"Градът и селото - 86", Том І, част Б

Том І,
Том І, "Градът и селото-86", част Б
Снимка: Омда
Към албума...
Автори

Колектив

Заглавие

Емпирично социологическо изследване "Градът и селото - 86", том I, част Б

Таблици по функционален тип на общината

Издател Omda, по проект  FFNNIPO_12_00757 на ФНИ при МОН
Дата 01-09-2013
Език български
Раздел наука, социология
Формат онлайн галерия - снимки

 

 

Анотация

В този Първи том на изследването са включени избрани таблици от емпиричното социологическо изследване "Градът и селото - 86", което се проведе като неразделна част и непосредствено продължение на Преброяването на населението и жилищния фонд на НРБ /4.12.85 г./. Генералната съвкупност, върху която беше проектирано изследването, е цялото българско население над 16 навършени години без срочно военнослужещите, живеещите в чужбина, живеещите в колективни домакинства, както и лицата в затворите с присъда. Извадката на изследването е направена от специалисти от ЦСУ, членове на Програмно-целевия колектив по Преброяването.

Бяха изследвани 10 381 лица, от които от:


София - 1258 лица;
окръжните градове - 2793 лица;
други градове - 2167 лица;
села - центрове на общини - 200 лица;
села - кметства - 3819 лица;
села без статут на кметства - 144 лица.

 

Проектът на изследването /програма, цел, задачи, методика на регистрация, инструментариум и т.н./ бяха разработени от изследователски екип под научното ръководство на чл.-кор. Стоян Михайлов и от сътрудниците на секция "Обща социология".

От авторите

* * *

Книгата е издадена с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" при МОН по проект FFNNIPO_12_00757.

 

 

>>> Към книгата в галерията