1 август 1995


София, 1 август 1995 година
Брой 148 /1449/


София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" И КООРДИНАЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.


Ръководствата на двете партии, водени от съзнанието за необходимостта от разширяване и задълбочаване на сътрудничеството и взаимодействието между партиите и организациите от левоцентристкото политическо пространство, изразяват своята готовност за равноправно и взаимноизгодно сътрудничество в следните направления:
1. Редовни срещи между ръководствата на двете партии за взаимно информиране и консултиране на своите позиции и намерения.
2. Осъществяване на съвместни обществени и политически инициативи и съдействие за тяхното информационно отразяване.
3. Взаимна защита и представляване на интересите пред държавни органи, обществени организации и институции.
4. Взаимно подпомагане при създаването на местни организации и създаване на условия за тяхното ефикасно взаимодействие при защита на интересите им пред и в органите на местната власт.
5. Взаимно подпомагане с експертни анализи, изследвания и кадри за нуждите на партиите или на държавното управление.
6. Сътрудничество за съгласувана информационна политика и подпомагане изданията на партиите, за тяхното списване, разпространение и популяризиране.
7. Взаимна подкрепа при изборни кампании и важни обществени инициативи, изрично договорени със специално споразумение.

За осъществяване на тези намерения и действия Изпълнителният съвет на Политически клуб "Екогласност" и Координационния комитет на Народнолибералната партия "Стефан Стамболов" ще създават общи звена за осъществяване на тази политика и контрол върху нейното прилагане и изпълнение.

София, 31 юли 1995 г.

                                                                                        ЗА ПК "ЕКОГЛACHOCT": Стефан Гайтанджиев

                                                                                        ЗА НЛП "С. СТАМБОЛОВ": Георги Минков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *


София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ИВАН КОСТОВ ДО УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗДИГАНЕ НА ЕДИННА КАНДИДАТУРА ЗА КМЕТ НА СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,

Позволете ми да пожелая ползотворна работа на заседанието на вашия Управителен съвет, което ще се състои в съдбоносен за българската опозиция момент.

В цялата страна продължава подготовката на нашите членове и привърженици за предстоящите местни избори. Зная със сигурност, че всички членове на Управителния съвет на Българския земеделски народен съюз приемат издигането на общи кандидатури на Съюза на демократичните сили и на Народния съюз като единствената възможност да се противопоставим заедно на настъплението на комунизма. Надявам се, че вашите решения днес ще дадат допълнителен тласък на този процес навсякъде в страната.

Възползвам се от възможността да изразя твърдото становище на Съюза на демократичните сили, че основен фактор за бъдещия успех на тези общи намерения е постигането на съгласие за издигане на единна, избираема и политически ангажирана кандидатура за кмет на столицата.

Заедно ще победим!

София, 28 юли 1995 г.

/"Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ЦЕНИТЕ НА ТОКА.

    
ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

Отново се стоварва на гърба ни неспособността на правителството на Българската социалистическа партия да измъкне енергетиката от дъното, до което я докара подкрепяното от нея правителство на професор Беров.

Всички ние, които плащаме милиардите долари дългове на комунистите, без да знаем за какво са употребени тези пари, сега трябва да изтърпим и социалния удар, който ни нанасят техните наследници, решили да ни сюрпризират с 36 процента увеличение на цените на електроенергията. И то след като до вчера ни се кълняха, че няма да отстъпят на натиска на световните финансови институции.

Но не световните финансови институции са се натискали да предлагат заеми на правителството на Беров, а и сега на г-н Виденов, а последните са търсили сключване на споразумение с тях за помощи в енергетиката. А такива помощи са нужни, но защо се стига до тях:
- защото г-н Беров и г-н Виденов вече две години и половина не излязоха пред народа със стратегия за развитие на енергетиката;
- защото енергетиката работи с намалена мощност, но не защото енергия не е нужна, просто или няма гориво, или не е платено, или са необходими ремонти на мощности, без които ни чака тъмна зима, и това е поради пълно непознаване или незаинтересованост от страна на правителството на проблемите на енергетиката. А за тъмна и студена зима се говори не на шега;
- защото правителството няма смелостта да извърши необходимите структурни реформи в енергетиката, като и да снеме бремето на неизвършените вътрешни и външни разплащания на енергийните ни компании;
- защото Министерството на финансите и Комитетът по енергетика под ръководството на г-н Виденов не могат да постигнат елементарен консенсус в крайна сметка какво е нужно на енергетиката.

