1 февруари 1994


София, 1 февруари 1994 година
Брой 22 /1067/


София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА НЕДОВЕРИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ВНЕСЕНО ОТ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


Основно задължение на правителството на Република България е да осигурява обществения ред и сигурността на гражданите. По време на цялото си управление досега Министерският съвет на г-н Любен Беров показа пълна неспособност да се справи с това свое основно задължение.

Правителството не предприе никакви сериозни мерки за ограничаване на ръста на престъпността в България. То не само допусна неимоверно голямо разрастване на престъпността в страната, но и нейното организиране в големи престъпни образувания от мафиотски тип, тяхното срастване с представители на властта и овладяването от тях на важни сфери от стопанския живот.

При пълно бездействие от страна на правителството се допусна да започне война между тези мафиотски групи, при което улиците на градовете станаха арена на бойни действия, пострадаха невинни хора и се травматизира цялото общество.

Достатъчно е да припомним най-драстичните случаи в тази ескалираща улична война:
- нападението над казино "Космос” в Бургас от 18 борци на 7 януари 1993 г.;
- отвличането на двама души на 1 март в Ботевград;
- разбитата кола с бухалки пред комплекс "Хавана" в София;
- първото нападение на казино "Севастопол" през лятото на 1993 г. и отвличането на негов посетител;
- окупирането на Хаинбоаз;
- убийството край Ловеч на Стефан Мирославов-Крушата;
- взривяването на 14 октомври на офиса на фирма "Вис-1" в кв."Иван Вазов";
- нападението на "Декстрим" на 16 ноември и нанасянето на побой над Славчо Бинев и други инициатори за създаването на асоциация "Защита";
- случая в квартал "Надежда” и обстоятелствата, при които загинаха служители на МВР;
- убийството на иранския гражданин Масуд и акцията по залавянето на Мердат и Амир, завършила с тяхното убийство;
- побоя в клуб "Бедни - богати" на 30 декември 1993 г.;
- взривената бомба пред ресторант "Мираж";
- престрелката пред кафе "Бриз" в жк "Дружба", последвана от ответна акция пред казино "Севастопол";
- кулминацията в тази поредица от трагични събития в жк "Белите брези".

Всички тези случаи, както и много други, при които загинаха хора, недвусмислено показваха, че в страната ескалира една тежка и изключително опасна престъпна обстановка, но от страна на правителството и по-специално от Министерство на вътрешните работи и поверените му служби за сигурност не последваха никакви сериозни управленски действия и мерки. Министерство на вътрешните работи действаше по-скоро като регистратор на събитията, отколкото като ведомство, призвано да организира и осъществява борбата с престъпността.

Причините за безпомощното състояние, в което се намира изпълнителната власт и по-конкретно Министерство на вътрешните работи в борбата с организираната престъпност, станаха пределно ясни при събитията от последната година. Те едва ли се коренят в липсата на закони.

Не липсата на закони доведе до това, че висши държавни служители на най-високо управленско ниво в МВР и други ведомства са в недопустими за службата и ранга им близки отношения с ръководителите на престъпния свят. Тези доказателства за корумпираност на широк кръг служители на МВР предопределиха невъзможността на органите, призвани да защитават живота и сигурността на българските граждани, да се справят с престъпността в страната.

От месеци насам българската общественост знае наизуст имената на фирми и техните босове, които вместо с охрана и законен бизнес се занимават с извършване на престъпления. Дейността на тези фирми не е била тайна и за ръководството на МВР, още повече че повечето от тях се оглавяват от техни бивши колеги или криминално проявени от години лица. Какъв закон беше нужен на МВР, за да установи случаите на незаконно притежаване на оръжие и незаконното снабдяване с него и да изземе това оръжие?

Сега правителството се оправдава с липса на закони. Но липсата на закон не попречи на министъра на вътрешните работи да допусне извършването на охранителна дейност в извънработно време на служители на МВР в полза на частни фирми. Така някои служители на Министерство на вътрешните работи се оказаха призвани през работно време да се борят с престъпността, а в извънработно време да бранят мафиотите. При това с благословията на своите началници.

В цивилизовани държави, когато се стигне до подобни трагични инциденти като този в жк "Белите брези", въпросът за вината дори не се дискутира. В подобни случаи ръководителят на вътрешното министерство и съответните ръководители на служби просто поемат своята отговорност и тихо си отиват.

