1 декември 1992

София, 1 декември 1992 година
        Брой 236 /766/    

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА НОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


В отговор на предложението на Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ г-н проф. Захари Карамфилов да бъде предложен за министър-председател в проучвателния мандат на Парламентарната група /ПГ/ на БСП и коалиция Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /ИБ на БСДП/

ЗАЯВЯВА:

1. Потвърждава решението, обявено в декларацията си от 3 ноември 1992 г., че БСДП няма да участва в коалиционно правителство с БСП независимо от неговото название.

2. Смятаме, че развитието на политическата и икономическата криза в нашата страна изисква решително и отговорно действие на всички парламентарни и извънпарламентарни сили, президента и синдикатите за съставяне на правителство на националното съгласие.

Правителство на национално съгласие следва да бъде съставено на основата на политическо споразумение и гаранции, дадени от трите парламентарни сили - СДС, БСП и ДПС, извънпарламентарните политически сили и синдикатите под патронажа на президента.

По този начин кандидатът за министър-председател, както и кабинетът, няма да бъде обвързан с партии и организации, които го предлагат.

3. БСДП е в състояние да предложи на обществото:
- модел за излизане от кризата;
- програма за развитие на социално-икономическата и политическата реформа в страната за преход към гражданско общество, основано на парламентарна демокрация и на социално пазарно стопанство;
- професионалисти, способни да управляват страната;
- широка международна поддръжка на реформата чрез подкрепата на Социалистическия интернационал и на управляващите социалдемократически партии.

4.Оценяваме предложението проф. Захари Карамфилов да оглави правителството на национално съгласие като подходящо.

Той е изключително компетентен професионалст, доктор на науките и с утвърден авторитет в обществото.

Смятаме, че проф. Захари Карамфилов може да оглави такова правителство на национално съгласие само при наличие на парламентарни, извънпарламентарни и синдикални гаранции, без обвързване с определена политическа сила.

София, 30 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА КОНСУЛТАЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОБЩЕСТВЕНИ И СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ


В изпълнение на конституционното си задължение Българската социалистическа партия /БСП/ и парламентарният съюз за социална демокрация /ПССД/ осъществиха консултации с широк кръг политически партии, обществени и синдикални организации, граждански обединения и личности. Те ясно показват, че идеята за съставяне на правителство на националното съгласие не е нито уловка, нито измислица, както някои искат да я представят, а онова, което хората, страната, времето искат. Това не са голи констатации. Наред с изразената поддръжка от редица формации и отделни личности днес Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ прие декларация, в която недвусмислено се посочва, че "кризата в нашата страна изисква решителни и отговорни действия на всички парламентарни и извънпарламентарни сили, президента и синдикатите за съставяне на правителство на националното съгласие".

Несъмнено едно правителство на националното съгласие се нуждае от поддръжката на парламентарните и извънпарламентарните политически партии, на синдикатите и на други обществени организации. Това трябва да бъде подкрепа както за действия за излизане от кризата и продължаване на реформите, така и за личността, която би поела да ги осъществи.

БСП недвусмислено поставя на първо място интересите на страната и е готова да съдействува в пълна степен за осъществяване на националното съгласие. За да бъдат направени първите стъпки в тази посока и бъде постигнат конкретен резултат, са нужни усилията на всички, които представляват общественият интерес.

Първостепенна е отговорността на парламентарните политически партии, на президента на републиката, на синдикатите. От тях обществото очаква да положат усилия за осигуряване на благоприятна основа за формиране и съдействие на бъдещото правителство.

Вече станаха известни кандидатури, отговарящи на формулата за независимост, професионализъм и широк обществен авторитет. Разбираеми са усилията на кандидатите предварително да се осигури възможно най-широка подкрепа. За да може правителствената криза да се преодолее възможно най-бързо, българският народ трябва да получи техния ясен отговор.

