Протоколи на Ликвидационния съвет 1992 г. - 1993 г., с. Леново

	Протоколи на Ликвидационния съвет 1992 г.- 1993 г.- с. Леново
Протоколи на Ликвидационния съвет 1992 г.- 1993 г.- с. Леново
Снимка: Омда
Към албума...