19 юни 2024г.

Ден на Св. Преподобни Пасий Хилендарски, Годишнина от написването на "История славянобългарска"

OMDA  |  Wonderland Bulgaria

Път: : Проектът

Задачи на проекта

1. Лесната и широка достъпност до документите на Прехода инфилтрират информация и формират установки, като се вземат предвид успехите и грешките от миналото, създаващи образци за ефективна индивидуална и групова активност.

2. Чрез масовото информиране, а интернет дава такава възможност, за случилото се съдейства за създаване на информиран и активен индивид, който с успех може да съчетава личния успех и общото благо.

3. Документът и системата от документи са основа за реалистично възприемане на Прехода, а всеки реализъм е базов при търсенето и намирането на оптимистични, следователно градивни, решения.

Проектът работи (изпълнява задачите) за огласяване в интернет на документите за ПРЕХОДА, за да подпомогне създаването на модел на личност, която има успешна съдба в либерално-демократична България.