В България всички се убедиха във вината на ръководството на МВР и в неговата неспособност да изпълнява функциите, за които е оправомощено. В България всички чуха, че министърът на вътрешните работи и неговите подчинени се страхуват от няколко джипа престъпници, които можело да обсадят министерството, и затова, вместо да се борят с тях, те предпочитат да пият заедно кафе, да другаруват и преговарят. В България оставки няма.

Правителството застана единодушно зад министър Михайлов, с което пое изцяло отговорността за хаоса в МВР и ескалиралата престъпност в страната.

Ние твърдо вярваме, че всички български граждани добре разбират мотивите за този вот на недоверие към правителството и ги подкрепят с надеждата за едно по-отговорно управление. Надяваме се те да бъдат разбрани и подкрепени и от народните представители.

София, 25 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТИ НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ /29 И 30 ЯНУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/.


        1. Одобрява политическия доклад на главния секретар и оценката за политическото положение в страната през периода от 6.XI.1993 г. до 29.1.1994 г.

2. Одобрява доклада на организационния секретар за проведените окръжни и общински отчетни конференции и за организационното състояние на БЗНС.

3. Одобрява политическите действия на ПП и го упълномощава да продължи срещите и разговорите с парламентарни и извънпарламентарни демократични партии, организации и синдикати, които имат сходни с БЗНС позиции, с оглед координиране действията на протест срещу незаконни и недемократични актове на изпълнителната власт и за предизвикване на предсрочни парламентарни избори.

4. УС счита, че правителството на Беров - с реставрационната си политика, парламентът - с действията и бездействията си, направлявани от прокомунистическото мнозинство, спират реформите, задълбочават хаоса и престъпността - "узаконяват" беззаконието.

5. УС осъжда ценовата и данъчната политика на правителството особено в земеделието, които водят до още по-голямо обедняване на широки слоеве от населението, особено на социално слабите, пенсионерите, безработните, учащите, младите семейства, инвалидите и други.

6. Осъжда нововъведените непосилни данъци за земеделска техника и земя, с които правителството цели задушаването на частната инициатива в земеделието, и призовава стопаните да не ги изплащат.

7. Окръжните и общинските настоятелства да засилят дейността си срещу незаконните политически уволнения на председатели и членове на ликвидационни съвети и ръководители на предприятия.

8. Окръжните и общинските настоятелства да провеждат периодични срещи с членове на БЗНС, които са в системата на местната изпълнителна власт, и с председатели и членове на ликвидационни съвети и поземлени комисии за обсъждане проблемите и хода на поземлената реформа.

9. Одобрява програмите по здравната реформа и борбата с престъпността. Задължава общинските и окръжните настоятелства да организират събрания на земеделските дружби, дискусии и срещи с обществеността за популяризирането им.

10. Управителният съвет одобрява доклада за структурата и функциите на предизборния щаб на Българския земеделски народен съюз.

11. Упълномощава Постоянното присъствие да изгради предизборния щаб до края на февруари 1994 г. Задължава окръжните и общинските настоятелства да изградят местните щабове в срок до 15 март 1994 г.

12. Приема доклада на главния редактор за състоянието на в. "Земеделско знаме". Задължава окръжните и общинските настоятелства да съдействат за увеличаване абонамента за вестника и неговото разпространение.

13. УС приема отчета на Постоянното присъствие за изпълнение на бюджета за 1993 година. Приема бюджета на ПП на БЗНС за 1994 година.

14. УС на БЗНС застава зад справедливите искания на студентите и преподавателите от висшите унебни заведения.

15. УС одобрява "Правилника за устройство дейността и координацията на секциите от специалисти".

16. УС приема информацията за дейността на Земеделския младежки съюз и приветства насрочения за 2 и 3 април конгрес на ЗМС.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 29 ЯНУАРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Родината ни се намира в дълбока политическа, икономическа, социална и нравствена криза. Със своето бездействие и неадекватни действия сегашното правителство на България и подкрепящото го парламентарно мнозинство, съставено от депутатите на БСП, НСД и ДПС, активно способстват не за разрешаване, а за задълбочаване на кризата.

Чувство на безизходност и несигурност е обхванало българския народ. Мнозинството от него живее в условия, по-ниски от екзистенц-минимума.

Икономиката колабира.

Процесите на възстановяването на собствеността на село и реформата в земеделието съзнателно се забавят и затрудняват. Разрухата в селското стопанство е факт.

