Литерно дело № 3652

Към албума...

От десетилетия Михаил Иванов се занимава с проблемите на малцинствата. Подборът от пресниманите масиви и подредбата на документите, както и тяхната дигитализация се извършва по проекта ФНИ- FFNNIPO_12_00757.

Целта на сбирката е да се покаже многогодишната дейност на циганската общност в търсенето на решение на своите проблеми.