Комитетът по енергетика държи увеличението на цените на електроенергията да бъде над 33 процента, а Комисията по цените към Министерския съвет смята, че увеличението от над 33 процента ще предизвика взрив на инфлация.

Е тогава кой лъже - вестник "Дума" от 27 юли 1995 г., в който се твърди, че поскъпването от 36 процента ще доведе до инфлация от 5,2 процента, или Комисията по цените, която твърди, че увеличението на цените на електроенергията над 33 процента ще доведе до взрив на инфлация.

Вкарайте ред в двора си, г-н Виденов! И тогава излезте Вие и Вашите емисари пред народа и му обяснете кой има вина за сегашното състояние на енергетиката! И увеличението на цените ще реши ли проблемите Ви, или е поредното хвърляне на прах в очите с много сериозни социални последици за всички ни в зората на XXI век!

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ЛИБЕРАЛНА ПАРТИЯ - ПЕРНИК, ЗА ПРОВЕДЕН ВТОРИ КОНГРЕС.


На 21 юли 1995 г. Либерална партия - Перник, проведе своя втори конгрес. На него за председател на партията бе преизбран Кирил Борисов. Конгресът избра за секретар Иван Владимиров, а за говорител - Иво Лесов.

Бе решено партията да участва /по преценка на председателя/ самостоятелно или в коалиция в изборите за общински съветници и кметове.

Перник, 24 юли 1995 г.

                                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кирил Борисов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЖЕНСКИ СЪЮЗ, ПРИЕТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА "БЪЛГАРКАТА ДНЕС И УТРЕ - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ" /24 И 25 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание и до председателя на Министерския съвет.


Ние, участничките в конференцията "Българката днес и утре - актуални проблеми",

след като изслушахме с внимание изнесените за пръв път на тази конференция факти за организираното участие на българката в обществения живот на страната от средата на XIX век до 1945 г., когато насилствено това движение бива ликвидирано и информационно заличено,

изпълнени с гордост от интелектуалните сили, родолюбието и всеотдайността на нашите предшественички чрез участието им в борбата за независимост, за защита на гражданските права, отстояване на либералните ценности и издигане на международния престиж на България,

решени да следваме традициите на българското женско движение за съхраняване на националното самосъзнание, морала и духовния потенциал на нацията,

след като анализирахме основните трудности, пред които е изправена българката днес,

определихме следните четири групи проблеми, към разрешаването на които ще насочим нашето внимание:

I. Разрухата на духовните и религиозни ценности, както и възстановяване на традициите и националното самочувствие.

Смятайки, че можем да имаме съществен принос за напредък в разрешаването на този проблем, ние решаваме да работим за:
- осигуряване на достойно място на интелигенцията като двигател за развитие на съвременното общество;
- популяризиране постиженията на българската наука, изкуство и култура;
- оценяване и заплащане на интелектуалния труд според световните критерии;
- възпитаване на младото поколение в нормите на отвореното демократично общество;
- създаване на условия за възпитание в духа на моралните стойности на религията.

000000II. Икономическите, социалните и психологическите затруднения на съвременното българско семейство при прехода към отворено общество.000

Смятайки, че можем да имаме съществен принос за напредъка в разрешаването на този проблем, ние решаваме да работим за:
- провеждане на научно обоснована и специално разработена политика за семейството и населението;
- провеждане на просветна дейност с ангажиране на средствата за масова информация.