Приватизацията практически не е започнала.

Организираната престъпност безнаказано господства и се превръща в реална сила, враснала се в структурите на държавата. Домът, собствеността, честта и достойнството на хората са обект на посегателство и поругаване.

Здравеопазването, образованието и науката са в бедствено положение.
Местната власт поради липса на средства не може да изпълнява своите задължения.

БЗНС "Н. Петков" в СДС счита, че в името на спасението на България това правителство трябва час по-скоро да падне, и затова подкрепя искания вот на недоверие, внесен от Парламентарната група на СДС.

Разрешаването на проблемите на страната и излизането ни от кризата са възможни само чрез провеждането на извънредни парламентарни избори, които следва да бъдат насрочени без отлагане. Само една нова конфигурация на парламента, отговаряща на вота на избирателите, способна да излъчи едно силно правителство, изпълняващо програмата на СДС и притежаващо необходимата воля и умение за управление, е в състояние да спре разпадането на държавата и да осигури нейното демократично развитие и благоденствие.

Сегашното правителство не притежава тези качества и оставането му на власт е опасно за България.

София, 29 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЪКОВОДЕН СЪВЕТ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 29 ЯНУАРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


        1. Дава се мандат на ръководството на партията да подписва при определени условия споразумения за предизборно или следизборно сътрудничество с реални некомунистически партии и организации.

2. Националната конференция на партията се насрочва на 2 и 3 април 1994 г.

3. До края на месец февруари да се изгради централен предизборен щаб на партията.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА БОРДА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АСОЦИАЦИЯ "ЕВРО-КОСМО", ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА 17 ДЕКЕМВРИ 1993 Г.


        1. Учреден е Общоевропейски център за моделиране и изграждане на европейски съединени щати, който ще разполага с голям обем информация за проучването и планирането на социалните и на политическите аспекти на еврощатите, както и за инициативите за тяхното реално изграждане. Чрез центъра ще се координира дейността на български и чуждестранни неправителствени организации за непосредствен контакт с народните маси като днешен и утрешен строител на обединена Европа - люлка на древни и съвременни култури. Центърът ще бъде репрезентиран пред обществеността чрез краткото си наименование "ТРАНС-ЕВРО". Идеята за създаването му произхожда от г-н Жак Делор - председател на Комисията на Европейската общност, който препоръчва еврообединителната идея да бъде популяризирана между европейските етноси и да бъде превърната в тяхно практическо действие. Заплахата за нейното реализиране произхожда главно от присъствието на значителна маса от технократи и бюрократи в Съвета на Европа, които я превръщат в абстрактна и елитарна идея; но от заветна мечта народните маси ще я превърнат в техен бит.

Центърът ще предприема иницитиви за духовно просветление за внедряването на евросъзнание като важна психическа съставка на възпитанието в евронравственост. Вече се моделират в перспектива мултиетностния и мултифонен състав на бъдещата еврородина като дар и залог за нейните бъдещи поколения.

2. Учредява се Общоевропейски център за гражданско и политическо съдействие на НАТО, чиято цел ще бъде да се координират инициативите на неправителствени и невоенни организации в страната и в чужбина, желаещи да популяризират политическата стратегия на НАТО, като го превърнат в достъпна за редовите граждани организация. Във връзка с облекчаването на военните ангажименти и преосмислянето на военната стратегия на същата, то тя постепенно ще мултиплицира своята дейност в широкообхватните гражданско, политическо и социално пространство и ще даде своя принос за духовния и за материалния просперитет на полагащия основите на обединението си наш континент.

НАТО е призвана да защитава всеки член на европейското семейство, да парира овреме "рицарите” на диктатури и политически терор; тя трябва да борави еднакво вещо с политически и с военни средства и да постави основите на единна Европа - майка на всички нейни етноси. Ние - като българи - също трябва да убедим НАТО и нейните страни-членки в нашата непоколебимост да браним европейската кауза от домогванията на евентуални "отцепници" и стратези на "блоковите и имперски концепции".

Бордът натоварва председателя на асоциацията да изготви в кратко време концепция - под формата на студия - с наименование "България в НАТО или извън НАТО", която да осветли свързаните с приемането ни в организацията проблеми.

Приели решението:
Дечко Драгиев
Цветан Кардашев
Валентин Петрусенко
Петър Узунов
Божидар Палюшев

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дечко Драгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УТОЧНЕНИЕ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ ПРИ СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ПО ВЪПРОСА ЗА ХАРАКТЕРА НА СТАЧКАТА.


