БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ: януари 1993 г.- май 1993 г.

13.01.1993 г. - БПЛ подкрепя декларираните от новоизбрания кабинет на проф.Беров намерения за смяна на приоритетите в икономическата политика - стартиране на приватизацията, структурно преустройство на индустрията и стимулиране на инвестиционната активност. В разпространеното становище се подчертава, че отношението на БПЛ към правителството ще се определя от реализацията на тези намерения.
14.01.1993г. - БПЛ оповестява становище относно програмата на правителството в раздела за отбрана, сигурност и обществен ред.
21.01.1993г. - На среща между ръководството на БПЛ и Президента на Република България и член на Бюрото на Либералния Интернационал д-р Желю Желев, е обсъдена политическата ситуация в страната и намерението на БПЛ да кандидатства за приемане в ЛИ.
20.02.1993г. - НС на БПЛ се присъединява към основните документи на ЛИ :
- Декларация от Брюксел 1946
- Либерален манифест 1947г.
- Оксфордска декларация 1967г.
- Нов Либерален манифест 1981г.
- Устав на ЛИ

16.03.1993г. - БПЛ оценява исканата от СДС оставка на Президента Желев, като правно и политически необоснована и декларира категоричната си подкрепа за д-р Желев.

30.03.1993г. - БПЛ приема документа "Критика на програмата на Социалистическата партия. Либерален възглед за развитието на България".

05.05.1993г. - По повод Обръщението на ПГ "Нов съюз за демокрация" НС на БПЛ препотвърждава желанието си за създаване на съюз от политически сили, способен да осъществи либералния преход към гражданско общество и свободно пазарно стопанство.
- След като анализира позитивните и негативни аспекти в дейността на правителството на проф.Беров, БПЛ декларира, че ако не се предприемат бързи и ефикасни мерки за преодоляване на проблемите и не бъдат извършени необходимите структурни и персонални промени, правителството ще обрече на неуспех заявените в програмните му документи намерения.

- Приема принципно становище относно правителствения проект за приватизация и Концепция на БПЛ за приватизацията.

May 8, 1993
-----------
Meeting between members of the leadership of the Liberal International and the leadership of BPL. At the meeting presented Julius Maaten, Secretary General of LI, Tracey Gautcher, Office Manager of LI, Arno Wekbeker, Director of "Friedrich Nouman" Foundation for South-Eastern Europe, Roman Jakic, President of the Youth Liberal Democrats in Slovenia. The delegation of BPL was presented by Petko Simeonov, President of BPL, Elenko Bojkov, Executive Director of BPL, Svetlana Sharenkova, Spokesperson of BPL, and Daniela Mihalkova, Member of the Ececutive Board of BPL.

Среща между членовете наръководството на Либералния интернационал и на ръководството на БПЛ. По време на срещата, представени Юлий Maaтen, генерален секретар на ЛИ, Tracey Gautcher, офис мениджър на ЛИ, Arno Wekbeker, директор на Фондация "Фридрих Nouman" за Югоизточна Европа, Roman Jakic, председател на Младежкия либерал-демократите в Словения. Беше представена от делегация от БПЛ Петко Симеонов, председател на БПЛ, Еленко Божков,изпълнителен директор на БПЛ, Светлана Шаренкова,говорител на БПЛ, и Даниела Михалкова, член на Националния съвет на БПЛ.