18 юли 2024г.

Годишнина от рождението на Левски, празник на гр. Левски и гр. Карлово. Ден на гражданска защита

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Резултати от изборите

Парламентарни избори 1997 г.
Официални резултати от изборите:

Брой на СИК, представили протоколи за гласуването
12691  
Брой избиратели по избирателните списъци по протоколите на СИК: 7289956  
Брой избиратели по осн. изб. списъци при предаването им на СИК 6819511  
Брой избиратели по осн. изб. Списъци, вписани от СИК в изборния ден 394192  
Брой избиратели по допълнителните избирателни списъци 76253  
Брой на приложените удостоверения за гласуване на друго място 14497  
Брой гласували избиратели по протоколите на СИК:    
според подписите, положени от всеки избирател 4291066  
според пликовете, намерени в избирателната кутия 4291257  
според сумата от действителните и недействителните бюлетини 4291258  
Брой недействителни гласове в протоколите на СИК:    
според сумата от т.14  35963  
според сумата от т.8 и т.9 38276  
Брой на пликовете, несъдържащи бюлетини по установения образец и     
празни пликове 19891  
Брой пликове, съдържащи две или повече бюлетини за различни листи 18385  
Брой действителни гласове в протоколите на СИК:    
според сумата на гласовете, подадени за кандидатските листи 4255301  
според сумата на т.15 4255295  
според сумата на т.10 и т.11 4255007  
Брой пликове, съдържащи само една бюлетина 4243691  
Брой пликове, съдържащи две или повече еднакви бюлетини 11316  
Кандидатска листа Гласове Проценти
1 ДАР - Демократична алтернатива за републиката 9664 0.23%
2 Демократична партия на справедливостта в РБ 20433 0.48%
3 Български земеделски народен съюз - център (БЗНС - център) 10062 0.24%
4 Българска комунистическа партия 50864 1.20%
5 Българска демократическа партия за европейски и световни щати 3614 0.08%
6 Български Бизнес Блок - БББ 209796 4.93%
7 Българско национално движение на вечния път 2438 0.06%
8 Обединение на нацията - Движение на онеправданите, ПП "ОН-ДО" 670 0.02%
9 Либерален форум 13638 0.32%
10 Нова демокрация 3720 0.09%
11 Българска зелена федерация 3347 0.08%
12 Фронт на прогресивните сили в България 1135 0.03%
13 Българска национална екологична партия - Велико Търново 3437 0.08%
14 Демократическа лига 4386 0.10%
15 Българска революционна младежка партия  2446 0.06%
16 Свободна кооперативна партия 5534 0.13%
17 Съюз за демократично развитие - СДР 6377 0.15%
18 Партия на демократичните промени 0 0.00%
19 Българска работническо-селска партия 6754 0.16%
20 БЗНС - Никола Петков в СДС 0 0.00%
21 Българска национална демократическа партия 6875 0.16%
22 Обединени демократични сили - СДС, ДП, БЗНС, БСДП 2223714 52.26%
23 Коалиция "Напред, България" 5886 0.14%
24 Народен патриотичен ляв фронт 6795 0.16%
25 Християндемократичен съюз 5912 0.14%
26 Българска отечествена партия - Национален съюз 2301 0.05%
27 Обединение за царя 46765 1.10%
28 Българска национално-радикална партия 7099 0.17%
29 Съюз на българските общности (СБО) 0 0.00%
30 Форум "Преображение" 3654 0.09%
31 Евролевица 234058 5.50%
32 Българска работническа социалистическа партия 10152 0.24%
33 Демократична левица - БСП, ПК "Екогласност" 939308 22.07%
34 Народна партия 0 0.00%
35 Коронована демокрация 11747 0.28%
36 Партия на българските жени 16061 0.38%
37 Обединение за национално спасение 323429 7.60%
38 Българска християнска коалиция 26614 0.63%
39 Българска партия либерали 7281 0.17%
  Общо за всичките 10 независими кандидати 19335 0.45%
       
  ВСИЧКО 4255301 100.00%