144 ДУМИ

Мандатът на Великото народно събрание изтича. Българската демократична общественост се приближава към новите парламентарни и общински избори.

Ето защо ние, група депутати от СДС, без разлика дали се числим към напусналите или останалите в парламента, заявяваме солидарно:

-че намираме за тактически правилно напускането на парламента от нашите колеги, като ефективно средство за Ускоряване на законотворческата работа;

-че приветстваме позицията на работещите в парламента депутати, които полагат усилия за усъвършенствуване на 3аконодателната подкрепа за икономическата реформа, както за изливането на конституционните основи на бъдещото демократично гражданско общество;

-че сме ра зтревожени от противоречията между някои от лидерите на демократичната опозиция.

С Цената на всичко сме решени да преодолеем личните огорчения и пристрастия и с разум и толерантност да възстановим политическото равновесие и разбирателство в името на единствено важната задача пред всички — изборната победа на СДС в името на демократичното и мирно бъдеще на България.

 

(Документът е публикуван от Румен Данов в книгата му "Българските освобождения" стр- 173-174. Част от неговата предистория може да бъде видяна тук.)