Регистрирани вероизповедания - 1995 г.

 

/"Стандарт" - 23.04.95 г.

Магдалена Видева/

 

Евангелски църкви:

1. Евангелска методистка епископална църква в България, утвърдена по чл.6 на 08.11.1990 г. от зам.-министър председател Нора Ананиева

2. Българска божия църква

- 27.12.1990 г. от Виктор Вълков

3. Българска евангелска Църква Божия

- 07.11.1990 г. от Нора Ананиева

4. Съюз на Църквите от Седмия ден

- 07.11.1990 г. от Нора Ананиева

5. Църква на адвентистите от Седмия ден - реформаторско движение, канонически свързана с Генералната конференция на адвентистите от Седмия ден - реформаторско движение

- 07.11.1990 г. от Нора Ананиева

6. Църква на адвентистите от Седмия ден - реформаторско движение, канонично свързано с Генералната конференция на Международното мисионско общество на Църквата на адвентистите от Седмия ден - реформаторско движение

- 27.11.1991 г. от Филип Димитров

7. Съюз на Евангелските Баптистки църкви в България

- 07.11.1990г. от Нора Ананиева

8. Съюз на Евангелските Съборни църкви в България

- 07.11.1995 г. от Нора Ананиева

9. Съюз на Евангелските петдесятни църкви в България

- 07.11.1990 г. от Нора Ананиева

10. Българска Евангелска Църква "Блага вест"

- 27.11.1991 от Филип Димитров

11. Отворено Библейско Братство

- 14.06.1991 г. от Димитър Луджев

12. Евангелска църква "Огнена вяра"

- 25.11.1991 г. от Димитър Луджев

13. Сдружение "Свободни Евангелски събрания"

- 04.05.1992 г. от Филип Димитров

14. Обединени Божии църкви

- 25.11.1992 г. от Филип Димитров

15. Евангелска църква "Божий мир"

- 04.05.1992 г. от Светослав Лучников

16. Християнска църква "Сион" - Стара Загора

- 29.09.1992 г. от Светослав Лучников

17. Христова Евангелска църква "Шалом" - Ловеч

- 29.09.1992 г. от Светослав Лучников

18. Християнска църква "Божия сила"

- 17.09.1992 г. от Светослав Лучников

19. Духовно християнско общество "Изкупена Християнска църква"

- 04.05.1992 г. от Филип Димитров

 

ДРУГИ :

1. Нова Апостолическа църква в България

- 15.02.1991 г. от Виктор Вълков

2. Църква на Исус Христос на светците от последните дни

- 1991 г. от Димитър Луджев

3. Всемирно Бяло братство

- 07.02.1990 г. от Нора Ананиева

4. Бахайска общност в България

- 25.11.1991 г. от Димитър Луджев

5. Общество Кришна съзнание

- 27.11.1991 г. от Филип Димитров

6. Католическа църква от западен обряд (Софийско-Пловдивска)

- 19.10.1990 от Нора Ананиева

7. Католическа църква от западен обряд (Никополско-Русенска)

- 19.10.1990 г. от Нора Ананиева

8. Католическа църква от източен обряд

- 19.10.1990 г. от Нора Ананиева