Атлантическият клуб

Важна роля във формирането на новата външнополитическа ориентация на България има Атлантическият клуб.