12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Рекламна листовка

1990 г.
 

Либерална партия - Перник, с председател Кирил Борисов, първия цветен фотограф в България, провежда предизборната си кампания, като пръска из населените места тези листчета. Те са отпечатани в голям тираж.

От четирите цветни бюлетини - зелена, оранжева, синя и червена, те са "успели" да вземат зелената. Лелеяната мечта за всички партии, неучастващи в Кръглата маса.

Разполатаме с два тиража на рекламната листовка: болдваната (прегъната в двата долни краища) е с размери 120 на 75 мм, а другата - 121 на 73. Вестникарска хартия. Претенциозните вестници днес (2013 г.) се печатат на такава.

Бяла хартия, тревистозелени букви. Правени са два тиража в една или две различни печатници. По-вероятно в две печатници, защото има разлика и в мастилата, и в хартията.

 

Подкрепата от централата на БСП на Кирил Борисов беше изповядана пред мен от него. Той не е имал затруднения (в ограничени рамки) да си отпечата листовките. Те са пръскани (по неговите думи) от прозореца на движеща се през населените места лека кола. Така той и негов човек са обиколили България. С това се е изчерпала агитацията им през 1990 г.