Път: : Обзори

Заети лица

2003-2013 година

ЗАЕТИ ЛИЦА НА 15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ

КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ (15 И ПОВЕЧЕ НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ) ПО

ТРИМЕСЕЧИЯ

ЗАЕТИ ЛИЦА НА 15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ

КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ (15 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ) ПО ТРИМЕСЕЧИЯ

ЗАЕТИ ЛИЦА НА 20 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ ПО ТРИМЕСЕЧИЯ

КОЕФИЦИЕНТИ НА ЗАЕТОСТ (20 - 64 НАВЪРШЕНИ ГОДИНИ) ПО ТРИМЕСЕЧИЯ

Работодатели

Самостоятелно заети лица

Наети лица

в частни предприятия

в обществени предприятия

Неплатени семейни работници

ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2010 ГОДИНА

ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА

ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2012 ГОДИНА

 

Цялата таблица