АЕЦ " Белене": Изследвания и становище на БАН

Към албума...

Тази книга беше раздадена на депутатите от 7 велико народно събрание по проблем, по който трябваше да има дискусия и решение.

Това е експертното становище на БАН, изготвено през 1990 г. за два месеца и половина. Целта, която е била ясно формулирана от председателя на БАН акад. Благовест Сендов, е да се подпомогне Парламента и Властта при вземането на политическо решение за Централата.

Умишлено огласяваме библиотечен екзампляр, за да се знае, че експертиза на проекта на АЕЦ "Белене" е правена още тогава и че тя до днешен, без прекъсване, е достъпна за всеки, който се интересува, бил той депутат, премиер, държавен служител или просто избирател. А екземплярът е от библиотеката на БАН, която е на 50 метра от Парламента. Друг е въпросът, че би трябвало да я има и в библиотеката на самото Събрание.

Не твърдим, че сетнешните експертизи - правени не за лев и два, са били само повод за нещо друго, но експертизата на най-дискутирания проект на производствена мощност по време на Прехода е сторена в самото му начало от най-добрите български специалисти и това не бива да остава скрито от публиката.