Брифинг - 10 юни 1992 г.

Р Е Д О В Н А   П Р Е С К О Н Ф Е Р Е Н Ц И ЯЦентъра за земеделско единство
10.06.1992 г.


Присъстват: М. Дренчев, Л. Божилов, В. Манова и П .Момчилов


ЕКСПОЗЕ на М. ДРЕНЧЕВ - Оказало се че ликв. и поземл. комисии са подбрани неподходящо. Земята се раздава, но хората напр. в Добруджа, не желаят животите. Какво ще стане с тях - ето един проблем. Вторият проблем задълженията на кооперативите. Няма обмислен план за приложение на закона. По въпроса за досиетата — в Парламента няма депутат, които да заявява, че не бива да се отварят.
Въпросът е кога да стане това.


ВЪПРОСИ НА ЖУРНАЛИСТИ


КАРЛУКОВСКИ - в. Отечествен в-к - Хората си получават земята, но нямат как и с какво да я обработват, а само след година ще трябва да плащат данъци. Не е ли това план да бъдат изкупени земите от платежоспосовни чужди сили?

М. ДРЕНЧЕВ - Не е гарантирана техника и семена, допуснати са сериозни грешки от страна на държавата - не е бил направен опис още преди година на имуществото на стопанствата. Два пъти се удължава срока за подаване на декларации, тъй като хората наистина се страхували като си вземат земя тя какво ще я правят.

Г. БОЙКОВ - в. "Южен парк" - Как си обяснявате, че в ликв. комисии са попаднали хора от криминалния контингент и II—ри в-с — има ли връзка му задълженията на кооперациите и високия лихвен процент?

М. ДРЕНЧЕВ - Съгласен е с протестите су някои личности в ликв.комисии, но не и су самите тях. По II—рия в-с - никакъв друг изход не може да къде намерен, освен държавата да опрости тези дългове.

Л.БОЖИЛОВ - Говори се за ликв. комисии, а в управителните съвети на организациите имало хора, съдени за криминални престъпления. Това са хора, претендиращи за власт и затова той настоява да се отворят досиетата.

М. ИВАНОВА - в. "Зора" - Срещали ли са се с америк. специалисти от Консорциум ПРАГМА и има ли Центъра своя програма за развитие на селското стопанство?

М. ДРЕНЧЕВ - Нe се е срещал и не е информиран. Програма има земеделския съюз, те са център за обединение.

НИКОЛОВА - в. "Дума" - Какво е отношението им към заведените процес и су инициаторите на бунтовете в селата Цалaпица, Желъо войвода?

М. ДРЕНЧЕВ - За първи път чува, че има процеси. Ако е сторено с не чисти подбуди, може да е правилно да отидат на съд. Но едно недоволство не може да се осъжда.

ЦЕКОВ - в. "Истина" - Как гледат на проявите на насилие при утвърждаване на демокрацията - случаите със Светия Синод, Бистрица, Цалапица.

М. ДРЕНЧЕВ - Не може на кой каквото му хрумне да си прави. Всеки слой от обществото трябва да бъде защитен.


Записа: Ромила Георгиева