Днес пред президента и пред ръководствата на политическите партии ясно се поставя въпросът дали те действително са за национално съгласие и за излизане от политическата криза или за пореден път ще надделеят партийни и лични пристрастия и амбиции. Открива се реален шанс за намаляване на напрежението, стабилизиране на икономиката и гарантиране на националните интереси и сигурност. Очакваме от българските политици, от държавния глава, да проявят здрав разум и чувство за национална отговорност.

Ръководството на БСП и ПССД продължават консултациите и ще вземат окончателно решение.

София, 30 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ВЪВ ВРЪЗКА С МАНДАТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Република България, до ръководствата на Българската социалистическа партия, Съюза на демократичните сили, Движението за права и свободи и до средствата за масова информация.


Надеждите на определени политически кръгове да намерят изход от правителствената криза след пропада на Съюза на демократичните сили /СДС/ чрез съставяне на правителство с мандата на Движението за права и свободи /ДПС/ е опасна илюзия. Движението за права и свободи има конституционно право да участвува в управлението, но няма необходимия морален и политически кредит от обществото и извън страната, за да състави правителство.

Политическите сили нямат право да подлагат на унижение националното ни достойнство!

Предлаганото от БСП програмно правителство на национално съгласие начело с независим и авторитетен политик е шанс за обществото да тръгне по пътя на разбирателството и действителните реформи.

Обръщаме се към ДПС и умерените сили в СДС да превъзмогнат своите идеологически предразсъдъци и да подкрепят БСП в усилията да състави правителство, а чрез това - да се избегнат избори през зимата.

Надяваме се, че президентът на републиката ще използва своето влияние за създаване на правителство на национално съгласие.

София, 27 ноември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Атанасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София. 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ В ПОДКРЕПА НА ФОРМУЛАТА ЗА СФОРМИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ.


Националният съвет за социална защита на пенсионерите в България и пенсионерският митинг в София на 5 ноември 1992 г. изразиха единодушно своята позиция какво правителство се готви да подкрепи. Те са за правителство на диалога между политическите сили, за постигане на така необходимото съгласие, за отстояване на националната сигурност, за защита на обществения ред и осигуряване спокойствието и живота на пенсионерите. Отново настояваме за намаляване на социалната цена на прехода към пазарна икономика, за автоматично индексиране на пенсиите всяко тримесечие при пълна компенсация на инфлацията, за участие на пенсионерите в приватизацията, за отмяна на формулата, която превръща пенсиите в социални помощи.

В програмата на правителството желаем да бъде застъпено: индексацията на пенсиите да започне от 1 октомври 1992 г.; цените на основните хранителни стоки и услуги от първа необходимост да имат пределни цени за ограничаване на спекулата, а други да бъдат фиксирани; отмяна на формулата, която превръща пенсиите в социална помощ и да се определят те от съвременните работни заплати по професии; добавка от 30 процента за самотните пенсионери; отделяне на пенсионните фондове от бюджета и тяхното стабилизиране; участие на пенсионерите в приватизацията с безвъзмездни бонове, акции, дялов капитал и др. средно по 50 000 лв на всеки; участие при подготовката на законите на социалното осигуряване и социалното подпомагане. Това правителство трябва да спре геноцида, който се провежда по отношение на пенсионерите, и да им осигури минимални, но нормални условия за живот!

Настояваме да се подкрепи формулата за правителство на националното съгласие, което единствено може да изведе страната ни от тежката политическа и социално-икономическа криза.

София, 26 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА ПРЕДИЗБОРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ ЗА ЗАДАЧИТЕ НА ПРОГРАМНО ПРАВИТЕЛСТВО НА НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ.


МЕРКИ

I. За намаляване на напрежението в обществото:

1. Внасяне в парламента на програмата на правителството за управление на страната и законодателни приоритети в двуседмичен срок след назначаването му.

2. Ограничаване на правомощията на областните управители в рамките на конституцията и законите.

