12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Пререгистрация и ликвидация


Държавен вестник Неофициален раздел
1990 г.
ДВ бр. 41 Вторник, 22 май 1990 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
СЪДИЛИЩА
Обява/Съобщение
 


Кърджалийският окръжен съд обявява, че на основание чл. 9, ал. 3 от Указ № 922 от 1989 г. във връзка с чл. 11, ал. 2 от Указ № 56 за стопанската дейност с решение № 80 от 5.IV.1990 г. по ф.д. 76/90 вписа в регистъра за трудово-кооперативните земеделски стопанства Трудово-кооперативно земеделско стопанство "Алада" със седалище с. Мишевско, община Джебел, Хасковска област, и с предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация в страната на селскостопанска продукция, произведена в общественото и личното стопанство, странични и спомагателни дейности и услуги на фирми и населението, строителство и проектиране, материално-техническо снабдяване, автотранспортна дейност и услуги, подготовка, квалификация и преквалификация на кадри за селскостопанска дейност. Стопанството се представлява от неговия председател Антон Борисов Христов.
10922

--------------------------------
Държавен вестник Неофициален раздел
1992 г.
ДВ бр. 72 Петък, 4 септември 1992 г.
ОБЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ
ПОКАНИ
Обява/Съобщение
 


Ликвидационният съвет на ТКЗС "Алада" - с. Мишевско, община Джебел, Хасковска област, в ликвидация по ф.д. № 76/90 на Кърджалийския окръжен съд, на основание § 6а, ал. 1, т. 7 ППЗСПЗЗ кани кредиторите на стопанството да предявят вземанията си.
8875