1 август 1994

 
София, 1 август 1994 година
Брой 148 /1193/


София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА УСПЕЕ" НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТО НА ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /30, 31 ЮЛИ 1994 Г., СОФИЯ/.


УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ НА ДЕМОКРАЦИЯТА,

Днес нашето отечество е изправено пред избор. Дали да се върнем назад към едно социалистическо управление и засилване на икономическата и моралната криза в българското общество - това е пътят, който предлага Българската социалистическа партия /БСП/. Или да се продължи напред по пътя на смяна на икономическата система и ново гражданско общество, основано на ценностите на демокрацията и защитата на националните интереси. Този път е път към успеха на България и той означава:
1. Успех на всеки български гражданин, на всяко българско семейство.
2. Либерална икономическа политика и свобода на частната инициатива.
3. Сигурност за всеки дом.
4. Решителни действия срещу мафията, корупцията и престъпността.
5. Подкрепа за дейците на науката, културата, спорта и образованието.
6. Реализиране на творческия потенциал на младите хора в България.
7. Развиване и утвърждаване на националните и народностните традиции/ценности и морал.

Ние предлагаме този път на всички демократично мислещи хора и организации. Това е пътят към силна и преуспяваща България. Път за европейското обединение, към сигурност и стабилност на българската държава и на Балканите.

На проведения на 30 и 31 юли 1994 г. Национален партиен съвет на Радикалдемократическата партия /НПС на РДП/ ние обсъждахме и приехме основните програмни документи на партията. Тези документи отразяват нашата решимост да работим за успеха на демократичните и честно мислещите хора на България. Същевременно ние за пореден път изразяваме категоричен протест срещу всеки опит за:

1. Разцепление на Съюза на демократичните сили /СДС/, откъдето и да идва то.

2. Подмяната на основните демократични ценности и свободи с теснопартийни амбиции и апаратни действия.

3. Манипулиране с решенията на националните конференции на СДС, нанасящо вреда на каузата на коалицията.

Конкретен пример за това е подмяната на целта на парламентарния бойкот и превръщането му в средство за отстраняване на партии в СДС.

4. Предприемането на крайни псевдореволюционни действия от някои структури в СДС, които имат левоцентристка ориентация.

5. Опитите за разбиване единството на Парламентарната група /ПГ/ като действено оръжие на основната политическа сила, защитаваща демокрацията в България.

6. Утвърждаване на стил и методи на ръководство на Националния координационен съвет /НКС/ на СДС, които напомнят рецидиви от миналото на болшевишките партии.

7. Изкуствено стимулиране на конфликтни ситуации за извличане на дивиденти на принципа "разделяй и владей", с което се подменя основният ни политически противник.

8. Унищожаване на коалиционния характер на СДС чрез подмяната му с отдавна замисляната "синя партия”.

9. Блокирането на работата на НКС за взимане на важни и неотложни политически решения.

Ние сме против бруталния политически акт на замразяване на Демократическата партия от НКС на СДС.

Ние сме за:

1. Ефективна стратегия и тактика за разширяване на политическото влияние на СДС.

2. Сътрудничество с всички некомунистически десни и десноцентристки партии и организации.

3. Преустановяване на абсолютно неприемливите атаки срещу партии и организации в СДС с цел реализирането на теснопартийни интереси и партизански амбиции.

4. Поемане на ясна отговорност от председателя на НКС на СДС г-н Филип Димитров и цялото ръководство, както и платения апарат на Национална координация за серията от провали и загуби на коалицията както в проведените местни избори, така и за разбиването на изградени структури по места.

5. Преустановяване на практиката чрез необмислени акции по същество да се помага ча БСП и прокомунистическото мнозинство в НС.

Ние декларираме:

1. РДП е против участието на СДС в правителство в рамките на този парламент.

2. РДП е за ускоряване на работата по програмата на СДС. Авторите на нашите разработки и техните екипи ще се включат с готовност в разработването на съответните раздели от програмата на СДС.

Ние сме за успех на България и подаваме ръка за обща работа на всички, които споделят ценностите на демокрацията и гражданското общество.

София, 31 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ "ШАЛОМ" ПО ПОВОД НА ТЕРОРИСТИЧНИЯ АКТ В СЕДАЛИЩЕТО НА ЕВРЕЙСКАТА ОБЩНОСТ В БУЕНОС АЙРЕС.


Организацията на евреите в България "Шалом" изразява своето възмущение от гнусния терористичен акт в седалището на еврейската общност в Буенос Айрес, причинил смъртта на десетки и раняването на над двеста невинни граждани. Експлозията в Аржентина, която отекна в цял свят, доказа още веднъж, че и днес, в края на XX век, са живи антисемитизмът и расовата ненавист, че в света съществуват среди, готови с всички сили да попречат на мира в Близкия изток.

Еврейската общност в България, оцеляла в годините на Втората световна война благодарение на толерантността и достойната позиция на българския народ, е уверена, че и днес обществеността у нас ще отхвърли и порицае всяка проява на антисемитизъм и чове-коненавистничество. Защото фанатизъм, бил той на мюсюлманските фундаменталисти или на последователите на Хитлер, е еднакво опасен за мира и спокойствието във всяка страна.