3. Започване на незабавни разговори със синдикатите по конфликтните ситуации в икономиката и обществото, както и уреждане на въпросите със синдикалното имущество.

4. Преустановяване на произволните реорганизации и уволнения в държавните фирми и учреждения и полагане основите на съвременна система за съгласуване на интересите.

5. Осигуряване на най-необходимите законови и материални условия за ефикасна борба срещу растящата престъпност, корупцията и спекулата.

6. Неотложни действия за осигуряване на снабдяването на населението с основни хранителни продукти, горива и енергия, медицинска помощ и животоспасяващи лекарства.


ІІ. За стабилизиране и преструктуриране на икономиката.

1. Незабавно изясняване на реалното състояние на държавния бюджет и уреждане на откритите въпроси между правителството и БНБ.

2. Внасяне на проектозакон за държавния бюджет за 1993 г. два месеца след назначаване на правителството.

3. Отмяна на формите за неданъчно изземване на част от печалбата и декапитализация на държавните предприятия.

4. Изработване на поетапно решение на проблема с дълговете на фирмите съвместно с банките и при подкрепата на Световната банка, като специално внимание се обърне на ВПК.

5. Създаване на ефикасна данъчна администрация и незабавно възстановяване на Сметната палата.

6. Пълно съдействие на парламента за приемане на съвременно данъчно законодателство.

7. Приемане на държавна инвестиционна програма за 1993 г. като част от държавния бюджет.

8. Определяне на отраслите и дейностите с приоритетно значение за преструктурирането на икономиката - енергетика, нефтохимическа промишленост, отбранителна промишленост, транспорт и съобщения, туризъм, лека промишленост.

9. Незабавно въвеждане на ред за промени в съставите на ликвидационните съвети по избор на собствениците в селското стопанство, приключване на дейността на ликвидационните съвети до 30 март 1993 г. и определяне на процедурата за отчитане на извършеното от тях.

10. Снемане на всякакви ограничения за въвеждане във владение на собственици на земя и за образуване на кооперации по техен избор.

11. Представяне едновременно с държавния бюджет на приватизационна програма за 1993 г., съответстваща на държавната структурна политика, след предварителни консултации със синдикатите и съюзите на работодателите и предприемачите, която се публикува.

12. Внасяне на законопроект за насърчаване на частната инициатива и на малките фирми след съгласуване със съюзите на предприемачите.

13. Внасяне на продложения за допълнения и налагащи се изменения в законите за реституцията, приватизацията и за земята с оглед ускоряване на реформата и разширяване на нейната социална поддръжка.

14. Периодично осигуряване на достатъчно пълна информация на обществото за хода на реституцията, приватизацията и възстановяването на собствеността върху земята.


ІІІ. За минимално необходимите социални гаранции:

1. Определяне на стоките и услугите, чиито цени ще бъдат контролирани от правителството през 1993 г.

2. Определяне на нови равнища и съотношения на минималната работна заплата, минималните пенсии и други социалноосигурителни плащания, социалните помощи и стипендиите, както и нова процедура за осъвременяването им в зависимост от инфлацията.

3. Внасяне на законопроект за данък върху доходите от наеми /рентен данък/.

4. Защита и подпомагане развитието на структурите и дейността на Съюза на потребителите.

5. Незабавно внасяне в НС на закона за закрила на заетостта и осигуряване срещу безработица, с който да се решат перспективно въпросите за създаване на борса на труда като независима институция на пазара на труда.

6. Внасяне на пакет от закони за социално осигуряване и подпомагане /закон за социалното осигуряване, закон за здравното осигуряване, закон за пенсиите, закон за социалното подпомагане/, с които да се осигури фондова организация на тази дейност.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЛИВАНЕТО Й В БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ.


