Ленти и надписи за ревера

 

Тези знаци се носеха на ревера, закачени с карфица.

Имаше саморъчни и напечатани от доброволци. От СДС бяхме пуснали съвсем малък тираж, под влияние на него, а и по инициатива на привърженици, се печатаха и много други.

Всички обаче бяха на синя хартия.

Отпечатаният е с размери - 750 мм на 28 мм. Ръкописният е с дължина 20 см. и широчина 3 см. Той е принадлежал на отделен гражданин и е негово изпълнение. Имаше много такива.