София, 20 юли 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА "ШАЛОМ": Еди Шварц

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА СИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ В "АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД, ТЪРГОВИЩЕ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Конфедеративния съвет на Конфедерация на труда /КТ/ "Подкрепа" изразява своята солидарност към синдикалните действия, които провеждате в защита на вашите законни искания.

Бездействието на министъра на транспорта и на неговите представители за пореден път показва нежеланието на управляващите да спрат корупцията и разпродажбата на държавно имущество, както и нарушенията на Кодекса на труда и постигнатите договорености.

Призоваваме обществеността в Търговище да подкрепи вашите справедливи искания и да запази спокойствие при провеждане на протестните действия.

Кърджали, 21 юли 1994 г.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ: д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МОЛБА НА ЙЕРОМОНАХ ЕВТИМИЙ - ИГУМЕН НА МАНАСТИР "СВЕТИ ЖИВОПРИЕМЕН ИЗТОЧНИК", ГОЛЯМО БУКОВО, БУРГАСКА ОБЛАСТ, ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНИТЕ ГРИЖИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОКАЗВАНЕ НА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ДОВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ В МАНАСТИРА.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

По моя инициатива се захванах да възстановя изоставения манастир в Странджа планина. С помощта на фирми и на благочестиви християни възстанових манастирската църква. Предстои ми да построя една сграда за пренощуване на богомолците, защото всички сгради са рухнали и негодни за обитаване.

Затова се обръщам към вас и вашето ръководство с молба да се обърнете към пенсионерите да ми преведат в Стопанска банка гр. Средец, клон ДСК с/ка 185/619 за манастир "Свети живоприемен източник" - с. Голямо Буково, като на сградата ще сложа паметна плоча, направена от социално слаби пенсионери.

Вярвам, че молбата ми ще бъде удовлетворена.

с. Голямо Буково, 30 юни 1994 г.

С УВАЖЕНИЕ:

† йеромонах Евтимий - игумен на манастир
"Свети живоприемен източник"

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ФОНДАЦИЯ "ДОВЕРИЕ И ЗАКРИЛА", ПРИЕТ ОТ УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА 27 ЮЛИ 1993 Г.


Статут

Чл. 1 /1/ Фондацията е юридическо лице и се учредява в съответствие с чл. 149 - 154 от Закона за лицата и семейството от представители на частния, на обществения и на държавния бизнес.
/2/ Времетраенето на фондацията не се ограничава със срок или с друго условие.


Наименование и седалище

Чл. 2 /1/ Наименованието на фондацията е Фондация "Доверие и закрила", наричана по-натагьк в устава "Фондация". Наименованието се изписва и на латиница.
/2/ Седалището на фондацията е в София. Адресът на управлението е: София, пл. "България", No 1, НДК, община "Триадица".
/3/ Пълното или съкратено наименование на фондацията, седалището и адресът на управлението й се поставят върху всички документи и издания на фондацията.


Имущество

Чл. 3 /1/ Имуществото на фондацията се образува от имуществото, дарено от учредителите, съгласно учредителния акт, наследства и дарения от трети лица в полза на фондацията и от доходи от стопанската дейност.
/2/ Имуществото на фондацията се влага в банкови депозити, ценни книжа /облигации, акции и др/, във фирми, недвижими имоти и по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират достатъчен доход за запазване и увеличаване на имуществото, като се държи сметка за инфлацията, и за финансиране на идеалните цели на фондацията.


Финансиране на дейността

Чл. 4. За финансиране на дейността на фондацията в съответствие с целите й се използва доходът от имуществото на фондацията, спонсорски пари във връзка с дейността, както и дарения или завещания, респективно доходът от тях, в съответствие с волята на дарителя, съответно завещателя.


Дарения

Чл. 5/1/ Всички български и чуждестранни юридически и физически лица могат да правят дарения и завещания в полза на фондацията. Даренията и завещанията могат да бъдат правени с условие за използване по определен начин в съответствие с целите на фондацията.
/2/ Когато дарителят или завещателят желае с дарението да бъде учредена награда, стипендия, специализиран финансов фонд или да бъде финансирана специална програма и други подобни, той може да поиска наградата, стипендията, фондът или програмата да носи неговото име или друго, определено от дарителя наименование.
/3/ Предмет на дарение или завещание могат да бъдат пари в лева или валута, движими и недвижими имоти, произведения на изкуството и на културата, обекти на интелектуална собственост и други ценности. Значимите дарения и съответните дарители се вписват в специална книга.
/4/ Даренията, завещанията и условията, при които са направени, се приемат от председателя, който по своя преценка в отделни случаи може да потърси мнението на Управителния съвет.


Цел на фондацията

Чл. 6 /1/ Фондацията има за цел организационно и финансово подпомагане и съдействие на националната полиция и районните дирекции на вътрешните работи /РДВР/ - София, в борбата с престъпността, охраната и осигуряването на обществения ред и националната сигурност.
/2/ Съветът на дарителите на фондацията или Управителният съвет могат да формулират и други цели и задачи, които трябва да отговарят по дух на изложените в предходната алинея.