Във връзка с някои появили се съобщения в ранноутринни дезинформиращи демокрации и масмедии, както и по повод на проведената днес, 30 ноември 1992 г., пресконференция на Българския демократически форум /БДФ/, заявяваме, че слуховете за някакво вливане на Либерално-демократическата партия /ЛДП/ в БДФ са не само неверни, но правно и уставио абсурдни.

След извънредния конгрес, който проведохме през октомври 1992 г., в партията ни кипи оживен делничен труд. В събота учредихме поредната местна организация, този път в Плевен, като през седмицата това ще стане във Видин и Враца. На 10 декември 1992 г. ще отпразнуваме нашата тригодишнина, а на 12 декември 1992 г. в София ще се проведе разширен Национален политически съвет.

Нямаме каквито и да е проблеми с нито една наша местна организация, още повече всички те лоялно и добросъвестно съдействат при организирането на структури на Българския демократичен център /БДЦ/ в съответните региони.

Танталовите напъни на групичката, формирана около Клуба по професии на Геолого-географския факултет към Софийския университет "Св.Климент Охридски” и с която се разделихме преди месеци, посрещаме с разбиране, хладнокръвие, здраво чувство за хумор и пожелание за късмет.

Не само у нас, но и в останалите страни от бившата Източна Европа се извършва трескаво идейно преструктуриране в политическите партии и формации. Това, че гореспоменатата групичка не се влива в либерални образувания като Радикалдемократическата партия, Партията на свободните демократи или Алтернативната социалллиберална партия, изчерпва напълно необходимостта да разговаряме за идейния и мисловен багаж на тези, които в ЛДП олицетворяват копието на крупната политическа фигура, известна под кодовото наименование Гошо Интелектуалното.

От друга страна, проявяваме разбиране към "героичните" опити на достолепните синодални старци от БДФ да имитират политическа активност и да разрушат представата, че участват повече в миманса на СДС.

Не допускаме това да е и пряка атака срещу председателя на ЛДП г-н Веселин Кошев, тъй като той не е участвал в Септемврийското въстание, в партизанското движение или в преврата на Девети септември 1944 г.

Във всеки случай именно фактът, че самият БДФ се е заел с непосилната задача да разруши първата българска либерална партия след 10 ноември 1992 г., приемаме като изключителен политически комплимент.

Друг е проблемът обаче с разрушителната стихия, която взема връх в СДС като начин на мислене и поведение.

Иска ни се да вярваме, че това, което става последните дни в парламентарната група на СДС, е противодействие именно на тази тенденция и е едно така необходимо начало на промяна.

Иска ни се да вярваме, че СИНЯТА ИДЕЯ никога няма да бъде СИВА.

София, 30 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА-3" /ЧАСТ ТРИНАДЕСЕТА/ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

 

9/ІІ

9. Аграрната промяна

ІІ. Националната перспектива на промяната

                                   

Аграрната реформа изисква ангажиране на цялото общество и пълно ангажиране на държавата. Във всички развити страни, в членките на ЕИО, например, стойността на аграрните помощи от държавата е докъм 1/2 от стойността на цялата аграрна продукция.

Освен държавния ангажимент аграрната реформа следва да се базира върху съчетаването на два едновременни процеса - от една страна преструктурирането на собствеността /освободено от политизацията/ и от друга страна, създаване на достатъчни икономически гаранции за реализацията на тази собственост. Без това съчетаване не е възможно да се очакват резултати от реформата в аграрния сектор.

Едва въз основата на това съчетаване на двата процеса ще могат да се произведат необходимите за вътершните пазари стоки и ще може да се преследват амбициозните цели за разкриване на изгодни външни пазари.

Демократичният характер на целите, които преследва промяната, налагат напълно свободно отношение на собствениците към формата, която биха предпочели да възприемат за упражняване правото си на собственици.


