Да се пенсионират ли депутатите? - 1991 г.

Този документ е свързан с Решение на 7 ВНС, което беше върнато от президента Желев.