За стачкуващите студенти е ясно, че развитието на събитията в България през последните четири години е създало асоциация между думите "студентска стачка" и "правителствена криза". Длъжни сме да заявим, че уместната асоциация този път е "студентска стачка" - "криза на приоритетите".

Ние смятаме, че е крайно време властимащите и представляващите ни да осъзнаят необходимостта от държавническо мислене. Една държава не може да съществува чрез решения от ден за ден, от час за час. Инвестициите в образованието не се възвръщат мигновено, те са дългосрочен нематериален актив - инвестиция в бъдещето, в просперитета на България. Обидно и жалко е, че чужденците го забелязаха преди нас: "Ако България не се справи с бъдещето, то бъдещето ще се справи с България" /проф. Д.Макфорън, Шотландия/.

Във връзка с тези наши виждания ние бихме искали да зададем следния належащ въпрос:

Да се уточнят политическите сили и синдикалните централи коя от тях понастоящем ни "манипулира", защото по законите на политическата игра би трябвало и да ни финансира.

Забележка: в нашата каса има само 320 лв. /29 януари 1994 г, 12 часът/.

София, 29 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪВЕТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОБЩНОСТТА НА СВОБОДНИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИСКАНИЯТА НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ.


Съветът на представителите на Общността на свободните синдикални организации в България /ОССОБ/ е солидарен с исканията на академичната общност, които са насочени единствено към оцеляване на българската държава.

Затова настояваме:

I. Да се промени начинът на изготвяне на бюджета, като в Закона за съставяне на държавния бюджет се внесат изменения, гарантиращи процентни квоти за отраслите "Наука", "Образование" и "Култура", не по-малки съответно от 0,8 %, 8 % и 0,8 % от брутния вътрешен продукт.

II. Да се предвидят и приемат данъчни облекчения за всички, които спонсорират и финансират научни изследвания, образователни и културни мероприятия.

III. В Класификатора /прил. No 2 на Постановление на Министерския съвет /ПМС/ No 71/6 април 1993 г./ научно-преподавателските кадри да се включат с коефициентите, предложени от министъра на науката и образованието /Писмо No 04-12-36/5 ноември 1993 г. до Министерство на труда и социалните грижи /МТСГ/ и Министерсто на финансите /МФ/, при условие че са осигурени напълно от държавния бюджет всички полагащи се доплащания, като при това предвидените средства за Фонд работна заплата /ФРЗ/ и Държавно обществено осигуряване /ДОО/ бъдат не повече от 70 % от общия бюджет.

IV. Народното събрание спешно да приеме закон за държавния служител, закон за интелектуалната собственост и нов закон за акредитацията.

V. Да се разработи система /въз основа на "Националния фонд за научни изследвания" и евентуално създадените други институции/ за постепенно преминаване към проектно финансиране.

VI. Да се прецени необходимостта от промени в законите за научните степени и звания и за висшите учебни заведения /ВУЗ/ при обсъждане на споменатите в T.IV закони.

София, 27 януари 1994 г.

СЪВЕТ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ОССОБ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Асен Чаушев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИТЕТА ПО ЕНЕРГЕТИКА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА И ТОПЛОЕНЕРГИЯТА И ПОЛОЖЕНИЕТО НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ поздравява ръководството на Конфедерацията на независимите синдикати в България за това, че успя да разкрие и да изобличи спекулативната политика на Комитета по енергетика за електроенергията и топлинната енергия. Вече окончателно стана ясно, че правителствата след 10 ноември 1989 г. провеждат антинародна спекулативно-черноборсаджийска политика, която е само в интерес на тези, които ограбваха, ограбват и ще продължат да ограбват трудовия ни народ. Най-много страдат пенсионерите и другите социално слаби слоеве от населението. Как може Комитетът по енергетиката да продава на населението електроенергията и топлоенергията на двойно по-големи цени от цената, която струват? Как може правителството на проф. Беров да търпи такава аномална грабителска политика, която провежда. Едни грабеха и лапаха до 10 ноември 1989 г., другите - след тази дата бързат да не останат в грабителството си по-назад от своите предшественици, а народът ни влачи мизерията, глада и нищетата. Пенсионерите няма с какво да си купят бельо, обувки, храна, а да не говорим за облекло. Кой, къде и за какви цели прахосва спестителните фондове на пенсионерите? Та нали за осигуряване на спокоен живот след пенсиониране плащаме на държавата данък общ доход /ДОД/ 12%. Къде са отивали тези пари и докога правителството ще спекулира и ще изплаща едва ли не милостиня на пенсионерите? Те не искат нищо повече освен това, което са си плащали за получаване на заслужени пенсии. Те не искат милостиня от никого.