III. Трудностите пред българката, свързани с безработицата, професионалната й реализация, психологическия стрес в резултат на обедняването и дискриминацията й в прехода към отворено общество.

Смятайки че можем да имаме съществен принос за напредъка в разрешаването на този проблем, ние решаваме да работим за:
- законодателна защита;
- данъчни преференции;
- образователни и квалификационни програми.

IV. Моралното и физическо насилие над личността в семейството и обществото.

Смятайки, че можем да имаме съществен принос за напредъка в разрешаването на този проблем, ние решаваме да работим за:
- взаимодействие със съответните институции, професионално ангажирани с борбата срещу насилието;
- съставяне на база данни за случаи на физическо и морално насилие върху жени;
- осигуряване на безплатна специализирана консултантска помощ на жени, върху които е извършено насилие.

Женските неправителствени организации ще настояват за право на законодателна инициатива по въпроси, свързани с проблемите на жената, детето, майчинството, семейството и политиката на населението.

Този документ е обобщение на 66 решения, приети от участничките в конференцията.

Организационният комитет изказва своята искрена благодарност на Фондация "Отворено общество", която с финансовата си подкрепа направи възможно провеждането на конференцията.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА/ "ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА И ЗАДАЧИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ КАТО УПРАВЛЯВАЩА ПАРТИЯ", ИЗНЕСЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ЖАН ВИДЕНОВ ПРЕД ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ /28 И 29 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Уморено общество, разрушена икономика, дестабилизирани държавни институции, абсурдни идеологеми, разбити илюзии, отчаяние и носталгия - това е наследството, което получихме от предшествениците си. Демократичната левица пое управлението на страна, намираща се в състояние на безпрецедентна икономическа криза, драстично свиване на производството, огромен брой губещи предприятия, изоставени или завзети от други пазари, колабираща банкова система, идеологизирана външна политика, разбити правоохранителни структури и незапомнена в цялата ни история престъпност с изградени структури, сраснали се с държавния апарат.

Хората се нуждаеха от стабилност. Проучванията показваха, че едно голямо мнозинство би било съгласно спокойствието да бъде постигнато дори с насилие. Не се поддадохме на изкушенията, които крие в себе си тази обществена психология. Започнахме да възстановяваме управляемостта на системата, да стабилизираме държавността стриктно в рамките на законите и съобразно конституционния ред. А това се оказа неимоверно трудно. След неколкогодишно рушене трябваше държавата отново да се изгражда нормативно, структурно, кадрово, държавни органи на различни равнища да поемат своята отговорност за управлението; да създават нови звена за контрол и управление на определени сфери; да развиват постепенно модерните структури на съвременната социална държава от европейски тип; да се подчиняват на провежданата политика, като се откъсват от влиянието на разнопосочни групови и лични интереси.

Обществото нямаше големи илюзии за бързи успехи, но обяснимо е, че особено за социалните групи в изключително тежко състояние лимитът на търпение бе изчерпан и склонността към социален реализъм - ниска. В общественото съзнание и масовите нагласи съществуваха и съществуват различни и противоречиви, често пъти несъвместими един с друг пластове, които могат да бъдат експлоатирани от социални демагози и популисти: исканията държавата да не се меси много в икономиката - и оплакванията, че не подпомага достатъчно бизнеса; очакванията правителството да отделя повече средства за социални нужди - и недоволството, че данъците са твърде големи; носталгията по миналата сигурност - и страховете от "рекомунизация"; нагласите обществото да решава проблемите на всеки човек - и традиционното "андрешковско" отношение към държавата; свръхочакванията към политиците - и недоверието към тях.

