ЕСИ - архив


Емпирични социологически изследвания (ЕСИ)

 

По нашия проект огласяваме чрез интернет документи от емпирични социологически изследвания, които в момента се намират (все още!) в единични екземпрляри. Някои са запазени частично. Те се отнасят за периода от края на 60-те години до края на ХХ век.  


Това са:

1. "Градът и селото 67" (запазено частично)

Доклад за някои от най-важните резултати от социологическото изследване на града и селото - 1967 г. -  е-книга, EPUB, FB2, prehod.omda.bg

Инструкция - статия, текстов файл, prehod.omda.bg

Въпросник за интервю - статия, текстов файл, prehod.omda.bg

Въпросник за косвена анкета - статия, текстов файл, prehod.omda.bg

Карта за здравословното състояние - статия, текстов файл, prehod.omda.bg

Дневник за Бюджет на времето - статия, галерия снимки, prehod.omda.bg

* * *

2. "2000 година" - от 1970 г.

"Как си представям 2000-та година?" - статия, снимки

Съчинения от Берковица и Вършец - онлайн галерия снимки

Съчинения от Берковица - онлайн галерия снимки

Съчинения от Сливен и Нова Загора - онлайн галерия снимки

* * *

3. "Бюджет на времето на научния работник от БАН" - от 1974 г. (запазено частично)

"Бюджет на времето на научния работник от БАН", 1974 г. - статия, онлайн галерия снимки

* * *

4. "Градът и селото 86"

ЕСИ "Градът и селото-86", Т.1. Регионални общности (избрани таблици) Част А - статия, онлай галерия снимки,  prehod.omda.bg

ЕСИ "Градът и селото-86", Том I, част Б: Таблици по функционален тип на общината - статия, онлайн галерия снимки,  prehod.omda.bg

ЕСИ "Градът и селото-86", том I, част В: Приложения - статия, онлайн галерия снимки, prehod.omda.bg

ЕСИ "Градът и селото-86", том ІІ: "Социологически взаимодействия" - онлайн статия,  галерия снимки,  prehod.omda.bg

ЕСИ "Градът и селото-86", том ІІІ: Социологически анализи и обобщения - е-книга, EPUB, FB2,  prehod.omda.bg

Инструкция за организация за провеждането - онлайн статия,  галерия снимки,  prehod.omda.bg

Указания за работа с въпросниците - онлайн статия,  галерия снимки,  prehod.omda.bg

Методическо пособие - онлайн статия,  е-книга,epub, fb2, галерия снимки,  prehod.omda.bg

Инструкция за кодиране -  онлайн статия,  галерия - снимки, prehod.omda.bg

Въпросник за интервю - онлайн статия, галерия - снимки, prehod.omda.bg

Въпросник за косвена анкета - онлайн статия, галерия - снимки, prehod.omda.bg

* * *

5.  "Общинските земи" - 1994 г.

село Баница, Врачанско

ЕСИ „Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство“ – I етап (периодът до края на Втората световна война), - с. Баница, Врачанско, Том I - е-книга, EPUB, FB2, Omda

ЕСИ „Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство“ – I етап (периодът до края на Втората световна война), с. Баница, Врачанско, Том II - Базова информация  - е-нига, EPUB, FB2, Omda

ЕСИ „Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство“ – I етап (периодът до края на Втората световна война), с. Баница, Врачанско, Том III - Приложения - галерия - снимки, онлайн документ, prehod.omda.bg

Въпросник №1 - Гид за провеждане на интервю за ползване на общинските земи от селското домакинство

Въпросник №2 - За основния информатор

Въпросник №3  - За домакинството

Въпросник №4 - За общинските земи на селото

Методически правила и указания

 

село Синитево, Пазарджишко

ЕСИ „Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство“ – с. Синитево, Пазарджишко, част I  - е-книга, EPUB, FB2, онлайн версия, prehod.omda.bg

ЕСИ „Общинските земи и тяхното ползване от селското домакинство“ – с. Синитево, Пазарджишко, част II - е-книга, EPUB, FB2, онлайн версия, prehod.omda.bg

Въпросник №1, с.  Синитево - Гид за провеждане на интервю за ползване на общинските земи от селското домакинство

Въпросник №2 - За основния информатор

Въпросник №3  - За домакинството

 

село Настан, Девинско

ЕСИ "Общинските земи и тяхното ползуване от селското домакинство" -  с. Настан, Девинско - е-книга, EPUB, FB2, онлайн версия, prehod.omda.bg

Въпросник №1 - Гид за провеждане на интервю

Въпросник №2 - За основния информатор

Въпросник №3  - За домакинството

* * *

6.  "Проблеми на земеделския производител в Централна Стара планина" - 1999 г.

"Проблеми на земеделския производител в Централна Стара планина" - 1999 г. - онлайн галерия снимки, prehod.omda.bg

Методически бележки -  статия, галерия снимки, prehod.omd.bg

* * *

7.  "Потенциалът на селското домакинство и  бъдещето на нашето село" -  1997 - 2001 г.

"Потенциалът на селското домакинство и  бъдещето на нашето село",  Планова работа - 1997 - 2001 г. - e-книга, ePub, fb2, онлайн версия

* * *

8. Малките и средни предприятия - ЕСИ от 2001 г. (системният файл)

Малките и средни предприятия - 2001 г. (системният файл)

Survey_Results__1381843974.sav - системен файл

* * *

9. Анкетно поведение на населението при смяна на обществената система

Формат на файла: PDF

* * *

10. Емпиричните социологически проучвания при смяна на обществената система

Формат на файла: PDF

11. Емпиричните социологически изследвания в Института по социология

Формат на файла: PDF

* * *

12. Конференция "Градът и селото - предизвикателствата на 21 век" - ноември 2013 г.

Програма на конференцията

Доклад на конференцията - Петко Симеонов

Конференцията на запис - аудио файлове, формат mp3