Секретариатът на ЦК на БКП призовава населението да не плаща нито електроенергия, нито топлинната енергия, докато не се преизчисли действително струващата изразходвана електроенергия и топлинна енергия от 10 ноември 1989 г. до сега. Крайно време е правителството на проф. Л. Беров да си подаде оставка и да си върви след този скандал. Това е позор за едно правителство, което даже си гласува извънредни заплати за 1993 г. за това, че е ограбвало народа ни. Крайно време е проф. Беров да обяви размера на правителствените заплати.

София, 25 януари 1994 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА БУЛ. "ЯНКО САКЪЗОВ”.


Научаваме от медиите, че по предложение на кмета на София градските съветници са решили да преименуват значителна част от бул. "Янко Сакъзов" на ул. "Мадрид”. Основание за това действие било пристигането на кмета на столицата на Испания.

При всичкото уважение, което имаме към нашите гости, ние считаме, че такива малки сметки, с неизвестна за кого изгода, са оскърбителни за паметта не само на една от най-големите фигури в българския обществен живот, но и в международното социалдемократическо движение.

Янко Сакъзов, родоначалникът на социалното законодателство в България, основателят на Социалистическия интернационал и член на Изпълнителния му комитет, не може да бъде обект на каквито и да е сметки.

Проблемът дори не е само до личността на Янко Сакъзов. Какво ще стане, ако за да се харесваме на наши гости, сваляме имената на видни българи? Или в духа на променливото пристрастие на г-н кмета ще продължи гаврата с националните ценности.

Изпълнителното бюро на Българската социалдемократическа партия предлага общинските съветници да преразгледат своето решение и да прекратят кощунството с името на един от най-големите български общественици. В противен случай ще уведомим световната и испанската общественост както за грозната постъпка, така и за мотивите, които стоят зад нея.

София, 28 януари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 1 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ВРЪЩАНЕ НА Н.В. ЦАР СИМЕОН ВТОРИ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 25 АПРИЛ 1993 Г. В СОФИЯ.


VII. ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ.

Член 14. /1/ Движението има следните централни органи:
а/ Национален форум;
б/ Национален съвет;
в/ Оперативен политически съвет;
г/ Контролен съвет - централен.

/2/ Всички длъжности в централните органи на движението са изборни без ограничения за броя на мандатите.


VIII. НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ

Член 15. /1/ Националният форум е върховен орган на движението и може да взима решение по всякакви въпроси, свързани с неговата дейност.

/2/ Националният форум се състои от избрани делегати от районните клубове и делегати по право.

/3/ Всеки клуб с членски състав до 50 души има право да изпрати един делегат. Клубове с членски състав над 50 души изпращат до трима делегати. Членовете на Оперативния политически съвет и на Контролния съвет - централен са делегати по право.

/4/ Националният форум се свиква редовно веднъж на две години от Оперативния политически съвет. Националният форум на движението може да бъде свикан и по инициатива на Контролния съвет - централен или по искане на 1/10 от членовете на движението. Датата, часът, мястото и дневният ред, поради който се свиква Националният форум, се съобщават писмено на районните клубове един месец по-рано.

/5/ Всеки делегат има право на един глас при вземане на решения от Националния форум.

/6/ Националният форум може да взема решения само ако е свикан редовно и на него присъстват делегати, представляващи най-малко половината от регистрираните клубове на движението. Ако е редовно свикан, но не присъстват необходимите за вземане на решения делегати, то Националният форум се отлага с един час и след което може да взема решения независимо от броя на делегатите.

/7/ Когато заседава, Националният форум избира водещ и протоколчик. Решенията на Националния форум се публикуват в печатния орган на движението.

