Път: : Имена

Милко Балев (ръкописно писмо-изявление)

Към албума...