Дейност

Чл. 7 /1/ В съответствие с целите си фондацията пряко или чрез образувани от нея дружества или клонове, самостоятелно или съвместно с други български или чуждестранни организации:
     1. финансира провеждането на школи и курсове за повишаване на професионалната подготовка на личния състав на националната полиция и на РДВР - София;
     2. отпуска средства за професионалната, физическата и спортна подготовка на полицейските служители;
     3. определя средства за материално стимулиране на отделни полицейски служители за постигнати добри резултати в пряката им служебна дейност;
     4. съдейства при финансирането на техническото оборудване и преоборудване на РДВР - София, и други полицейски поделения;
     5. отпуска средства за осъвременяване на материалната база на РДВР - София, и на други полицейски поделения;
     6. финансира други проекти и дейности, свързани с целите на фондацията;
     7. установява делови, функционални и структурни връзки и контакти с фондации от страната и чужбина;
     8. създава със собствени средства търговски дружества, участва като учредител или придобива участие в акционерни, с ограничена отговорност и др. дружества, инвестира в чужбина и в страната, открива представителства в страната и в чужбина.
/2/ За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си фондацията може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи и вещни права, ценни книжа, права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуална собственост, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин при спазване на нормите на действащото законодателство.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ - ВАРНА, КЪМ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, КОИТО СА ПРОТИВ РЕСТАВРАЦИЯТА НА КАПИТАЛИЗМА, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФРОНТ ЗА НАЦИОНАЛНО СПАСЕНИЕ.


Тече петата година от извършения на 10 ноември 1989 г. контрареволюционен преврат в страната, поставил си за цел възстановяване на отминалия частен капитализъм. Под прикритието на лозунга ”3а демокрация и пазарна икономика” се извършва усилено разграбване и унищожаване на икономическия потенциал на страната и на останалото национално богатство. Започна и разпродажбата на чужди капиталистически обединения на природните богатства на страната и на материално-техническата й база, създадена от нашия и на родителите ни труд.

В същото време голяма част от създателите на това национално богатство са безработни, други работят непълно, трети са пенсионирани преждевременно с минимални пенсии, а най-младата и квалифицирана част от нацията увеличава редиците на икономическата емиграция. Увеличава се и несигурността за съществуването на отделните трудещи се и на страната като цяло.

Вместо да се посочат ясно и открито причините за този регресивен процес в обществото и се поведе решителна и безкомпромисна борба за неговото спиране и изкореняване, се лансира идеята за ”лява алтернатива” на основата на частното капиталистическо производство. Основен носител на тази идея е ръководството на Българската социалистическа партия /БСП/. По него се равняват и ръководствата на някои партии, деклариращи, че са марксистко-ленински, че са за социализъм и комунизъм и пр.

Забравя се фактът, че действащата Конституция на Република България, узаконяваща реставрацията на частния капитализъм, бе приета от последното Велико народно събрание /ВНС/ при абсолютното мнозинство на депутати от БСП. Именно те, заедно с представените от името на Съюза на демократичните сили /СДС/ депутати - бивши партийно-административни кадри и изразяващи общо интересите на бившата партийно-бюрократична буржоазия /номенклатура/, приеха тази конституция. Причината за това е, че господствалата в партията и в страната номенклатура и присвоила си правото да се разпорежда с благата на обществото извърши индивидуално натрупване на големи парични средства чрез хазнокрадство, корупция и пр., които средства тя реши да превърне в частен производителен капитал. Началото на този процес бе приемането на Указ 56, а политическият акт - превратът на 10 ноември 1989 г. и последвалото приемане на новата конституция на страната и на останалите нормативни актове.

Разделянето на бившата БКП на две основни буржоазни партии: дясна /консервативна/ - СДС, и лява /либерална/ - БСП, бе в унисон със съществуващото във всички частно-капиталистически страни двупартийно буржоазно управление. Това са две партии на експлоататорите, на бившите бюрократични, а днес частнособственически буржоа. Която от тях и да дойде на власт, реставрацията ще продължи, ще продължи и разграбването на националното богатство и разслояването на народа на бедни и на богати, на наемни роби и на наематели - робовладелци.

Единственото спасение е в смъкването от власт на преустройващата се в частна бивша партийно-бюрократична буржоазия, както и на реституираната такава. Отмяна на действащата конституция и останалите нормативни актове, узаконяващи реставрацията на частния капитализъм, и установяване на власт на трудовия народ начело с неговата работническа класа.

Призоваваме всички партии, организации, съюзи и движения, които са против реставрацията на частния капитализъм, против новото по-жестоко икономическо и политическо робство, които са за работа, хляб и спокойствие на огромното мнозинство от гражданите на страната, да се обединим в единен Антиреставрационен съюз, да изградим Фронт за национално спасение. Само така ще можем да изпълним своя дълг към българския народ и към бъдещите поколения.

Варна, 9 май 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА НК НА БРСП:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. Иванов

/Пресслужба "Куриер"/


14:15:00
01.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнител: Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!