Сайтът "Преходът" на  портала Омда беше мотивиран през ноември 2012 г. от проекта  ФНИ- FFNNIPO_12_00757, чието финансиране от ФНИ приключи точно след година - през ноември 2013 г.

От ноември 2013 продължаваме да работим по темата със собствени сили и средства.

Това, което изпълнихме по договор с ФНИ - ДФНИ-М01/1, е само частица от онова, което в Омда сме вършили повече от 20 години и продължаваме да вършим и сега - събирателска, проучвателна и публикационна дейност на документи, емпирични социологически изследвания и анализи.

Каква е целта ни: Да събираме и дигитализираме документи и анализи (текст, звук, видео) за Прехода. Така е формиран и продуктът на проекта - сайтът https://prehod.omda.bg, който трябва да подпомага знаенето и разбирането.

Такава или близка цел имат и много други фирми, фондации, учреждения, физически лица... Така и трябва да бъде. Няма лошо.

Локализираме прехода във времето от 1984 до 2001 г. Съвпадението на началната година със заглавието на романа на Оруел "1984" е случайно, но многозначително, което не искаме да ограничаваме с истинските причини - началото на масовата кампания на Възродителния процес у нас, към което ще прибавим и поемането на властта в СССР от Горбачов (1985). Започваше промяна със световни измерения.

Избираме 2001 година, защото тогава, с рухването на властта на ОДС и триумфът на Симеон Втори, се случи нещо повече от смяна на правителство.

Нелепо е обаче да се вземат времеви отрязъци от историческия процес, като се изолират от предхождащо и следващо. Историята не е халва, от която може да се отреже едно парче. Всяко събитие и исторически процес протичат в контекст, вън от който са неразбираеми.

Ние маркираме контекста.

Онова, което е свършено в сайта благодарение на финансирането от ФНИ, е означено със знака на Фонда:

  

 

Собствените ни работи, за които сме изразходвали и ще изразходваме само ресурси на omda.bg, са означени със знака на сайта:

Намираме за важно да внасяме това уточнение.

В своята работа по проекта сме си сътрудничили с Държавна агенция "Архиви" и където това е намерило документален израз, поставяме знака на Агенцията:

Документите, които са сканирани от студентите по  програмата "Практики" на МОН, което е станало необходимо поради работата ни по проекта FFNNIPO_12_00757, са означени със знака:

В работата по проекта си сътрудничим с различни бюджетни институции, неправителствени организации, частни дружества и отделни лица.

В зависимост от взаимнаните ни договорености отбелязваме това по съответен начин. Например документите, които дигитализираме с договор за сътрудничество с БТА, са означени с логото на Агенцията или знаците на "Пресслужба Куриер":

 

Омда по договор си сътрудничи с Института за изследване на обществата и знанието при БАН (преди това - Институт по социология). Има съвместна дейност с Българската социологическа асоциация.

Сътрудничествата с посочените институции не са имали финансов характер. Те са на основата на размяна на услуги и възможности. На БТА предадохме почти 18 000 файла, на ДАА - 35 000, а 23 от книгите по проекта вече имат ISBN.

В своята работа omda.bg си сътрудничи с десетки фирми, НПО, партии, личности от страната и чужбина. Нашата работа би била невъзможна без това сътрудничество. 

Омда огласява документите, коментарите, мемоарите, такива, каквито са. Те не изразяват в никакъв смисъл мнение на Омда по засегнатите въпроси.

(Последна промяна в уводния текст - 23 февруари 2018 г. Промените в съдържанието на сайта са почти всекидневни. Посочените дати ориентират кога и как е правена редакция или е ново съдържание..)

Можете да коментирате сайта и отделните му страници в профила на Омда във  Фейсбук

prehod.omda.bg не събира лични данни за посетителите на сайта.

Последни статии

Последни статии

МИТИНГИТЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ

11 януари 2023 г. 17:39:59

03-10.01.1997, София Информационен отдел на БПЛ   ПОГЛЕД ОТ ПЕРИФЕРИЯТА На 03.01.1997 г. Обединените демократични сили организират първия си митинг-шествие в... Към албума

Последни статии

Инструкция

22 февруари 2022 г. 15:54:52

Брошура с меки корици - хартия с качеството на вътрешните страници. Размери - 14 на 20 см. Въпросниците, както и инструкцията са от личния архив на д-р Здравка... Към албума

Последни статии

Локализация на ПРЕХОДА за нуждите на проекта

22 февруари 2022 г. 15:38:33

Локализираме, с инструментална цел, прехода във времето от 1984 до 2001 г.  Съвпадението на началната година със заглавието на романа на Оруел "1984" е... Към албума

Последни статии

Въпросник за косвена анкета
Въпросник за косвена анкета
Снимка: Омда

Въпросник за косвена анкета

9 ноември 2021 г. 22:17:42
Илияна Ракиловска

Комитет за социална информация при Министерски съвет   ВЪПРОСНИК ЗА КОСВЕНА АНКЕТА СОЦИОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ "ГРАДЪТ И... Към албума