9/ІІІ

9. Аграрната промяна

ІІІ. БСП и промяната

         

БСП се оказа подкрепена на първите, а до голяма степен и на вторите избори най-масово и спонтанно от селото. За разлика от работническите центрове селската подкрепа беше безусловна. Тази подкрепа направи напълно невъзможна една по-ярко изразена реформаторска политика на БСП в аграрния сектор. При положение, че БСП нямаше задълбочена програма за принципна промяна в цялото общество и най-вече за себе си, още по-малко можеше да се очаква сериозна промяна в селото, и то в сферата на собствеността.

Ето защо, когато БСП имаше изпълнителната власт и дълго време законодателната по време на промяната не предприе сериозни мерки за провеждане на действителна аграрна реформа.

Притискана от външни на партията обстоятелства и сили, БСП сякаш работеше, за да изгради някакви нови аграрни структури, но без да възстанови собствеността, като прескочи този етап. Това обоснова и странното положение, когато закон за земята имаше, правителството разполагаше с него, но практическа работа така и не се започна по него в продължение на повече от половин година.

БСП не си постави като непосредствена цел адаптирането на кооперативите и на кадрите си в селата към изискванията на промяната. По-скоро пропагандата й беше насочена към стремежа да се запазят някак наличните структури и отношения с козметични кадрови промени, а някъде и без тях. От тази гледна точка събитията от началото на тази година, които се струпаха в нашия аграрен сектор, го завариха неподготвен от нас да ги посрещне.

Нещо повече, БСП не можа да отсее неприемливото в закона и да разяснява и помага за прилагането на неговата приложима част, а прие срамежлив конфронтационен курс на подкрепа на несъгласието в селата.

Протестите бяха разбрани от цялото общество, но обществеността и до днес не е наясно каква е обоснованата алтернатива на БСП по въпроса за аграрната реформа.

Не е изключено при такава политика БСП да понесе следващото разочарование при едни евентуални избори от страна на българското село.

9/IV

9. Аграрната промяна

IV. Философия на промяната като алтернатива на БСП, предложена от ОСД

                                                                                 

Политиката на БСП следва да бъде ориентирана върху няколко основни възгледа, които заедно дават представата за философията на аграрната промяна от позициите на една лява, социално ориентирана политическа сила, каквато е БСП.

Задължително следва да се осъществи земеползването наред с изграждането на аграрните структури. Решаването на въпроса за земята и за ТКЗС не решава автоматично въпроса за земеползването. Не може да се постави в основата на земеползването една-единствена форма. Базирането на цялото производство върху индивидуалното частно земеделско стопанство едва ли ще направи българското земеделие ефективно и конкурентоспособно. Световният опит сочи, че наред с комбинираните и съчетавани форми на земеползване /семейни фермерски, индивидуални, кооперативни и др./ производството и собствеността следва да се съобразяват с агроекологичните дадености, с културните традиции и предпочитанията на хората. Географският и демографският фактор са съществени при избора на конкретната форма на земеползване от гледна точка на ефективност и интереси.

Но независимо какви форми къде ще се предпочетат и утвърдят, БСП следва ясно да се обяви за пълното деполитизиране на този въпрос. БСП следва да настоява пред държавата ясно да очертае принципните рамки на въпроса, засягащ аграрната структура.

БСП би следвало да настоява държавата през преходния период на реформата да използва икономическите и финансови регулатори за защита и подпомагане на земеделското производство.

Като цяло философията на промяната в аграрния сектор е върху същите демократични принципи, върху които следва да се базира цялата реформа в икономиката. Националните приоритети, ангажираност на държавата, равноправие на формите на земеползване, свобода на избора, превес на социалните ценности пред либералните при тяхното неизбежно съчетаване.


9/V

9. Аграрната промяна

V. Политически принципи и ключови термини

     

Принципите на една политика в аграрния сектор биха могли да бъдат следните:
* държавата очертава принципните рамки на аграрната структура;
* демократичните принципи са приложими напълно в аграрната реформа;
* системи от облекчения за укрепване и стабилизиране на аграрния национален сектор;
* систематична законова подкрепа и подпомагане на аграрната реформа;
* синтез на принципи и форми на земевладение с приоритет на социалните ценности.

