Брифинг - 7 юли 1992 г.

РЕДОВЕН БРИФИНГ НА СДС

7.07.1992

 

 

УЧАСТНИЦИ: Михаил Неделчев

 

"Бих искал днешната пресконференция да протече стегнато и делово, тъйкато след около час, знаете, в парламента ще има разисквания, които вълнуват всички ни", заяви в началото на своето експозе говорителят на НКС на СДС М.Неделчев.

На днешното заседание в НКС са обсъждани проблемите свързани с функционирането в организационен и политически смисъл на централните органи на коалицията. Засега се налага мнението, че НКС се нуждае от политически секретар, който да осъществява текущото ръководство. В този смисъл Неделчев окачестви като спекулативни слуховете, че се подготвя избирането на нов председател.

"По— голямата част от партиите и организациите в СДС са съгласни , че председателятнаНКС трябва да бъде и министър-председател докато СДС ена власт", подчерта той. Същевременно повечето от членовете на НКС са на мнение, че политическият секретар не трябва да къде депутат. Колкота до идеите за сключване на ново политическо споразумение между съставляващите СДС организации—това ще бъде предмет на предстоящата политическа конференция.

По т.2 от дневния ред на заседанието - обсъждане
оставката на зам.гл.ред. на "Демокрация" Самуел Леви —становището на НКС е: обстоятелствата около "непристойните действия" на Леви спрямо г-жa Бунчева са твърде неясни. А и самата г —жа Бунчева е доста съмнителна,поради връзките си с г-н Луканов. Ето защо, според НКС на СДС вероятно става въпрос заполитическа манипулация, която се нуждае от доизясняване. След като е изслушан доклада на Комисята по етика НКС препоръчва на Издателския синдикат "Демокрация" да преразгледа случая.

По т.3 членовете на НКС са били информиранизa
същността и дейността на Издателския синдикат, които е
собственик на в."Демокрация". Състои се от три типа членове— 5 души членове—основатели, а също така членове—гаранти и по един член от партиите и организациите съставляващи СДС. Изпълнителният орган на синдиката е Агенция "Д е м о к р а ц и я ", която осигурява разпрострaнението, занимава се с технически, юридически и други въпроси от текущ характер.

На въпрос на журналист относно скандала между фирмите —разпространителки на вестника и фирма "Софис", Неделчев обясни,че като председател на Издателския синдикат поема отговорността за гарантиране правата на всички фирми.

В заключение г—н Неделчев оповести становището на РДП по проблема за досиетата. Радикалдемократите считат, редицата материали в печата, които се опитват да обясняват,че голяма част от досиетата са непълни или изчезнали, за пропагандна акция. РДП еза разрешаване на проблема със закон, а не с решение на НС и то преди парламентарната ваканции.

 

БОРИСЛАВ ЦЕКОВ