"Балкански кръст"

Радко ПАУНОВ

„Балкански кръст“ е наречена новата стратегическа програма на СДС, която е била представена наскоро от заместник-председателя на НКС Асен Агов в Харвардския университет в САЩ и приета по неговите думи с възторг. Тя предвижда България да се превърне в кръстопът на едно бъдещо интензивно икономическо развитие за следващите 25—30 години. Около 200 милиарда долара инвестиции се предвиждат за „Балкански кръст", изчислили консултантските компании в Ню Йорк и годишно щели да отделят по 10 милиарда, каза г-н Агов. Това ще създаде над 150 хиляди работни места само в България, тъй като „Балкански кръст“ на практика представлява развитие на всички пътни, железопътни и телекомуникационни системи на Балканите в посока изток — запад и север — юг, обясни Асен Агов. Така ще се създаде алтернатива на Балканите, способна да избегне ударите, които сега страната ни понася с ембаргото за Сърбия. Масовите инвестиции ще предположат ангажименти за сигурност на България, Македония и Албания, а те от своя страна трябва да пренасочат армиите си към североатлантическите структури за сигурност.

Този проект беше подготвян още по време на правителството на СДС и досега не е огласяван официално, разкри заместник-председателят на НКС. Доразвит е от наши и чуждестранни специалисти, заинтересувани от развитието на петролния превоз от Централна Азия към Европа. „Тези български специалисти сега работят, в големите международни консултантски компании, които с помощта на СДС и негови фондации се изучиха в най-престижните западни университети“, поясни г-н Агов.

Реализирането на проекта обаче може да стане само при ясен ангажимент за демокрация от наша страна, без шикалкавения и разни панславистки идеи за обединение. България трябва да се отвори изцяло за отбранителните структури за сигурност на Западна Европа, САЩ и Канада, преориентирайки въоръжените си сили към Североатлантическия договор. При сегашната ситуация у нас това е изключено, побърза да отбележи заместник-председателят на НКС особено когато има едно комунистическо мнозинство в парламента.