Ключови термини:

"държавно субсидиране на аграрния сектор”
"земевладение извън политизацията"
"приоритетност на аграрния сектор"


9/VI

9. Аграрната промяна 

VІ Законодателни идеи

            

Аграрната политика изисква:
* регулиращи мерки по размера, които да улеснят и насочат собствениците;
* закон за подпомагане на земеделското производство;
* нов закон за застраховането.


9/VII

9. Аграрната промяна

VІІ. Идея за изпълнителната власт

  

* искане за гарантиране защитни минимални изкупни цени;
* определяне на режима за внос и износ на селскостопанска продукция;
* утвърждаване на преференциален кредитен режим;
* преференции за аграрния сектор;
* правителството да изготви и да обяви своята програма за аграрната реформа.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "СИНДИКАТИТЕ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО И АГРАРНАТА РЕФОРМА", ИЗЛОЖЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА 11 НОЕМВРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


Ако своевременно правителството не преоформи като държавен дълг задлъжнялостта на организациите от отрасъла към държавата, въпреки подписаното споразумение между МСРЗВПС и синдикатите от октомври 1992 г. няма да има възможност да се изпълни 135 ПМС от юли 1992 г.

Тревогата на федерацията се състоя в това, че нормотворческата работа в областта на земеделието изостава, и то главно поради това, че не се създават условия за икономическа реализация на собствеността в условията на частно земеделие.

Развитието на аграрната реформа се съпътства от голям сблъсък на интереси. Те се пораждат от липсата на синхрон в провеждането на поземлената и аграрната реформа - поземлените комисии са под прякото ръководство на министерството, а ЛС - се ръководят от областните управители.

Заетите в земеделието лица имат особен статут - повечето са собственици на земя и имущество, а другите очакват да получат главно дял за трудово участие.

Понеже и от едната, и от другата група на заетите в земеделието значителна част членуват в синдикатите, при всички случаи тяхното участие в провеждането на аграрната реформа може да допринесе за нейното по-ускорено и на по-ниска социална цена провеждане.

През изминалите шест месеца от приложението на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ федерацията констатира значителен брой нарушения на трудовото законодателство, които се очертават в следните направления:
- най-голям е броят на нарушенията, свързани с прекратяването и промяната на трудовите договори. Съгласно § 12 и 13 от ЗСПЗЗ това е право на ЛС, но при спазване на трудовото законодателство.

Федерацията констатира с тревога, че в ущърб на интересите на синдикалните си членове част от ЛС много усърдно изпълняват едно анонимно указание, препращано чрез областните управители, в което се дават незаконосъобразни препоръки. Повече от 60 000 са прекратените трудови договори на основание чл. 328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда /КТ/ поради пълна ликвидация - без по същество тя да е настъпила, като на голяма част работни места и длъжности се назначиха нови хора. Близо 30 000 са заетите, при които принудително е променен статутът от "договор за неопределено време" на "срочен договор за извършване на определена работа" по смисъла на чл.68, т.2 от Кодекса на труда.

Цитираното указание бе масово приложено във Врачански, Хасковски, Добрички, Михайловградски, Ловешки, Плевенски, Великотърновски и други райони.

Налице е грубо нарушаване на разпоредбите на чл. 313, 321, 329, 335 и 47 от КТ, които осигуряват специална закрила на групи работници.

Значителен е броят на нарушенията на чл. 46 от КТ, когато не само не се предоставят условия за функциониране на синдикатите, а им се отнемат законно придобити помещения, инвентар и средства от синдикалния членски внос. Неправомерно и необосновано председателя на ЛC и кметове са поискали от клоновете на ДСК да се блокират сметките на синдикални организации и сдружения от земеделието например в Белица, Банско, Горна Митрополия, Сливо поле, кооперацията по свиневъдство Пловдив и др.