Всичко това засилва левите тенденции в обществото. Доверието, което получи БСП на парламентарните избори, не е случайно. Днес дори свързаната с реституцията десница с популистки и демагогски лозунги води борба за избиратели, чиято психология и нагласи съответстват по-скоро на крайната комунистическа левица. Въпреки тази идейна мимикрия СДС повече не може да претендира, че е изразител на политическа тенденция с общонационално значение. Неговото изборно поражение бе крах не толкова и не само на една политическа сила и нейните лидери, колкото на една политика, на една философия на промените. Избирателите отрекоха реставрационния и конфронтационния модел на прехода, отхвърлиха шоковата терапия, примитивния монетаризъм, бягството от реалната икономика, социалната безчувственост и цинизъм, а заедно с тях - подкопаването на държавността, насърчаването на анархията, националния нихилизъм и декомунизаторските издевателства. ДПС също плати висока цена за съучастничеството си в осъществяването на тази политика. Загуби много гласове, цели региони, а с това и монопол върху политическата изява на българските мюсюлмани. От парламентарните сили днес единствено Народният съюз успява да намери приложната точка на своя популизъм в усилията за обединяване на опозицията.

Днес надеждите на избирателите за адекватен отговор на обществените очаквания за бърза промяна към по-добро са свързани главно с Демократичната левица. Тя има абсолютно парламентарно мнозинство, излъчено от него правителство, добри изходни позиции за успех и в предстоящите местни и президентски избори. БСП като част от управляващата коалиция е единствената политическа сила със значително влияние във всички региони на страната и във всички социални групи. В някои от тях надмощието й над останалите политически сили е надделяващо. Партията се утвърди като основна политическа сила, практически без конкуренция вляво от центъра. Макар и не без проблеми, тя развива политическото си партньорство с други социално ориентирани и национално отговорни сили, чието влияние върху редица важни структури - синдикатите, интелектуалците, международните организации, медиите, бизнес средите - не трябва да се подценява при предстоящите местни избори и бъдещата президентска надпревара.

Управлението на Демократичната левица е силно главно с доверието на нейните избиратели, мнозинството от които и според последните социологически проучвания смята, че изцяло или отчасти предизборните обещания се изпълняват. Те не грешат - надеждите на хората да заживеят по-спокойно, по-заможно и по-достойно днес не са илюзия и няма да бъдат излъгани!

Гаранция за това е нашата идейна Програма "Нови времена, нова България, нова БСП", подкрепена с гласовете на стотици хиляди социалисти в общопартиен референдум. В разработената на нейната основа Предизборна платформа ние се ангажирахме да спрем разрухата и да обновим България. Чрез промяна в икономиката - възстановяване на производството, закрила на земеделските стопани, ясни правила в пазарните отношения, социална и ефективна приватизация, международна интеграция. Чрез справедливост за хората - бариера пред бедността, социално партньорство, безплатна медицинска помощ, достъпно жилище и образование. Чрез сигурност в държавата - борба с престъпността, ефективна и неподкупна администрация, силно местно самоуправление, държавна подкрепа за регионите, национална сигурност и достойна външна политика. След изборната победа правителството и парламентарното мнозинство конкретизираха своите намерения в четири взаимносвързани документа:

* Бялата книга за ситуацията в страната.

* Програмата за управление за предстоящите четири години.

* Законодателната програма за мандата на 37-то Народно събрание.

* Държавния бюджет за 1995 г.


Поставихме три главни цели на икономическата и социалната политика до 1998 година:

* да превърнем производственото оживление в траен стопански растеж при висока трудова заетост;

* да овладеем инфлацията и да създадем условия за постепенно нарастване на реалните доходи;

* да пресечем стопанската престъпност и да установим ясни правила в икономиката.


За 1995/96 г. беше очертана неотложна антикризисна програма с шест основни цели:

* да осигурим прираст на БВП: за 1995 г. - от 1,5%; за 1996 г. - от 2,5%-3%;

* да увеличим осезаемо дела на частния сектор на основата на активна касова и бонова приватизация;

* да ускорим и приключим в основни линии възстановяването на собствеността върху земята и осигурим стабилен растеж в селскостопанското производство;

* да ограничим бюджетния дефицит, да преустановим лавинообразното нарастване на държавния дълг;

* да приложим по-ефективни социални компенсационни механизми със засилени гаранции за хората с ниски доходи; .

