Въпросник за косвена анкета

Към албума...

За да бъде разбрана Косвената анкета, трябва да се познава Инструкцията.

Въпросникът е отпечатан на качестевана бяла тъка хартия с размери на сканирания екземпляр - 20,3 на 30 см.

Въпросниците, както и инструкцията са от личния архив на д-р Здравка Тонева.