Неоснователно част от синдикалните средства се разпределят и ползват по усмотрение на ЛC.

Най-важните проблеми, които могат да ускорят реформата в земеделието, решаването на които е невъзможно да стане извън синдикатите и без синдикатите, са:

1. Бързо възстановяване на собствеността върху земята и върху имуществото на ТКЗС.

2. Подчиняване дейността на ЛС на МСРЗВПС и определяне срок за дейността им до края на март 1993 година.

3. Пълна свобода на действие на собствениците със земята и имуществото им.

4. Осигуряване на защитни мерки н облекчени кредити за българското земеделие.

5. Прекратяване на нарушенията на трудовото законодателство и на синдикалните права в отрасъла.

6. Осигуряване на дължимите средства за работни заплати за 1992 г. на всички структури в земеделието.

7. Подготовка за приватизация в обслужващите земеделието дейности след отчитане на социалната цена за заетите в тях синдикални членове.

8. Опрощаване на дълговете на земеделските стопанства и осигуряване на равен старт на новите селскостопански производители.

Само диалог и съгласие между страните може да допринесе за реален ход на аграрната реформа в страната.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО ОТ ЧЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ ИВАН СЛАВКОВ ДО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ ПО ПОВОД НА ИЗЯВЛЕНИЕ НА ГОВОРИТЕЛКАТА НА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА.


По повод на изявлението на г-жа Бръзицова, говорителка на главния прокурор на Републиката, искам да кажа следното:

Обидно е за България, че едно очаквано и важно за страната посещение, каквото бе визитата на маркиз Самаранч, президент на МОК, и на г-н Франсоа Карар - генерален директор на МОК, във връзка със световния конгрес "Спорт за всички" във Варна, бе умело  манипулирано и превърнато в скандал, свързан с моята личност и неблагополучията на българското правосъдие.

Все пак конкретно ще кажа, че със Сашо Диков се познавам повече от 20 години, заедно изграждахме телевизията, заедно работихме за българския ски-спорт и за кандидатурата на София за домакин на зимните игри. Не крия, че сме близки, ценя неговия професионализъм, независимо, че той не одобрява моя начин на живот и някои от моите приятели. Да, той ми е колега и приятел, колкото и да се опитват хора-еднодневки да заличат отношенията, които имам с доста интелигентни хора в тази страна.

Колкото до неговия репортаж - смятам, че по традиция той бе обективен и граждански ангажиран, поднесен с болка за престижа на нашата Родина.

София, 25 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНО СДРУЖЕНИЕ "НИТИ" - КАЗАНЛЪК, ЧЛЕН НА СЪЮЗА НА СИНДИКАТИТЕ ОТ ОТБРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, В ПОДКРЕПА НА АКТИВНИТЕ ПРОТЕСТНИ СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Синдикалният съвет на Синдикално сдружение "НИТИ" подкрепя справедливите искания на синдикатите и активните протестни действия на работещите в отбранителната промишленост и

НАСТОЯВА:

1. Народното събрание незабавно да вземе решение по:

- проекта на депутатите от трите парламентарни групи с вx.N 102-34-507/15 октомври 1992 г.;

- Обръщението на стопанските ръководства и на синдикалните организации от отбранителната промишленост от 9 ноември 1992 г.;

- предложенията на КНСБ от 23 ноември 1992 г.

2. Народното събрание да задължи бъдещия Министерски съвет да изпълни решенията в най-кратък срок и да осъществи парламентарен контрол върху изпълнението им.

Заявяваме, че ако не вземете спешни мерки за решаване на проблемите на бранша, ще призовем нашите работници към ефективни протестни действия.

Казанлък, 25 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


11:30
01:12:1992 г.

Редактори: Любомир Йорданов - деж. ред.
                            Нина Гаврилова
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!