВИ С РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ОТ 23 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

ДЛЪЖНИ СМЕ ДА ОТБЕЛЕЖИМ ФАКТА, ЧЕ РЕШЕНИЕ НР. 200/24 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. Е В  РЕЗУЛТАТ НА УЛТИМАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ ОТ ОБЩИНА РАКИТОВО, КОЕТО Е В РАЗРЕЗ С ПОДПИСАНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ МЕЖДУ ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ.

НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА БАТАК ЩЕ СПАЗИ СРОКА НА ОБЯВЕНИЯ МОРАТОРИУМ, СЛЕД КОЕТО, АКО В СРОК ОТ ЕДНА СЕДМИЦА НЕ БЪДЕ ОТМЕНЕНО РЕШЕНИЕ НР. 200/24 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. ЩЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ЕФЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В:

- ЕФЕКТИВНИ СТАЧКИ;
- ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ;
- ЗАТВАРЯНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО В НАПРАВЛЕНИЯ ИЗВЪН ОБЩИНАТА;
- НЯМА ДА УЧАСТВУВАМЕ В ПОДГОТОВКАТА И ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ДЬРЖАВНА ВЛАСТ;
- ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕМОНСТРАТИВЕН ПОХОД ОТ БАТАК ДО СОФИЯ С ПРОТЕСТЕН МИТИНГ ПРЕД СГРАДАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

БАТАК

27 СЕПТЕМВРИ 1990 Г.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/