Член 16. /1/ Националният форум на движението:
а/ Приема Програмата на движението и определя основните насоки в неговата дейност.
б/ Утвърждава концепция за стратегията на движението.
в/ Приема отчетите на централните органи.
г/ Избира за срок от две години председател на движението.
д/ Избира за срок от две години до трима секретари.
е/ Избира за срок от две години председател на Контролния съвет - централен.
ж/ Избира членовете на Оперативния политически съвет и на Контролния съвет - централен и взема решения за промяна в състава им.
з/ Определя размера на встъпителния внос и членския внос и реда за тяхното използване и разходване.
и/ Определя бюджета на движението.

/2/ Националният форум на движението взема решения при мнозинство повече от половината от присъстващите делегати с явно гласуване, с изключение на изборите, които се провеждат с тайно гласуване.


IX. НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ

Член 17. /1/ Националният съвет се състои от членовете на Оперативния политически съвет, Контролния съвет - централен и председателите на районните клубове.

/2/ Националният съвет може да взема решения по всички въпроси от компетенцията на Националния форум, когато същият не заседава, с изключение избора на председател и секретари на Оперативния политически съвет, Председател на Контролния съвет - централен, както и прекратяването на движението.

Член 18. /1/ Националният съвет се свиква редовно най-малко два пъти в годината от Оперативния политически съвет. Националният съвет на движението може да бъде свикан и по инициатива на Контролния съвет - централен или по искане на 1/5 от районните клубове на движението. Датата, часът, мястото и дневният ред се съобщават писмено на районните клубове един месец по-рано.

[?]

/4/ Всеки участник има право на един глас при вземане на решения от Националния съвет.

/5/ Националният съвет може да взема решения само ако е свикан редовно и присъстват най-малко половината от участниците в него. Ако е редовно свикан, но не присъстват необходимите за вземане на решения участници, то Националният съвет се отлага с един ден, след което може да взема решения независимо от техния брой.

/6/ Когато заседава, Националният съвет избира водещ и протоколчик. Решенията на Националния съвет се публикуват в печатния орган на движението.

/7/ Националният съвет на движението взема решения при мнозинство повече от половината от присъстващите участници с явно гласуване.


X. ОПЕРАТИВЕН ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ

Член 19 /1/ Оперативният политически съвет е централният изпълнителен орган на движението, който е постоянно действащ.

/2/ Оперативният политически съвет се състои от председателя на движението, до трима секретари и от пет до петнадесет членове, които се избират от Националния форум на движението.

/3/ Оперативният политически съвет определя самостоятелно реда за своята работа.

/4/ Оперативният политически съвет взема решения с мнозинство повече от половина та от членовете си.

Член 20. /1/ Оперативният политически съвет:
а/ Подготвя работата на Националния форум и Националния съвет и организира изпълнението на решенията им.
б/ Ръководи текущата дейност на движението, когато не заседава Националният форум, и поддържа връзка с районните клубове.
в/ Информира за своята дейност членовете на движението.
г/ Издига кандидати на движението за изборни длъжности в законодателната, изпълнителната и съдебната власт.
д/ Стопанисва имуществото на движението.
е/ Налага по предложение на районните клубове дисциплинарни мерки на членове на движението, включително и решения за изключване на членове на движението,
ж/ Определя говорителите и помощните органи на движението,
з/ Отговаря за издаването на печатния орган на движението,
и/ Отговаря за документацията на движението,
к/ Отчита дейността си пред Националния форум.

/2/ На заседанията си Оперативният политически съвет води протокол в определена за целта книга, който се подписва от председателя и от един секретар.


XI. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ - ЦЕНТРАЛЕН

Член 21. /1/ Контролният съвет-централен е в състав от трима до пет души, като в това число е и неговият председател, избрани за срок от две години. Членовете на Контролния съвет-централен не могат да участват в други изпълнителни органи на движението.

/2/ Контролният съвет - централен:
а/ Съблюдава спазването на устава на движението от неговите членове и органи,
б/ Следи за опазването на имуществото на движението
в/ Проверява документацията на движението, на неговите органи и на касата,
г/ Сигнализира съответния орган на движението за нарушения, както и за евентуални такива с оглед прекратяването и предотвратяването им.
д/ Разглежда жалби на членове срещу решения на органи на движението, като проверява, отменя или потвърждава тези решения в съответствие с устава.

Член 22. /1/ Контролният съвет - централен се свиква на заседания от неговия председател, а при нужда - от който и да е негов член.

/2/ Контролният съвет - централен взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.

/3/ На заседанията на Контролния съвет - централен се води протокол в определена за целта книга, който се подписва от всичките му членове.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
01.02.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Маргарита Анева
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!