Дневник за Бюджет на времето

Към албума...

За да бъдат разбрани Дневниците за бюджета на времето, освен  Инструкцията, трябва да се познава самата проблематика свързана с "бюджет на времето"  и по специално възгледите на Захари Стайков за "времето като всеобщ индикатор" за измерване на социалната активност.

Дневниците са отпечатани на качестевана бяла тъка хартия с размери на сканирания екземпляр - 34,5 на 24,8 см.

Те са от личния архив на д-р Здравка Тонева.