* да провеждаме умерен протекционизъм в съответствие с националните приоритети, индустриалната политика и подписаните от нас международни договорености.

Същността на тази стопанска политика е регулативният пазарен подход, който изисква по-активно ангажиране на държавата в стопанския живот с инструментите на структурната и макроикономическата политика, съгласуваност в осъществяването на реформите, постепенно смекчаване на рестрикциите и стимулиране на икономическия растеж. Осъществявайки я, Демократичната левица започна изпълнението на най-важните си ангажименти пред избирателите по приоритетните направления на програмата си за управление.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 1 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПОДГОТВЕНО ПО ПОВОД НА ОБЩОПАРТИЙНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА БСП. Документът е раздаден на делегатите на конференцията на 28 юли 1995 г.


7. Нужно е най-сетне да вземе ясно и определено отношение към националното предприемачество. Отлагането на този въпрос, неговото нерешаване се усложнява и поради факта, че той е застигнат от друг въпрос и друга необходимост - да се вземе отношение към икономическите групировки. БСП трябва да изработи критерии за отношението си към тях и правила за поведение, което те трябва да спазват - колкото трудно и несигурно да е това.

8. Нужно е също така да се вземе отношение към едно ново социално явление - появата на новата класа от т. нар. червени бизнесмени. Фактът, че някои червени бизнесмени забогатяха незаконно, а други - законно, само усложнява въпроса, но не го снема. Освен това от бюрокрация чиновничеството се превърна - особено определени негови прослойки - в активен икономически и управляващ субект, близък в известна степен до мениджърите. Част от него е против приватизацията, тъй като получава облаги именно от държавната собственост.

9. Това съвпада донякъде и с интересите на партийния апарат, особено при сливане между партийната работа и участието в икономически звена /бордове и др/.

Без апарат не може. Ако го нямаше, БСП можеше да се разруши през 1990-1992 г. Но прави впечатление фактът, че ВПС се противопостави на изборите в партията след изборната победа. А една отчетно-изборна кампания можеше да помогне за промени в партията. Както станаха нещата, в редица случаи се запазиха постове чрез манипулации. Срещу това явление, което е почти практика, трябва да се води специална борба.

10. За партията е необходимо изясняване на отношението към правителството на БСП и коалиция. То трябва да бъде критикувано - и има за какво: мерките срещу престъпността и корупцията не са достатъчни - очакванията на хората бяха много по-големи. Има ярко изразена информационна недостатъчност, информацията не достига дори до вестник "Дума", който заслужава повече внимание.
Кадровата политика в някои случаи буди сериозни възражения. Има опасност министри да се поддадат на левичарски натиск. Спрямо отговорни дейци на БСП също се упражнява такъв натиск от членове на БСП. Разгоряха се амбиции за власт и реваншизъм на бивши, а и не само бивши партийни дейци, членове на БСП и симпатизанти. За всичко това и правителството, и ВПС трябва да бъдат критикувани сериозно.

Но нормалната и необходима критика не трябва да придобива форми, като че това правителство не е на БСП. С лека ръка се дават квалификации, че лявото правителство водело дясна политика. Успешната досега борба срещу инфлацията, известно спадане на безработицата, намалението на цените на стоките, важни за народното потребление - това са ярки прояви на една лява политика. Наистина някои от тях не са непосредствено следствие от дейността на правителството, но те зависят много от общата ситуация, която то създава.

ОСД смята, че Програмната декларация на правителството на БСП и коалиция очерта една вярна и прагматична политика. Тя съответства на етапа, на който се намира нашето общество - етап на общодемократични промени.

Правителството досега не е допуснало принципни пропуски и съществени грешки. Най-голямата му слабост, както бе изтъкнато, е в борбата му с престъпността и корупцията. Ту[к?] са необходими нови усилия.

/Пресслужба "Куриер"/


14:00:00
01.08.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнител: Славка Кочева
                                         Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!