12 юли 2024г.

Празник на националната гвардейска част, открит Панамският канал, приета новата българска конституция

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Европейски перспективи пред гражданското участие

Гражданите, които смятат членството на своята страна за “нито добро, нито лошо”, демонстрират открито недоверие към Европейския съюз. Интересното е, че дистанцията между доверието на българите, които имат неутрално отношение към членството в ЕС, и средните стойности на доверие за страната е 23 пункта, а в ЕС27 тази дистанция е значително по-малка – 14 пункта. Последното индикира по-голямата зареденост с негативизъм на неутралните оценки на българите за членството, отколкото на останалите европейци. То е показателно и за големите властови дистанции в българското общество.

Цялото изследване